Loading date and time...

Premii şi distincţii

 

EPSA 2011

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” a primit o nouă certificare de bună practică în cadrul ediției 2011 a premiilor „European Public Sector Awards” (EPSA) din cadrul Institutului European de Administrație Publică.

Certificarea proiectului EBC ca „Best Practice” a venit în urma a trei etape de evaluare derulate până în prezent de un juriu experimentat desemnat de EPSA, rezultând o listă scurtă de 58 de nominalizați dintr-un total de 274 de proiecte din 33 de țări participante la ediția din acest an. Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, prin Unitatea de Management a Proiectului, a concurat la premiile EPSA 2011 la categoria „Smart Public Service in a Cold Economic Climate” – Servicii publice inteligente într-un context economic dificil. Dinstincția de bună practică oferită în acest an recompensează și certifică rezultatele remarcabile pe care le-a avut proiectul EBC până în prezent.

 

COMPUTERWORLD Honors Program

Unitatea de Management a Proiectului, din cadrul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, a fost desemnată ca Laureat în cadrul ComputerWorld Honors Program 2011.

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” se alătură altor 254 de proiecte nominalizate din 23 de țări, dintr-un total de peste 1000 de aplicanți din întreaga lume.

Evenimentul de decernare a premiilor va avea loc pe data de 20 iunie 2011, la Washington D.C., SUA.

 

ASOCIATIA NATIONALA A FUNCTIONARILOR PUBLICI

Premiul I în cadrul Competiţiei Naţionale a celor mai bune practici din Administraţia Publică, la categoria "Îmbunătăţirea serviciilor publice printr-un management organizaţional şi al calităţii performanţei", organizată de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în 2010.

Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică în administraţia publică din România datorită rezultatelor remarcabile obţinute, a eficienţei demonstrate şi a practicilor inovative diseminate.

 

THE HIGHEST HONOR IN PROJECT MANAGEMENT

Finalist în cadrul competiției International Project Excellence Award 2010, la categoria "Project Excellence in Medium-Sized Projects", organizată de Asociația Internațională de Project Management.

Rigurozitatea implementării şi succesul înregistrat de Programul de instruire TIC în şcoală şi afaceri şi Portalul eComunitate, ce fac parte din proiectul "Economia Bazată pe Cunoaştere", au impresionat juriul IPMA (Asociaţia Internaţională de Project Management), care le recomandă drept una dintre cele mai importante realizări în domeniul managementului de proiect.

 

e-Inclusion 2008

Medalie în cadrul Competiției e-Inclusion organizată de Comisia Europeană, la secţiunea "Geographic Inclusion", Viena, 2008. Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică pentru utilizarea eficientă a IT&C şi a tehnologiei digitale pentru combaterea dezavantajelor sociale şi a excluziunii digitale.

 

Premiile IT&C ale Romaniei 2006

Economia Bazată pe Cunoaştere a fost considerat "Proiectul cu cel mai bun conţinut informaţional" în cadrul Premiilor IT&C ale României – Bucurerști, 2006, pentru contribuţia la amplul proces de extindere a accesului la tehnologii informaţionale şi comunicaţii moderne pentru comunităţile rurale - Bucureşti, 2006.

Dezvoltarea resurselor umane ale comunităţilor locale

Obiectiv: Susţinerea de activităţi menite să crească potenţialul pentru acumularea cunoaşterii prin mijloacele Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC). Îmbunătăţirea stocului de alfabetizare digitală la nivelul comunităţii, pentru a facilita folosirea serviciilor electronice oferite acesteia prin intermediul proiectului, precum şi crearea abilităţilor proprii de a lansa şi implementa proiecte locale.

Generalităţi: Acumularea unui nivel optim de abilităţi, cunoştinţe şi competenţe în domeniul TIC, ceea ce va asigura o calitate superioară serviciilor implementate cât şi sustenabilitatea reţelei. Această subcomponentă va sprijini activităţile de formare pentru alfabetizare digitală şi implementarea unor proiecte culturale locale menite să susţină dezvoltarea comunităţilor vizate de proiect.

Stadiul de realizare

 • Un număr de 512 persoane din cadrul comunităţilor beneficiare au fost instruite în domeniul TIC (manageri de reţea şi administratori IT) dar şi în alte domenii precum: marketing, comunicare, relaţii publice şi dezvoltare economică locală;

 • O facilitate de tip e-Learning a fost creată pe portalul www.ecomunitate.ro, oferind membrilor din comunităţile beneficiare posibilitatea de a accesa online cursuri de instruire din domeniul TIC;

 • În perioada ianuarie-decembrie 2008 au fost sustinute prin intermediul PAPI – RECL 170 cursuri la care au fost invitate 4,071 persoane, s-au înscris 3,311 persoane şi au absolvit 2,445 persoane*.

