Loading date and time...

Premii şi distincţii

 

EPSA 2011

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” a primit o nouă certificare de bună practică în cadrul ediției 2011 a premiilor „European Public Sector Awards” (EPSA) din cadrul Institutului European de Administrație Publică.

Certificarea proiectului EBC ca „Best Practice” a venit în urma a trei etape de evaluare derulate până în prezent de un juriu experimentat desemnat de EPSA, rezultând o listă scurtă de 58 de nominalizați dintr-un total de 274 de proiecte din 33 de țări participante la ediția din acest an. Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, prin Unitatea de Management a Proiectului, a concurat la premiile EPSA 2011 la categoria „Smart Public Service in a Cold Economic Climate” – Servicii publice inteligente într-un context economic dificil. Dinstincția de bună practică oferită în acest an recompensează și certifică rezultatele remarcabile pe care le-a avut proiectul EBC până în prezent.

 

COMPUTERWORLD Honors Program

Unitatea de Management a Proiectului, din cadrul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, a fost desemnată ca Laureat în cadrul ComputerWorld Honors Program 2011.

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” se alătură altor 254 de proiecte nominalizate din 23 de țări, dintr-un total de peste 1000 de aplicanți din întreaga lume.

Evenimentul de decernare a premiilor va avea loc pe data de 20 iunie 2011, la Washington D.C., SUA.

 

ASOCIATIA NATIONALA A FUNCTIONARILOR PUBLICI

Premiul I în cadrul Competiţiei Naţionale a celor mai bune practici din Administraţia Publică, la categoria "Îmbunătăţirea serviciilor publice printr-un management organizaţional şi al calităţii performanţei", organizată de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în 2010.

Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică în administraţia publică din România datorită rezultatelor remarcabile obţinute, a eficienţei demonstrate şi a practicilor inovative diseminate.

 

THE HIGHEST HONOR IN PROJECT MANAGEMENT

Finalist în cadrul competiției International Project Excellence Award 2010, la categoria "Project Excellence in Medium-Sized Projects", organizată de Asociația Internațională de Project Management.

Rigurozitatea implementării şi succesul înregistrat de Programul de instruire TIC în şcoală şi afaceri şi Portalul eComunitate, ce fac parte din proiectul "Economia Bazată pe Cunoaştere", au impresionat juriul IPMA (Asociaţia Internaţională de Project Management), care le recomandă drept una dintre cele mai importante realizări în domeniul managementului de proiect.

 

e-Inclusion 2008

Medalie în cadrul Competiției e-Inclusion organizată de Comisia Europeană, la secţiunea "Geographic Inclusion", Viena, 2008. Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică pentru utilizarea eficientă a IT&C şi a tehnologiei digitale pentru combaterea dezavantajelor sociale şi a excluziunii digitale.

 

Premiile IT&C ale Romaniei 2006

Economia Bazată pe Cunoaştere a fost considerat "Proiectul cu cel mai bun conţinut informaţional" în cadrul Premiilor IT&C ale României – Bucurerști, 2006, pentru contribuţia la amplul proces de extindere a accesului la tehnologii informaţionale şi comunicaţii moderne pentru comunităţile rurale - Bucureşti, 2006.

Îmbunătăţirea accesului la informaţie prin intermediul RECL

Obiectiv: Îmbunătăţirea accesului la mijloacele de Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru comunităţile dezavantajate prin intermediul Reţelelor Electronice ale Comunităţilor Locale (RECL).

Generalităţi: Proiectul a dezvoltat 255 de reţele electronice ale comunităţilor locale (RECL), conectate la Internet de bandă largă, servind ca „centre de cunoaştere”, furnizare de informaţii, servicii şi comunicare către cetăţeni, administraţia publică locală şi mediul de afaceri.

Stadiul de realizare

 • Au fost dezvoltate 255 de Reţele Electronice ale Comunităţilor Locale în comunităţile beneficiare ale Proiectului Economia Bazată pe Cunoaştere. Un număr de 255 de primării, 255 de librării publice, 255 de Puncte de Acces Public la Informaţie (PAPI) şi 502 de şcoli gimnaziale au fost conectate în cadrul unei reţele integrate;

 • A fost înfiinţat Centrul de Suport Comunitar (CSC) pentru deservirea RECL, asigurând astfel asistenţa tehnică de specialitate pentru reţelele locale, din punct de vedere administrativ şi al problemelor legate de conectivitate. CSC funcţionează ca un call center, fiind creat pentru a oferi două tipuri de asistenţă tehnică pentru comunităţi:

  • Asistenţă tehnică asociată problemelor legate de conectivitate, funcţionarea reţelei şi a elementelor hardware şi software; situaţia statistică a problemelor tehnice înregistrate şi prelucrate până la această dată în CSC este următoarea:


    
  • Asistenţă privind expertiza de specialitate, în directă legătură cu procesul de implementare al activităţilor Proiectului EBC, urmărind componentele acestuia.

