Loading date and time...

Premii şi distincţii

 

EPSA 2011

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” a primit o nouă certificare de bună practică în cadrul ediției 2011 a premiilor „European Public Sector Awards” (EPSA) din cadrul Institutului European de Administrație Publică.

Certificarea proiectului EBC ca „Best Practice” a venit în urma a trei etape de evaluare derulate până în prezent de un juriu experimentat desemnat de EPSA, rezultând o listă scurtă de 58 de nominalizați dintr-un total de 274 de proiecte din 33 de țări participante la ediția din acest an. Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, prin Unitatea de Management a Proiectului, a concurat la premiile EPSA 2011 la categoria „Smart Public Service in a Cold Economic Climate” – Servicii publice inteligente într-un context economic dificil. Dinstincția de bună practică oferită în acest an recompensează și certifică rezultatele remarcabile pe care le-a avut proiectul EBC până în prezent.

 

COMPUTERWORLD Honors Program

Unitatea de Management a Proiectului, din cadrul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, a fost desemnată ca Laureat în cadrul ComputerWorld Honors Program 2011.

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” se alătură altor 254 de proiecte nominalizate din 23 de țări, dintr-un total de peste 1000 de aplicanți din întreaga lume.

Evenimentul de decernare a premiilor va avea loc pe data de 20 iunie 2011, la Washington D.C., SUA.

 

ASOCIATIA NATIONALA A FUNCTIONARILOR PUBLICI

Premiul I în cadrul Competiţiei Naţionale a celor mai bune practici din Administraţia Publică, la categoria "Îmbunătăţirea serviciilor publice printr-un management organizaţional şi al calităţii performanţei", organizată de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în 2010.

Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică în administraţia publică din România datorită rezultatelor remarcabile obţinute, a eficienţei demonstrate şi a practicilor inovative diseminate.

 

THE HIGHEST HONOR IN PROJECT MANAGEMENT

Finalist în cadrul competiției International Project Excellence Award 2010, la categoria "Project Excellence in Medium-Sized Projects", organizată de Asociația Internațională de Project Management.

Rigurozitatea implementării şi succesul înregistrat de Programul de instruire TIC în şcoală şi afaceri şi Portalul eComunitate, ce fac parte din proiectul "Economia Bazată pe Cunoaştere", au impresionat juriul IPMA (Asociaţia Internaţională de Project Management), care le recomandă drept una dintre cele mai importante realizări în domeniul managementului de proiect.

 

e-Inclusion 2008

Medalie în cadrul Competiției e-Inclusion organizată de Comisia Europeană, la secţiunea "Geographic Inclusion", Viena, 2008. Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică pentru utilizarea eficientă a IT&C şi a tehnologiei digitale pentru combaterea dezavantajelor sociale şi a excluziunii digitale.

 

Premiile IT&C ale Romaniei 2006

Economia Bazată pe Cunoaştere a fost considerat "Proiectul cu cel mai bun conţinut informaţional" în cadrul Premiilor IT&C ale României – Bucurerști, 2006, pentru contribuţia la amplul proces de extindere a accesului la tehnologii informaţionale şi comunicaţii moderne pentru comunităţile rurale - Bucureşti, 2006.

Rezultatele selecției participanților la activitățile de networking

O componentă de bază a programului de Asistenţă Tehnică în şcolile şi bibliotecile EBC, derulat în cadrul proiectului Economia Bazată pe Cunoaştere, este cea privind activităţile de networking în şcoli, care vor crea şi dezvolta oportunităţi de învăţare despre şi prin intermediul TIC.

Ca urmare a centralizării rezultatelor evaluărilor profesorilor din școlile EBC, potrivit metodologiei în vigoare ce a stat la baza procesului de evaluare şi selecţie, au fost selectați următorii:

Profesorii selectați vor fi contactați de către Organizator pentru detalii privind participarea la aceste activități în perioada 30 iulie – 13 august 2012.


Vizitele de studiu internaţionale au rolul de a permite profesorilor participanţi să studieze îndeaproape modalităţi inovative de utilizare eficientă a TIC în activitatea educaţională, precum şi de a promova cele mai bune practici de utilizare TIC în şcoală. Ţările, respectiv şcolile care urmează a fi vizitate se alfă printre primele la nivel mondial (conform studiului PISA 2009 – Programme for International Student Assessment) în ceea ce priveşte oferirea de servicii educaţionale inovatoare şi integrate elevilor, şi de stăpânire a unor competenţe transcurriculare, necesare inserţiei socio-profesionale şi învăţării permanente.

Perioada de desfasurare: octombrie – noiembrie 2012


Taberele de creaţie se vor constitui ca un cadru pentru inovare şi utilizare creativă a instrumentelor TIC în educaţie, precum şi pentru dezvoltare de proiecte interdisciplinare, asigurând un mediu benefic de colaborare şi de schimb de idei între şcolile EBC.

Perioada de desfasurare: august - septembrie 2012


Schimburile de experienţă naţionale vor fi utilizate ca o oportunitate de favoriza transferul de cunoaştere şi resurse educaţionale, de a identifica, dezvolta şi implementa proiecte noi cu componentă TIC, precum şi de împărtăşire a experienţei dobândite în lucrul cu elevii.

Perioada de desfasurare: august - septembrie 2012


Pentru o diseminare cât mai eficienţă a practicilor inovatoare utilizate şi a activităţilor educaţionale performate, cadrele didactice participante la vizitele de studiu internaţionale şi la schimburile de experienţă naţionale vor prezenta şcolii-gazdă din străinătate / şcolii-gazdă EBC unde se va realiza scimbul de experienţă activităţile şi materialele realizate pentru competitia e-Vacanţă! 2012, aflată acum în plină desfăşurare.

* Pentru şcolile care încă nu s-au înscris la competiţie, pot face acest lucru în perioada 25 iunie - 31 august 2012, perioada în care trebuie realizate şi încărcate materialele aferente activităţilor din cadrul competiţiei. (http://ecomunitate.ro/evacanta)

* Pentru cadrele didactice care fac parte dintr-o şcoală EBC deja înscrisă la competiţia e-Vacanţă! 2012, dar care nu au fost incluse în echipa de proiect, se pot alătura echipei de concurs. Acest lucru se face cu acordul scris al Directorului unităţii de învăţământ, urmând ca sarcinile şi activităţile dezvoltate şi implementate din cadrul e-Vacanţa! 2012 să fie realizate şi distribuite în mod echitabil către toţi membrii echipei.

Tormac0

Comuna Tormac se situează în sud-estul judeţului Timiş, în câmpia cu acelaşi nume.Comuna are în administrare localităţile Cadăr, Şipet şi centrul administrativ – Tormac. Din punct de vedere al formei principale de relief comuna Tormac se încadrează în categoria câmpie.citeşte tot textul

poza