  Grupul ţintă al cursurilor organizate în RECL
  Tema cursurilor organizate în RECL
  *Notă: Datele sunt culese în urma monitorizării proiectului EBC efectuate în perioada 01 ianuarie 2008 – 31 decembrie 2008 de catre IMAS
 • Campanii organizate în RECL*:

  Tema campaniilor organizate în RECL
 • Distribuţia categoriilor de servicii oferite prin PAPI*

  Distributia categoriilor de servicii oferite prin PAPI
  *Notă: Datele sunt culese în urma monitorizării proiectului EBC efectuate în perioada 01 ianuarie 2008 – 31 decembrie 2008 de catre IMAS
 • S-a desfăşurat o nouă sesiune de instruire (5100 cursanţi), intitulată “Instruire de bază în domeniul TIC pentru comunităţi locale – in şcoala si mediul de afaceri”, şi destinată celor 255 de comunităţi beneficiare ale proiectului EBC ce se află în stadiul de implementare. Aproximativ 20 de cursanţi din fiecare comunitate beneficiară a proiectului EBC şi-au format abilităţi de bază în domeniul TIC şi aplicarea acestora în domenii precum procesul educaţional şi administrarea afacerii. Cursanţii provin din rândul unor categorii diverse: profesori, personal administrativ, antreprenori locali şi cetăţeni obişnuiţi. Această abordare vine ca o consecinţă directă a experienţei învăţate din procesul de implementare a fazei-pilot, unde 20 de persoane din cele 9 comunităţi-pilot au fost implicate în sesiuni de instruire în domeniul TIC, 20 de profesori au acumulat cunoştinţe de aplicare a instrumentelor TIC în procesul educaţional, iar alţi 20 în dezvoltarea de proiecte TIC. În urma concluziilor desprinse, sesiunea naţională de instruire va cuprinde o metodologie integrată, la nivelul comunităţii locale.

  Distribuţia persoanelor instruite pe categorii

  Legenda: A Cadre didactice, B Bibliotecari, C Întreprinzători, D Potenţiali întreprinzători, E Administraţia publică, F Alte persoane din comunitate, G Proaspeţi absolvenţi;

Perspective

 • Acreditarea a 25 de centre locale de formare în domeniul TIC (competenţe de bază). Certificarea CNFPA va oferi centrelor locale posibilitatea de a organiza programe de instruire în domeniul alfabetizării în domeniul TIC pentru membrii comunităţilor locale. Impactul pe termen lung constă în facilitarea competenţelor cerute de societatea informaţională, la costuri scăzute, la nivelul comunităţilor locale. Perioada: iulie-octombrie 2009;

 • Organizarea unei serii de 7 seminarii de informare pe tema utilizării TIC în afaceri şi facilitarea unor sesiuni de lucru pe tema accesării fondurilor structurale pentru întreprinzătorii din comunităţile EBC. Perioada: Septembrie-octombrie 2009;

Înapoi

Premii şi distincţii

 

EPSA 2011

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” a primit o nouă certificare de bună practică în cadrul ediției 2011 a premiilor „European Public Sector Awards” (EPSA) din cadrul Institutului European de Administrație Publică.

Certificarea proiectului EBC ca „Best Practice” a venit în urma a trei etape de evaluare derulate până în prezent de un juriu experimentat desemnat de EPSA, rezultând o listă scurtă de 58 de nominalizați dintr-un total de 274 de proiecte din 33 de țări participante la ediția din acest an. Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, prin Unitatea de Management a Proiectului, a concurat la premiile EPSA 2011 la categoria „Smart Public Service in a Cold Economic Climate” – Servicii publice inteligente într-un context economic dificil. Dinstincția de bună practică oferită în acest an recompensează și certifică rezultatele remarcabile pe care le-a avut proiectul EBC până în prezent.

 

COMPUTERWORLD Honors Program

Unitatea de Management a Proiectului, din cadrul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, a fost desemnată ca Laureat în cadrul ComputerWorld Honors Program 2011.

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” se alătură altor 254 de proiecte nominalizate din 23 de țări, dintr-un total de peste 1000 de aplicanți din întreaga lume.

Evenimentul de decernare a premiilor va avea loc pe data de 20 iunie 2011, la Washington D.C., SUA.

 

ASOCIATIA NATIONALA A FUNCTIONARILOR PUBLICI

Premiul I în cadrul Competiţiei Naţionale a celor mai bune practici din Administraţia Publică, la categoria "Îmbunătăţirea serviciilor publice printr-un management organizaţional şi al calităţii performanţei", organizată de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în 2010.

Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică în administraţia publică din România datorită rezultatelor remarcabile obţinute, a eficienţei demonstrate şi a practicilor inovative diseminate.

 

THE HIGHEST HONOR IN PROJECT MANAGEMENT

Finalist în cadrul competiției International Project Excellence Award 2010, la categoria "Project Excellence in Medium-Sized Projects", organizată de Asociația Internațională de Project Management.

Rigurozitatea implementării şi succesul înregistrat de Programul de instruire TIC în şcoală şi afaceri şi Portalul eComunitate, ce fac parte din proiectul "Economia Bazată pe Cunoaştere", au impresionat juriul IPMA (Asociaţia Internaţională de Project Management), care le recomandă drept una dintre cele mai importante realizări în domeniul managementului de proiect.

 

e-Inclusion 2008

Medalie în cadrul Competiției e-Inclusion organizată de Comisia Europeană, la secţiunea "Geographic Inclusion", Viena, 2008. Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică pentru utilizarea eficientă a IT&C şi a tehnologiei digitale pentru combaterea dezavantajelor sociale şi a excluziunii digitale.

 

Premiile IT&C ale Romaniei 2006

Economia Bazată pe Cunoaştere a fost considerat "Proiectul cu cel mai bun conţinut informaţional" în cadrul Premiilor IT&C ale României – Bucurerști, 2006, pentru contribuţia la amplul proces de extindere a accesului la tehnologii informaţionale şi comunicaţii moderne pentru comunităţile rurale - Bucureşti, 2006.

Tormac0

Comuna Tormac se situează în sud-estul judeţului Timiş, în câmpia cu acelaşi nume.Comuna are în administrare localităţile Cadăr, Şipet şi centrul administrativ – Tormac. Din punct de vedere al formei principale de relief comuna Tormac se încadrează în categoria câmpie.citeşte tot textul

poza