Loading date and time...

Premii şi distincţii

 

EPSA 2011

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” a primit o nouă certificare de bună practică în cadrul ediției 2011 a premiilor „European Public Sector Awards” (EPSA) din cadrul Institutului European de Administrație Publică.

Certificarea proiectului EBC ca „Best Practice” a venit în urma a trei etape de evaluare derulate până în prezent de un juriu experimentat desemnat de EPSA, rezultând o listă scurtă de 58 de nominalizați dintr-un total de 274 de proiecte din 33 de țări participante la ediția din acest an. Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, prin Unitatea de Management a Proiectului, a concurat la premiile EPSA 2011 la categoria „Smart Public Service in a Cold Economic Climate” – Servicii publice inteligente într-un context economic dificil. Dinstincția de bună practică oferită în acest an recompensează și certifică rezultatele remarcabile pe care le-a avut proiectul EBC până în prezent.

 

COMPUTERWORLD Honors Program

Unitatea de Management a Proiectului, din cadrul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, a fost desemnată ca Laureat în cadrul ComputerWorld Honors Program 2011.

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” se alătură altor 254 de proiecte nominalizate din 23 de țări, dintr-un total de peste 1000 de aplicanți din întreaga lume.

Evenimentul de decernare a premiilor va avea loc pe data de 20 iunie 2011, la Washington D.C., SUA.

 

ASOCIATIA NATIONALA A FUNCTIONARILOR PUBLICI

Premiul I în cadrul Competiţiei Naţionale a celor mai bune practici din Administraţia Publică, la categoria "Îmbunătăţirea serviciilor publice printr-un management organizaţional şi al calităţii performanţei", organizată de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în 2010.

Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică în administraţia publică din România datorită rezultatelor remarcabile obţinute, a eficienţei demonstrate şi a practicilor inovative diseminate.

 

THE HIGHEST HONOR IN PROJECT MANAGEMENT

Finalist în cadrul competiției International Project Excellence Award 2010, la categoria "Project Excellence in Medium-Sized Projects", organizată de Asociația Internațională de Project Management.

Rigurozitatea implementării şi succesul înregistrat de Programul de instruire TIC în şcoală şi afaceri şi Portalul eComunitate, ce fac parte din proiectul "Economia Bazată pe Cunoaştere", au impresionat juriul IPMA (Asociaţia Internaţională de Project Management), care le recomandă drept una dintre cele mai importante realizări în domeniul managementului de proiect.

 

e-Inclusion 2008

Medalie în cadrul Competiției e-Inclusion organizată de Comisia Europeană, la secţiunea "Geographic Inclusion", Viena, 2008. Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică pentru utilizarea eficientă a IT&C şi a tehnologiei digitale pentru combaterea dezavantajelor sociale şi a excluziunii digitale.

 

Premiile IT&C ale Romaniei 2006

Economia Bazată pe Cunoaştere a fost considerat "Proiectul cu cel mai bun conţinut informaţional" în cadrul Premiilor IT&C ale României – Bucurerști, 2006, pentru contribuţia la amplul proces de extindere a accesului la tehnologii informaţionale şi comunicaţii moderne pentru comunităţile rurale - Bucureşti, 2006.

Elevii din Sărmaşu şi Cătina vor crea un blog literar

29.06.2012
În şcolile din Sărmaşu (jud.Mureş) şi Cătina (jud.Cluj) există numeroşi elevi care au participat la mai multe concursuri de creaţie literară şi au obţinut rezultate bune, toate acestea prin intermediul programului Economia Bazată pe Cunoaștere, derulat de Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale în comunitățile lor. Pentru ca şansele lor de dezvoltare personală şi de reuşită socială să crească, un grup de profesori a iniţiat proiectul „Literatura în şezătoare”, care a câştigat un grant în cadrul programului „eCultura”.

Grupul Şcolar ”Samuil Micu” Sărmaşu

Prin intermediul activităţilor propuse în acest proiect de către bibliotecile din cele două comunităţi şi derulate cu sprijinul bibliotecii Grupului Şcolar ”Samuil Micu” Sărmaşu, se încearcă stimularea şi dezvoltarea creativităţii acestor elevi talentaţi. Proiectul se va derula în perioada iunie-octombrie, iar beneficiari sunt elevii din cele două localităţi, organizaţi în două grupe: una cu vârste cuprinse între 10-14 ani şi cea de-a doua, de 15-19 ani.

Managerul proiectului, prof. Fekete Elisabeta Iuliana, spune că, împreună cu celelalte cadre didactice, doreşte să stimuleze tinerii să preia valori culturale, morale, spirituale şi să le transmită la rândul lor generaţiilor viitoare.

