Loading date and time...

Premii şi distincţii

 

EPSA 2011

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” a primit o nouă certificare de bună practică în cadrul ediției 2011 a premiilor „European Public Sector Awards” (EPSA) din cadrul Institutului European de Administrație Publică.

Certificarea proiectului EBC ca „Best Practice” a venit în urma a trei etape de evaluare derulate până în prezent de un juriu experimentat desemnat de EPSA, rezultând o listă scurtă de 58 de nominalizați dintr-un total de 274 de proiecte din 33 de țări participante la ediția din acest an. Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, prin Unitatea de Management a Proiectului, a concurat la premiile EPSA 2011 la categoria „Smart Public Service in a Cold Economic Climate” – Servicii publice inteligente într-un context economic dificil. Dinstincția de bună practică oferită în acest an recompensează și certifică rezultatele remarcabile pe care le-a avut proiectul EBC până în prezent.

 

COMPUTERWORLD Honors Program

Unitatea de Management a Proiectului, din cadrul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, a fost desemnată ca Laureat în cadrul ComputerWorld Honors Program 2011.

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” se alătură altor 254 de proiecte nominalizate din 23 de țări, dintr-un total de peste 1000 de aplicanți din întreaga lume.

Evenimentul de decernare a premiilor va avea loc pe data de 20 iunie 2011, la Washington D.C., SUA.

 

ASOCIATIA NATIONALA A FUNCTIONARILOR PUBLICI

Premiul I în cadrul Competiţiei Naţionale a celor mai bune practici din Administraţia Publică, la categoria "Îmbunătăţirea serviciilor publice printr-un management organizaţional şi al calităţii performanţei", organizată de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în 2010.

Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică în administraţia publică din România datorită rezultatelor remarcabile obţinute, a eficienţei demonstrate şi a practicilor inovative diseminate.

 

THE HIGHEST HONOR IN PROJECT MANAGEMENT

Finalist în cadrul competiției International Project Excellence Award 2010, la categoria "Project Excellence in Medium-Sized Projects", organizată de Asociația Internațională de Project Management.

Rigurozitatea implementării şi succesul înregistrat de Programul de instruire TIC în şcoală şi afaceri şi Portalul eComunitate, ce fac parte din proiectul "Economia Bazată pe Cunoaştere", au impresionat juriul IPMA (Asociaţia Internaţională de Project Management), care le recomandă drept una dintre cele mai importante realizări în domeniul managementului de proiect.

 

e-Inclusion 2008

Medalie în cadrul Competiției e-Inclusion organizată de Comisia Europeană, la secţiunea "Geographic Inclusion", Viena, 2008. Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică pentru utilizarea eficientă a IT&C şi a tehnologiei digitale pentru combaterea dezavantajelor sociale şi a excluziunii digitale.

 

Premiile IT&C ale Romaniei 2006

Economia Bazată pe Cunoaştere a fost considerat "Proiectul cu cel mai bun conţinut informaţional" în cadrul Premiilor IT&C ale României – Bucurerști, 2006, pentru contribuţia la amplul proces de extindere a accesului la tehnologii informaţionale şi comunicaţii moderne pentru comunităţile rurale - Bucureşti, 2006.

5 ani de EBC la Târgu Lăpuş, 37 de cursuri de calificare profesională şi proiecte de dezvoltare comunitară

25.02.2013
În cei cinci ani de când programul „Economia Bazată pe Cunoaştere”, derulat deMinisterul pentru Societatea Informațională, şi-a pus amprenta pe localitatea Târgu Lăpuş (jud. Maramureş), comunitatea a beneficiat de 11 cursuri IT&C şi de calificare profesională şi 17 proiecte pentru dezvoltarea economică şi socială a localității. Alte nouă proiecte sunt în curs de implementare, iar trei sunt propuse pentru finanţare.

Oraşul Târgu Lăpuş este una din cele nouă comunităţi pilot ale programului “Economia Bazată pe Cunoaştere”, fiind încă din anul 2005 beneficiar al acestui proiect. În această comunitate care numără peste 6.000 de locuitori (în oraș și în cele 13 sate aparținătoare, un succes deosebit l-au avut cursurile de utilizare a calculatorului organizate şi desfăşurate în cadrul PAPI, patru serii de cursuri cu certificare ECDL şi şapte serii cu certificare CNFPA. Şi managerul RECL Târgu Lăpuş a urmat cursuri de specializare, pentru ca la rândul său, să poată să fie de ajutor celor din comunitate.

„Primele cursuri la care am participat ca manager RECL au fost cele de formare în domeniul IT şi a reţelelor de calculatoare. Am urmat apoi cursuri cu privire la întocmirea proiectelor de finanţare, în general şi în domeniul educaţiei, în special. Toate acestea au dus la îmbunătăţirea performanţelor, atât ca personal RECL, cât şi ca dascăl. La rândul meu, am ţinut cursuri privind utilizarea resurselor TIC, iar cei care au beneficiat de aceste instruiri au fost cu precădere persoane fără loc de muncă, care şi-au mărit şansele în vederea angajării. Aceste cursuri au avuut rolul de a îmbunătăţi performanţele persoanelor încadrate în muncă şi de a spori şansele de angajare a celor aflate în căutarea unui loc de muncă”, a explicat managerul RECL Târgu Lăpuş, Sorin Vatavului.

