Loading date and time...

Premii şi distincţii

 

EPSA 2011

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” a primit o nouă certificare de bună practică în cadrul ediției 2011 a premiilor „European Public Sector Awards” (EPSA) din cadrul Institutului European de Administrație Publică.

Certificarea proiectului EBC ca „Best Practice” a venit în urma a trei etape de evaluare derulate până în prezent de un juriu experimentat desemnat de EPSA, rezultând o listă scurtă de 58 de nominalizați dintr-un total de 274 de proiecte din 33 de țări participante la ediția din acest an. Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, prin Unitatea de Management a Proiectului, a concurat la premiile EPSA 2011 la categoria „Smart Public Service in a Cold Economic Climate” – Servicii publice inteligente într-un context economic dificil. Dinstincția de bună practică oferită în acest an recompensează și certifică rezultatele remarcabile pe care le-a avut proiectul EBC până în prezent.

 

COMPUTERWORLD Honors Program

Unitatea de Management a Proiectului, din cadrul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, a fost desemnată ca Laureat în cadrul ComputerWorld Honors Program 2011.

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” se alătură altor 254 de proiecte nominalizate din 23 de țări, dintr-un total de peste 1000 de aplicanți din întreaga lume.

Evenimentul de decernare a premiilor va avea loc pe data de 20 iunie 2011, la Washington D.C., SUA.

 

ASOCIATIA NATIONALA A FUNCTIONARILOR PUBLICI

Premiul I în cadrul Competiţiei Naţionale a celor mai bune practici din Administraţia Publică, la categoria "Îmbunătăţirea serviciilor publice printr-un management organizaţional şi al calităţii performanţei", organizată de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în 2010.

Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică în administraţia publică din România datorită rezultatelor remarcabile obţinute, a eficienţei demonstrate şi a practicilor inovative diseminate.

 

THE HIGHEST HONOR IN PROJECT MANAGEMENT

Finalist în cadrul competiției International Project Excellence Award 2010, la categoria "Project Excellence in Medium-Sized Projects", organizată de Asociația Internațională de Project Management.

Rigurozitatea implementării şi succesul înregistrat de Programul de instruire TIC în şcoală şi afaceri şi Portalul eComunitate, ce fac parte din proiectul "Economia Bazată pe Cunoaştere", au impresionat juriul IPMA (Asociaţia Internaţională de Project Management), care le recomandă drept una dintre cele mai importante realizări în domeniul managementului de proiect.

 

e-Inclusion 2008

Medalie în cadrul Competiției e-Inclusion organizată de Comisia Europeană, la secţiunea "Geographic Inclusion", Viena, 2008. Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică pentru utilizarea eficientă a IT&C şi a tehnologiei digitale pentru combaterea dezavantajelor sociale şi a excluziunii digitale.

 

Premiile IT&C ale Romaniei 2006

Economia Bazată pe Cunoaştere a fost considerat "Proiectul cu cel mai bun conţinut informaţional" în cadrul Premiilor IT&C ale României – Bucurerști, 2006, pentru contribuţia la amplul proces de extindere a accesului la tehnologii informaţionale şi comunicaţii moderne pentru comunităţile rurale - Bucureşti, 2006.

10 cadre didactice și manageri RECL au devenit ”Campioni ai Educației Digitale”

18.01.2013

Programul ”Asistență Tehnică pentru utilizarea TIC în școlile și bibliotecile din mediul rural”, derulat sub umbrela proiectului ”Economia Bazată pe Cunoaștere”, în perioada 2011- 2012, a fost finalizat cu succes. Acest program a implicat in mod direct 1000 de cadre didactice din scolile EBC implicate în derularea unor activități ce au avut ca rezultat utilizarea unor practici bazate pe tehnologii digitale în procesul educational, beneficiari fiind peste 10.000 elevi din mediul rural și mic urban. Ca urmare a performanțelor deosebite obținute în școlile respective, 10 cadre didactice și manageri RECL au primit titlul de “Campioni ai Educaţiei Digitale”.

Având ca ţintă unităţile de învăţământ şi bibliotecile locale din cele opt regiuni de dezvoltare ale ţării, proiectul a implicat activitatea a peste 8000 de cadre didactice precum şi a elevilor acestora, sub îndrumarea facilitatorilor e-educaţie - profesori cu experienţă la catedră, dar şi în activităţi de formare şi mentorat, care acţionează la nivel local. Proiectul de Asistenta Tehnica a avut ca scop maximizarea efectelor intervenţiilor educaţionale ale programului EBC, valorificând în egală măsură rezultatele etapelor anterioare desfăşurate, din 2008, în comunităţile implicate şi reprezintă un rezultat al bunei colaborări interinstituționale dintre Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale și Ministerul Educației Cercetării, Tineretului și Sportului.