„Prin activităţile propuse, care se vor desfăşura în cadrul bibliotecilor orăşeneşti şi şcolare, precum şi în laboratoarele de informatică din şcoli, dorim să aducem elevii în mijlocul cărţilor şi a lumii descrise în ele. Se vor citi şi analiza fragmente din diferite opere literare şi vor fi crete desene pe baza celor citite. Se va dezvolta, astfel, imaginaţia şi creativitatea şi se va deschide apetitul şi interesul pentru citit. Interesul pentru artă şi literatură trebuie dezvoltat de la o vârstă fragedă şi menţinut până când va deveni obişnuinţă. Tot pe parcursul acestor activităţi, elevii se vor întâlni, în cadrul unei mese rotunde, cu trei scriitori şi îşi vor prezenta propriile creaţii pe care le vor posta pe un blog împreună cu materialele audio-video create la activităţile propuse”, explică managerul proiectului.

Calculatorul aduce lumea mai aproape de copii

Prin intermediul mijloacelor IT&C puse la dispoziție celor două comunități prin programul EBC, folosindu-se dotările PAPI şi ale bibliotecilor – două noduri importante ale Rețelei Electronice Locale, se vor realiza materiale promoţionale cum ar fi pliante, fluturaşi informativi, prezentări în PowerPoint ale proiectului cu ajutorul videoproiectorului, imagini în format digital şi materiale video cu momente din cadrul activităţilor proiectului.

Pentru a ţine pasul cu noile tehnologii, proiectul propune două activităţi. Prima, intitulată ”În lumea marilor scriitori”, presupune familiarizarea grupului-ţintă cu tehnicile moderne de căutare a resurselor informaţionale oferite de bibliotecă. Elevii vor utiliza diferite motoare de căutare pentru a afla cât mai multe informaţii despre marii scriitori şi operele lor. Navigând, vor putea accesa site-urile marilor biblioteci ai lumii, făcând astfel cunoştinţă cu cărţile deţinute de acestea. Ca produs final, elevii vor realiza referate despre biografia scriitorilor, operele acestora şi despre cărţile vechi care s-au păstrat până în zilele noastre. Totodată, vor tehnoredacta, sub forma unei broşuri, creaţiile literare realizate la a două activitate din proiect, Copilăria în literatura universală. Aceste referate vor fi stocate pe CD-uri, iar broşurile vor fi tipărite.

A doua activitate prevede realizarea de către alevi unui blog pentru a-şi mediatiaza activităţile la care au participat. Acesta va conţine toate creaţiile literare ale grupului-ţintă şi înregistrările audio-video realizate în timpul derulării proiectului.

Efecte multiple

Activităţile din cadrul acestui proiect vor avea un efect pozitiv şi asupra părinţilor, prin inter-relaţionare şi cunoaştere, vor sprijini îmbunătăţirea relaţiei profesor-elev, vor permite elevilor să lege prietenii cu copiii din şcolile altor comunităţi pentru a-şi împărtăşi trăirile şi impresiile din timpul activităţilor propuse.

„Proiectul va avea un impact deosebit asupra creşterii prestigiului instituţiei în cadrul comunităţii locale. Activităţile din cadrul proiectului vor contribui la dezvoltarea profesională a participanţilor, a muncii în echipă, a abilităţilor manageriale, a atragerii de voluntari în folosul comunităţii”, a conchis managerul de proiect, prof. Fekete Elisabeta Iuliana.

Ideea acestui proiect a venit din partea doamnei profesor învăţământ primar Elena Jucan şi a fost conceput împreună cu managerul de proiect şi cu prof. Csaszar Hajnalka, bibliotecar la Grup Şcolar ”Samuil Micu” Sărmaşu.

Articole similare:

Dotările primite prin EBC au urcat Şcoala din Ştefan cel Mare pe podiumul artei

Biblioteca, lectura şi calculatorul, trei cuvinte cheie în comunitatea Hangu

“Biblioteca un tărâm nedescoperit, explorată cu un click” la Mircea Vodă

Voturi: 0

Cuvinte cheie: SărmaşuCătinajud.Mureşjud.ClujeCulturaproiectul Literatura în şezătoarecreaţie literarăelevi

Salasu de Sus3

Comuna este situată în depresiunea Haţegului străjuită de masivul Retezat în partea de sud. Are un relief de şes şi colinar, fiind formată din 11 sate aşezate pe râurile ce izvorăsc din Retezat.citeşte tot textul

poza