Un număr de 17 proiecte au fost deja încheiate

„Proiectul EBC a fost un succes în comunitatea noastră, ca de altfel, în toate cele 255 comunităţi în care a fost implementat şi ca urmare, considerăm că ar trebui continuat, chiar extins şi la alte comunităţi din ţară. Având în vedere progresul înregistrat în toate cele patru domenii (educaţie, business, cultură, administraţie) ca urmare a implementării proiectului EBC la nivelul oraşului Târgu Lăpuş, consider că în continuare trebuie acordată atenţie tuturor acestor domenii (cursuri de formare, redotare cu infrastructură modernă, soft-uri educaţionale şi pentru bibliotecă”, a adăugat managerul Târgu Lăpuş, Sorin Vatavului.

Acesta a arătat că după semnarea contractului, în anul 2005, între Ministerul pentru Societatea Informaţională şi Primăria Târgu Lăpuş, comunitatea s-a bucurat de succesul mai multor proiecte, inițiate și monitorizate de personalul RECL.

Astfel, comunitatea din Târgu Lăpuş este singura din ţară care a beneficiat de fonduri europene pentru construirea unui prototip şi a unei platforme de referinţă pentru managementul riscului în domeniul dezastrelor naturale. Proiectul, intitulat „Arhitectura managementului de risc electronic pentru comunităţile mici şi mijlocii cu ţintă specifică în cercetare şi inovare”, a avut o valoare de 65.000 de euro. La acestea se mai adaugă şi reabilitarea unor drumuri locale şi forestiere, fondurile cheltuie depăşind 8 milioane de lei.

Totodată, Autorităţile locale au depus şi au câştigat un proiect pentru colectarea selectivă a deşeurilor şi transportul lor. Prin proiectul „Eco - Sistem Târgu Lăpuş, proiect pentru implementarea unui sistem eficient de gestionare a deşeurilor menajere”, au fost achiziţionate trei autogunoiere, 716 containere, 7675 europubele şi 1320 recipienţi compost, iar pentru măturat şi spălat străzi şi trotuare s-au achiziţionat două utilaje specializate.

În 2008 au fost începute lucrările la o şcoală cu 24 de săli de clasă din cadrul Campusului şcolar din Târgu Lăpuş. Tot în sistemul de învăţământ, centrul PAPI şi Primăria au atras fonduri în valoare de de 4.488.275 lei pentru o sală de sport cu 700 de locuri. Un alt proiect de succes a fost cel intitulat „Reabilitare, modernizare, extindere, echipare infrastructură educaţională Şcoala Generală Inău, nr. 106, jud. Maramureş”, în valoare de aproape 1.000.000 de lei, din care 85% au fost suportate din fonduri FEDR.

În total, au fost reabilitate nouă unităţi de învăţământ.

Proiecte de succes au fost şi cele prin care s-a reabilitat Spitalul, Policlinica şi Casa de Cultură din Târgu Lăpuş, s-au construit blocuri de tip ANL şi Centrul social multifuncţional şi Unitatea de Asistenţă Medico Socială.

„Un alt avantaj rezultat al implementării proiectului a fost şi rămâne înfiinţarea Punctului de Acces Public la Informaţie, loc în care locuitorii oraşului, dar şi persoanele aflate în tranzit, au acces la comunicare prin internet, scanare, copiere, redactare şi printare de documente, precum şi de alte servicii puse la dispoziţie prin PAPI. Conexiunea la internet nu doar că a trezit interesul oamenilor din Târgu Lăpuş, dar au început şi profesorii să acceseze diferite pagini web, astfel că, după cinci ani, pot să spun că şi-au îmbunătăţit metoda de predare-evaluare, și prin aceasta, nu doar sistemul de învăţământ a avut de câştigat. În plus, consultanţa de specialitate oferită celor interesaţi privind oportunităţi de finanţare sau modalităţi de promovare on-line firmei pe care o reprezintă a fost, de asemenea, o activitate primită cu interes de către membrii comunităţii. Într-un cuvânt proiectul EBC, prin cele patru noduri ale rețelei electronice locale create, pentru Târgu Lăpuş reprezintă progres.” a spus managerul Târgu Lăpuş, Sorin Vatavului.

Obiectivele PAPI în 2013: educaţia şi mediul de afaceri

În acest moment sunt în curs de implementare proiecte care privesc infrastructura locală, realizate cu sprijinul PAPI, cum ar fi reabilitarea Şcolii Generale Cătun-Răzoare şi realizarea unui parc în oraşul Târgu Lăpuş.

Centrul PAPI şi-a mai propus ca obiective în acest an să păstreze tradiţia acţiunilor de tip e-Vacanţa! în ceea ce priveşte educaţia, iar în ceea ce priveşte partea de business, managerul RECL şi-a luat angajamentul să acorde în continuare sprijin întreprinzătorilor particulari şi unităţilor şcolare în vederea obţinerii de finanţări nerambursabile.

Articole similare:

Pentru localnicii din Berchiseşti, EBC a fost şansa pentru reintegrare în societate şi incluziune socială

Voturi: 0

Salasu de Sus3

Comuna este situată în depresiunea Haţegului străjuită de masivul Retezat în partea de sud. Are un relief de şes şi colinar, fiind formată din 11 sate aşezate pe râurile ce izvorăsc din Retezat.citeşte tot textul

poza