Cei mai performanți dintre dacălii și managerii RECL implicați în aceste acțiuni au fost premiați la sfârșitul anului 2012, în cadrul unui eveniment la care au participat peste 350 de invitați - Conferința Națională intitulată “Campionii Educaţiei Digitale – soluții nelimitate de învățare”, ce s-a desfășurat la București și a marcat, în mod oficial, finalul programului de asistenţă tehnică în educație derulat în 229 de comunităţi din România.

Cei 10 campioni ai Educației Digitale

Astfel, pentru evidențierea cazurilor inovative de utilizare a soluțiilor IT&C la nivelul școlilor și bibliotecilor din comunitățile EBC, un număr de 10 cadre didactice și manageri RECL au primit titlul de ”Campion ai Educației Digitale” și au fost recunoscuți pentru performanțele lor, pe următoarele direcții: •„Cel mai inovativ profesor EBC”- învățător Romeo Iştoc, Şcoala „Bölöni Farkas Sándor” , Belin, jud. Covasna; „Cea mai activă şcoală EBC”- Şcoala „Sfânta Varvara” Aninoasa, jud. Hunedoara; „Excelenţă în atragerea de finanţări nerambursabile în şcoală”- Maria Manuela Gheorghe, Şcoala „Ion Mareş”, Vulcana-Băi, jud. Dâmboviţa; „Excelenţă în atragerea de parteneri internaţionale în proiecte educaţionale cu finanţare”- Valentin Dragu, Liceul Teoretic Recaş, jud. Timiş; „Excelenţă în depunerea de proiecte educaţionale cu finanţare nerambursabilă”- Páll Krisztina, Grupul Şcolar Corund, jud. Harghita; „Cel mai bun proiect interdisciplinar cu dimensiune virtuală”- Iulia Buciumanu, Grupul Şcolar Cristeşti, jud. Iaşi; „Cel mai bun proiect cultural local Cultură prin cunoaştere TIC”- Biblioteca Valea Moldovei, jud. Suceava, în parteneriat cu Biblioteca Cândeşti, jud. Botoşani; „Cel mai bun proiect cultural de dezvoltare a turismului şi antreprenoriatului meşteşugăresc prin bibliotecă”- Biblioteca Luncaviţa, jud. Tulcea, în parteneriat cu Băneasa, jud. Constanţa; „Cele mai bune proiecte curriculare cu dimensiune virtuală”- Dan Matei, Şcoala Petros-Baru, jud. Hunedoara; „Cele mai creative activităţi interdisciplinare online”- Şcoala Bănia, jud. Caraş-Severin.

Am vrut să arăt că și în mediul rural există cadre didactice capabile”

Primul dintre ei, a participat la concursul “Proiecte curriculare cu dimensiune virtuală”, care a fost un bun prilej pentru ca învăţătorul să facă dovada calităţii muncii sale. Aflat la prima sa participare, dascălul a câştigat două premii, din cele 11 puse în joc. În cadrul conferinţei Campionii Educaţiei Digitale, Romeo Iştoc a primit din partea EBC o nouă confirmare a aprecierii eforturilor sale, respectiv titlul de “Cel mai inovativ profesor EBC”. “Sincer să vă spun mi-am dorit întotodeauna, nu neapărat să fiu eu în faţa ci să arăt că şi în mediul rural există cadre didactice capabile, de aceea consider că acest premiu reflectă munca tuturor dascălilor de la Belin. A fost o onoare pentru mine să primesc acest premiu“, a afirmat Romeo Iştoc.

El este cel care îi introduce pe elevii săi în lumea virtuală încă din clasa întâi. Aceştia învaţă să folosească calculatorul şi să utilizeze diverse aplicaţii digitale în rezolvarea cerinţelor didactice. “EBC a venit cu o serie de idei noi pe care le putem aplica în lecţiile noastre şi aici mă refer la resurse digitale. Am descoperit aplicaţii digitale despre existența cărora nu ştiam nimic. Cu ajutorul acestora am putut să ne organizăm activităţile didactice într-un mod cât mai eficient, iar elevii, venind în contact cu ele, au fost mult mai încântaţi şi activi în timpul orelor de curs. Rezultatele noastre sunt mult mai bune de când le folosim”, a precizat Romeo Iştoc.

