Loading date and time...

Premii şi distincţii

 

EPSA 2011

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” a primit o nouă certificare de bună practică în cadrul ediției 2011 a premiilor „European Public Sector Awards” (EPSA) din cadrul Institutului European de Administrație Publică.

Certificarea proiectului EBC ca „Best Practice” a venit în urma a trei etape de evaluare derulate până în prezent de un juriu experimentat desemnat de EPSA, rezultând o listă scurtă de 58 de nominalizați dintr-un total de 274 de proiecte din 33 de țări participante la ediția din acest an. Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, prin Unitatea de Management a Proiectului, a concurat la premiile EPSA 2011 la categoria „Smart Public Service in a Cold Economic Climate” – Servicii publice inteligente într-un context economic dificil. Dinstincția de bună practică oferită în acest an recompensează și certifică rezultatele remarcabile pe care le-a avut proiectul EBC până în prezent.

 

COMPUTERWORLD Honors Program

Unitatea de Management a Proiectului, din cadrul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, a fost desemnată ca Laureat în cadrul ComputerWorld Honors Program 2011.

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” se alătură altor 254 de proiecte nominalizate din 23 de țări, dintr-un total de peste 1000 de aplicanți din întreaga lume.

Evenimentul de decernare a premiilor va avea loc pe data de 20 iunie 2011, la Washington D.C., SUA.

 

ASOCIATIA NATIONALA A FUNCTIONARILOR PUBLICI

Premiul I în cadrul Competiţiei Naţionale a celor mai bune practici din Administraţia Publică, la categoria "Îmbunătăţirea serviciilor publice printr-un management organizaţional şi al calităţii performanţei", organizată de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în 2010.

Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică în administraţia publică din România datorită rezultatelor remarcabile obţinute, a eficienţei demonstrate şi a practicilor inovative diseminate.

 

THE HIGHEST HONOR IN PROJECT MANAGEMENT

Finalist în cadrul competiției International Project Excellence Award 2010, la categoria "Project Excellence in Medium-Sized Projects", organizată de Asociația Internațională de Project Management.

Rigurozitatea implementării şi succesul înregistrat de Programul de instruire TIC în şcoală şi afaceri şi Portalul eComunitate, ce fac parte din proiectul "Economia Bazată pe Cunoaştere", au impresionat juriul IPMA (Asociaţia Internaţională de Project Management), care le recomandă drept una dintre cele mai importante realizări în domeniul managementului de proiect.

 

e-Inclusion 2008

Medalie în cadrul Competiției e-Inclusion organizată de Comisia Europeană, la secţiunea "Geographic Inclusion", Viena, 2008. Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică pentru utilizarea eficientă a IT&C şi a tehnologiei digitale pentru combaterea dezavantajelor sociale şi a excluziunii digitale.

 

Premiile IT&C ale Romaniei 2006

Economia Bazată pe Cunoaştere a fost considerat "Proiectul cu cel mai bun conţinut informaţional" în cadrul Premiilor IT&C ale României – Bucurerști, 2006, pentru contribuţia la amplul proces de extindere a accesului la tehnologii informaţionale şi comunicaţii moderne pentru comunităţile rurale - Bucureşti, 2006.

Centru pentru incluziunea socială a romilor, la Roata de Jos

06.03.2010
Din acest an, în comuna Roata de Jos, judeţul Giurgiu, funcţionează un centru penru incluziunea socială a romilor. Realizat cu sprijinul autorităţii locale, centrul urmăreşte spijinirea membrilor etniei rome în relaţia cu statul şi cu comunitatea locală.

În centrul înfiinţat în cadrul Primăriei Roata de Jos îşi desfăşoară activitatea un expert local pe problemele romilor, al cărui rol este de a fi principalul mediator dintre autoritatea publică locală şi comunitatea de romi. Expertul local asigură consilierea şi îndrumarea membrilor comunităţii de romi în problemele întâmpinate de aceştia, colaborează cu diverse instituţii, planifică activităţi legate de educaţia romilor din localitate, acţiunile culturale etc. Acesta intervine atât în cadrul instituţional, cât şi în comunitate, pentru asigurarea relaţiei dintre locuitorii de etnie romă cu diverse servicii publice: asistenţă socială, educaţie, sănătate-igienă, utilităţi publice. Aproximativ 3,5% din cei 8.500 de locuitori ai comuei Roata de Jos din judeţul Giurgiu sunt romi.