De aceeași părere este și reprezentanta unității de învățământ care a câștigat premiul de „Cea mai activă şcoală EBC”- Şcoala „Sfânta Varvara” Aninoasa, jud. Hunedoara. „Introducerea TIC în şcolile aninoșene a contribuit la creşterea atractivităţii procesului de învăţare, la diversificarea metodelor şi a practicilor didactice şi la deplasarea accentului de la caracterul informativ la cel formativ”, a declarat prof. Didina Botgros, director al școlii respective. „După cinci ani de derulare a proiectului EBC în şcoală, situația în unitatea noastră este vizibil schimbată. Dacă înainte de 2006 ne aflam în rândul comunităților defavorizate din punct de vedere al accesului la informațiile digitale și de cunoaștere, în perioada 2006-2012 învăţământul aninoșean a beneficiat de plus valoare datorită proiectului EBC: se practică astăzi un nou model de proiectare curriculară, un nou model de dezvoltare instituțională și de atragere a finanțării cu preponderență din fonduri structurale. Și există o nouă perspectivă asupra învățării. Aceea a interdisciplinarității și transdisciplinarității. Inovația și învățarea centrată pe elev se realizează acum cu uşurinţă de către majoritatea cadrelor didactice avându-se ca obiectiv prioritar dezvoltarea la elevi a competenţelor secolului XXI, pregătirea lor pentru o lume în schimbare, pentru viaţă într-o societate bazată pe cunoaştere, formându-le capacităţi, deprinderi şi competenţe care să le permită să-şi găsească locul şi menirea socială”.

Ea mai spune că tot ceea ce s-a realizat în această perioadă a condus, practic, la întărirea legăturii dintre şcoală – comunitate – bibliotecă – centru PAPI, factori care au avut o colaborare constructivă în toţi aceşti ani. ”Titlul oferit la Conferinţa Naţională „Campionii educaţiei digitale” ne-a onorat şi a constituit atât pentru cadrele didactice cât şi pentru elevi fericirea muncii confirmate prin programul “Economia Bazată pe Cunoaştere”, iar pentru noi nu înseamnă finalul. Ne-am dori ca acest proiect să continue cu noi provocări şi noi oportunităţi, dar vă spunem cu convingere că vom continua să aplicăm în întreaga noastră activitate didactică tot ceea ce am învăţat de-a lungul anilor datorită derulării proiectului EBC. „ÎNVĂŢARE – IMPLICARE – COLABORARE” sunt cuvinte cheie care ne vor conduce să rămanem una dintre cele mai active şcoli EBC”, a explicat Didina Botgros.

Nu aș fi avut nici o șansă fără tehnologia informației”

Pe unii dintre campioni, câștigarea unui premiu i-a luat însă prin surprindere. „M-am dus la întâlnire să prezint proiectul, să arăt ce am făcut pentru şcoală, pentru comunitate şi nu m-am aşteptat la o aşa surpriză mare, să primesc distincţia “Excelenţă în atragerea de finanţări nerambursabile în şcoală”. A fost aşadar ceva neaşteptat şi plăcut să fiu numită printre campionii proiectelor. Fără tehnologia informaţiei şi toată munca ce am reușit să o desfășor în mediul online nu aş fi avut nici o şansă”, a declarat Maria Manuela Gheorghe, director al Școlii „Ion Mareş” din Vulcana Băi.. ” EBC ne-a ajutat să aducem proiecte în şcolile noastre, să ridicăm nivelul de educaţie şi cultură, EBC ne-a pus la dispoziţie mijloacele TIC şi în toate discuţiile a avut rolul de facilitator”.

”Această distincţie a fost nu doar o surpriză, ci şi foarte importantă pentru că a venit ca o apreciere a muncii mele”, a declarat, la rândul său, câștigătoarea premiului „Excelenţă în depunerea de proiecte educaţionale cu finanţare nerambursabilă”, Páll Krisztina, Grupul Şcolar Corund, jud. Harghita. ”Distincţia e o recunoaştere a implicării mele în cele 15 proiecte la care am lucrat fie ca autor, fie ca partener şi mi-a dat imboldul de a continua scrierea şi depunerea de proiecte. ”, ne-a povestit Pall Krisztina.

Formarea profesională – la baza rețetei succesului

Cursurile de formare la care au fost invitați să participle au fost indicate de alți câștigători ca stând la baza rețetei succesului pe care ei l-au înregistrat. Este cazul, spre exemplu, al Liceului Teoretic Recaş, jud. Timiş, cel care a câștigat premiul „Excelenţă în atragerea de parteneri internaţionale în proiecte educaţionale cu finanţare”. „Premiul obținut reprezintă o recunoaştere a eforturilor noastre depuse de-a lungul timpului, dar cel mai mult a reprezentat o oportunitate pe care nu am pierdut-o și care a dus la dezvoltarea şcolii şi comunităţii noastre”.

Sesiunile succesive de formare derulate de EBC i-a ajutat pe dascălii din comunităţile EBC să privească educaţia din altă perspectivă, şi anume aceea a realizării de activităţi atractive pentru elevi prin intermediul resurselor digitale. “Acest proiect a însemnat foarte mult petru mine, pentru că am început să văd educaţia din alt punct de vedere. Până la EBC trebuie să recunosc că nu foloseam foarte mult calculatorul în timpul orelor, dar după aceea mi-am schimbat viziunea asupra acestui lucru, am prins curaj că pot să folosesc şi eu aceste mijloace, că pot să şi creez diverse proiecte şi asta este foarte important, pentru că mă face autor . Este vorba şi de mândrie aici, pentru că sună bine când eşti autor a ceva”, a spus Iulia Buciumanu, profesor în cadrul Grupului Şcolar Cristeşti, jud. Iaşi și câștigătoare a premiului “Cel mai bun proiect interdisciplinar cu dimensiune virtuală”.

Oportunitățile create pentru cadrele didactice din comunitățile EBC au fost aduse în discuție și de către reprezentanta Școlii Petros-Baru, jud. Hunedoara, unitate de învățământ care a obținut premiul ”Cele mai bune proiecte curriculare cu dimensiune virtuală”. ”Cadrele didactice din școală au beneficiat de numeroase seminarii și schimburi de experiență, vizite de studiu naționale și internaționale, acumulând noi informații și idei care au fost puse în practică”, a declarat prof. Anca Popa, Școala generală Petros-Baru, județul Hunedoara. ”Colaborarea dintre școli, utilizarea zilnică a tehnologiei și competiția digitală între școlile EBC – toate acestea au impus un nou model de proiectare curriculară, de dezvoltare a instituției și de atragerea de fonduri prin proiecte europene. De aceea, sperăm și pe mai departe în continuarea colaborării în cadrul proiectului Economia Bazată pe Cunoaștere”.

La rândul său, managerulul RECL Luncaviţa, Marian Ilie, câștigătorul premiului „Cel mai bun proiect cultural de dezvoltare a turismului şi antreprenoriatului meşteşugăresc prin bibliotecă ”- Biblioteca Luncaviţa, jud. Tulcea, în parteneriat cu Băneasa, jud. Constanţa, și-a găsit cu greu cuvintele pentru a putea descrie modul în care EBC i-a schimbat existenţa.

“Le mulţumesc celor din echipa EBC că încă din 2007 au investit în mine, sperând atunci că îmi voi face un rost în viaţă, găsind un loc de muncă adecvat situaţiei mele. Nu a fost numai atât, cu timpul am dobândit cunoştinţe şi imbolduri care m-au facut să mă implic mai mult, să citesc, să învăţ mai mult, să cred în forţele mele şi să lucrez din ce în ce mai bine, organizat, urmărind punct cu punct planul EBC. Am învăţat să ofer informaţii cetăţenilor care din ce în ce au fost mai profesionale, să fiu deschis, să am curaj că şi eu pot, să scriu proiecte, să implementez proiecte cu importanţă din ce în ce mai mare pentru mine şi în special pentru comunitate. Sunt un produs al EBC, un om a cărui viaţă s-a schimbat radical în urmă cu 10 ani (în momentul accidentului meu) şi care cu perseverenţă şi dorinţă de muncă, uneori cu pumni grei primiti de la soartă, am reuşit numai datorită EBC” , a declarat cu emoţie Marian Ilie.