„Sper că imi voi îndeplini sarcinile de lucru şi voi contribui la menţinerea unor relaţii durabile de parteneriat între etnicii romi şi autorităţile publice locale. Prin activitatea mea, voi facilita accesul romilor la informare, voi consolida legăturile între populaţia de romi şi populaţia majoritară, voi elabora propuneri de finanţare pentru implementarea în plan local a măsurilor de incluziune socială”, ne-a declarat Ana Maria Măruntu, expertul local pentru incluziunea romilor din comuna Roata de Jos. Ana Maria Măruntu este licenţiată în Geografia Mediului şi urmează anul II de masterat la Universitatea Bucureşti, specialitatea „Schimbări climatice şi dezvoltare regională”.

Proiectul „Reţeaua Naţională a experţilor locali romi, mecanism de sprijin în implementarea măsurilor de incluziune socială a romilor, grup vulnerabil supus excluziunii sociale”, elaborat de Agenţia Naţională pentru Romi, în colaborare cu Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, este finanţat de Fondul Social European.

Pentru a putea fi angajaţi ca experţi locali pentru romi, cei interesaţi trebuie să fi absolvit cel puţin liceul, să fie de etnie romă, să fie recomandaţi de comunitatea de romi şi, nu în cele din urmă, să primească acordul din partea reprezentantului autorităţii publice locale pentru a-şi putea desfăşura activitatea în cadrul primăriei.

De altfel, în judeţul Giurgiu în ultimii trei ani au fost concepute mai multe programe destinate sprijinirii comunităţilor de romi. Unul dintre cele mai interesante a fost derulat anul trecut şi a constat în publicarea unui volum bilingv despre viaţa şi tradiţiile a peste 100 de familii de romi. Cartea intitulată „Pentru un viitor împreună”, după denumirea proiectului transfrontalier româno-bulgar cu acelaşi nume, este tipărită în limbile română şi bulgară. Volumul are peste 330 de pagini şi este structurat pe mai multe capitole, cuprinzând declaraţii ale romilor despre copilăria lor, învăţarea unei meserii, poveştile de viaţă şi de dragoste din sânul comunităţii rome, obiceiurile şi religia acestora, dar şi despre relaţiile interetnice, cu populaţia majoritară română sau bulgară, precum şi cu alte etnii. Pentru realizarea cărţii au fost efectuate aproximativ 100 de interviuri cu romi din mai multe localităţi situate în sudul şi nordul judeţului Giurgiu, precum şi de pe raza localităţii bulgare Ruse. Din acest volum au fost tipărite 500 de exemplare. Giurgiu şi Ruse au primit fiecare câte 250 de volume. Cartea, apărută pe piaţă, a fost tipărită cu bani europeni. Autorii acesteia au remarcat că romii din mediul rural au fost foarte deschişi către comunicare, făcându-şi publice obiceiurile pentru a fi mai uşor înţeleşi şi acceptaţi de către ceilalţi.

Pe aceeaşi temă:

Romii din Ciucurova vor fi integraţi în comunitate

Proiect social pentru romii săraci din Ghindari

Copiii romilor din Hunedoara, reintegraţi în colectivitate

Voturi: 0

Cuvinte cheie: Roata de Josjudeţul Giurgiuincluziune socialăromi

Adaugă comentariul tău

Felicitari!

Dată: 10.03.2010 Autor: georgeta.vamos
Adevarul e ca te uiti in ochisorii acelor copii si vezi bucuria de a fi tratati ca orice alt copilas. Asa vor si creste. E normal sa te trezesti langa tine cu un om ostil, odata ce toata viata lui a fost tratat astfel de cei printre care traia. Felicitari celor din Roata de Jos! Si vreau sa cred ca vor reusi sa demonstreze ca orice copil e minunat in felul lui si va creste frumos, daca e iubit si pretuit!

poate

Dată: 07.03.2010 Autor: petru.popescu
Si poate ca am scapa si noi de aceasta pata de pe obrazul romanilor...

Romi

Dată: 06.03.2010 Autor: costin.zdrangea
Daca va exista in fiecare primarie fie din tara fie din strainatate un responsabil pentru romi, problemele s-ar rezolva mai usor. Ma refer la educatie, sanatate si locuri de munca.

Iara21

Comuna Iara este situată în sud-vestul judeţului Cluj, la limita dintre Depresiunea Transilvaniei şi Munţii Apuseni. Depresiunea de contact Iara, situată în partea centrală şi nordică a comunei, este sculptată în sedimente dominant paleogene ale „golfului Iara-Băişoara” şi este conturată în amonte de defileul Surduc. Masivul Muntele Mare este prezent prin extremitatea estică a sa în zona Ocoliş, iar Munţii Trascău sunt prezenţi prin prelungirile din partea estică, sud-estică şi sudică a comunei.citeşte tot textul

poza