10.000 de elevi din mediul rural, beneficiari ai utilizării unor practici bazate pe tehnologii digitale în procesul educațional

În mod cuantificabil și clar, la nivelul celor 229 şcoli vizate, programul de asistenţă tehnică în educație derulat în perioada 2011-2012 a implicat până în acest moment peste 3.000 de cadre didactice şi elevi în realizarea a peste 600 proiecte de finanţare scrise, 270 de proiecte depuse şi eligibile în valoare de 2,1 milioane euro, 10.000 elevi din mediul rural beneficiari; peste 500 de proiecte curriculare cu componentă TIC, OER şi Web 2.0 dezvoltate pe baza unităţilor de învăţare (pentru 30% din fiecare dintre ariile curriculare Limbă şi comunicare, Matematică şi Ştiinţe, Om şi Societate, Arte), 300 de proiecte extracurriculare utilizând mijloace virtuale, 132 de proiecte interdisciplinare, 475 de profesori participanţi la activităţi de networking şcolar.

Articole similare

Campionii Educaţiei Digitale, între bucuria revederii şi fericirea muncii confirmate prin programul “Economia Bazată pe Cunoaştere

Voturi: 1

Premii şi distincţii

 

EPSA 2011

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” a primit o nouă certificare de bună practică în cadrul ediției 2011 a premiilor „European Public Sector Awards” (EPSA) din cadrul Institutului European de Administrație Publică.

Certificarea proiectului EBC ca „Best Practice” a venit în urma a trei etape de evaluare derulate până în prezent de un juriu experimentat desemnat de EPSA, rezultând o listă scurtă de 58 de nominalizați dintr-un total de 274 de proiecte din 33 de țări participante la ediția din acest an. Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, prin Unitatea de Management a Proiectului, a concurat la premiile EPSA 2011 la categoria „Smart Public Service in a Cold Economic Climate” – Servicii publice inteligente într-un context economic dificil. Dinstincția de bună practică oferită în acest an recompensează și certifică rezultatele remarcabile pe care le-a avut proiectul EBC până în prezent.

 

COMPUTERWORLD Honors Program

Unitatea de Management a Proiectului, din cadrul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, a fost desemnată ca Laureat în cadrul ComputerWorld Honors Program 2011.

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” se alătură altor 254 de proiecte nominalizate din 23 de țări, dintr-un total de peste 1000 de aplicanți din întreaga lume.

Evenimentul de decernare a premiilor va avea loc pe data de 20 iunie 2011, la Washington D.C., SUA.

 

ASOCIATIA NATIONALA A FUNCTIONARILOR PUBLICI

Premiul I în cadrul Competiţiei Naţionale a celor mai bune practici din Administraţia Publică, la categoria "Îmbunătăţirea serviciilor publice printr-un management organizaţional şi al calităţii performanţei", organizată de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în 2010.

Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică în administraţia publică din România datorită rezultatelor remarcabile obţinute, a eficienţei demonstrate şi a practicilor inovative diseminate.

 

THE HIGHEST HONOR IN PROJECT MANAGEMENT

Finalist în cadrul competiției International Project Excellence Award 2010, la categoria "Project Excellence in Medium-Sized Projects", organizată de Asociația Internațională de Project Management.

Rigurozitatea implementării şi succesul înregistrat de Programul de instruire TIC în şcoală şi afaceri şi Portalul eComunitate, ce fac parte din proiectul "Economia Bazată pe Cunoaştere", au impresionat juriul IPMA (Asociaţia Internaţională de Project Management), care le recomandă drept una dintre cele mai importante realizări în domeniul managementului de proiect.

 

e-Inclusion 2008

Medalie în cadrul Competiției e-Inclusion organizată de Comisia Europeană, la secţiunea "Geographic Inclusion", Viena, 2008. Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică pentru utilizarea eficientă a IT&C şi a tehnologiei digitale pentru combaterea dezavantajelor sociale şi a excluziunii digitale.

 

Premiile IT&C ale Romaniei 2006

Economia Bazată pe Cunoaştere a fost considerat "Proiectul cu cel mai bun conţinut informaţional" în cadrul Premiilor IT&C ale României – Bucurerști, 2006, pentru contribuţia la amplul proces de extindere a accesului la tehnologii informaţionale şi comunicaţii moderne pentru comunităţile rurale - Bucureşti, 2006.

Salasu de Sus3

Comuna este situată în depresiunea Haţegului străjuită de masivul Retezat în partea de sud. Are un relief de şes şi colinar, fiind formată din 11 sate aşezate pe râurile ce izvorăsc din Retezat.citeşte tot textul

poza