  CSC acoperă toate zonele de referinţă ale Proiectului EBC: educaţie, administrarea afacerii, guvernare electronică şi cultură.

  Progrese în folosirea calculatorului şi internetului

   
 • Un număr de 2 persoane au fost angajate în cadrul fiecărei RECL: un manager de reţea şi un administrator IT. Angajaţii RECL provin din mediul local şi sunt încadraţi şi retribuiţi de către primărie, parte a obligaţiilor asumate de către beneficiarii proiectului.


  Nivelul perceput al satisfacţiei
  profesionale - manager
  Nivelul perceput al satisfacţiei
  profesionale - administrator

   
 • Categoriile de vârstă ale utilizatorilor serviciilor PAPI*:


  Nivelul perceput al satisfacţiei
  profesionale - administrator

   
 • Ponderea deţinută de diverse tipuri de utilizatori, din punct de vedere al ocupaţiei si al nivelului profesional (ultima scoala absolvită)*:


  Ponderea detinuta de diverse tipuri de utilizatori

  *Nota: Datele sunt culese în urma monitorizării proiectului EBC efectuate în perioada 01 ianuarie 2008 – 31 decembrie 2008 de catre IMAS

 • Gradul de utilizare al serviciilor oferite de PAPI*:   
 • Utilizarea principalelor aplicaţii PC*:   
 • În perioada ianuarie-decembrie 2008 au fost raportate 326 parteneriate. 186 pentru organizarea de evenimente şi 140 pentru organizarea de campanii. Tipurile de organizaţii cu care s-au stabiit parteneriate sunt prezentate în diagrama următoare*.   
 • Pachetul Asistenţa Tehnică pentru design-ul şi implementarea programelor de dezvoltare a comunităţilor sustenabile”, cu obiectivele:
  • Dezvoltarea cadrului conceptual şi de lucru al procesului de îndrumare profesională specializată pentru personalul RECL, cu scopul de a cultiva sentimentul de apartenenţă şi responsabilizare profesională privind dezvoltarea comunitară precum şi de creştere a gradului de participare activă în cadrul acestora;

  • Dezvoltarea instrumentelor specifice pentru a mări nivelul de implicare al personalului RECL şi de a creşte motivaţia personală de participare în cadrul EBC.

  Toate activităţile desfăşurate pentru a obţine rezultatele specifice acestei subcomponente au fost îndeplinite cu succes:

  • Selecţia celor 9 comunităţi-pilot, implementarea RECL-urilor în faza pregătitoare a proiectului EBC;

  • Procesul naţional de selecţie a comunităţilor beneficiare ale proiectului (504 comunităţi rurale şi mic urbane au depus dosare finale de aplicaţie);

  • Pregătirea locaţiilor pentru implementarea RECL-urilor;

  • Design-ul şi supervizarea activităţilor de instalare a RECL-urilor;

  • Furnizarea şi instalarea infrastructurii TIC şi a mobilierului;

  • Angajarea personalului RECL;

  • Înfiinţarea asociaţiei naţionale a RECL;

  • Dezvoltarea serviciilor către comunitate


Perspective

 • Programul de Asistenţă Tehnică a EBC, demarat in luna iunie 2009, cu perioada de punere in practica de 2 ani, se aşează pe baza construită pana acum si are următoarele repere:

  • Asistarea resurselor umane din cadrul proiectului (personalul RECL, aproximativ 502 persoane);

  • Pregătirea a 255 planuri de sustenabilitate economică locală, având ca beneficiar administraţia locală;

  • Implementarea unui program de integrare şi transfer de expertiză între comunităţi şi a unui plan motivaţional pentru comunităţile-campion cât şi pentru personalul RECL;

  • Monitorizarea si evaluarea performanţelor comunităţilor si personalului RECL (din perspectiva obiectivelor proiectului);

  • Creşterea nivelului de absorbţie a fondurilor structurale în comunităţile proiectului EBC;

  • Dezvoltarea serviciilor oferite prin Punctele de Acces Public la Informatie (PAPI), prin pregătirea personalului RECL în domeniul utilizării resurselor TIC, în domeniul administrării afacerilor şi a utilizării de instrumente web;


   Majoritatea oamenilor cred că PAPI
   poate contribui la dezvoltarea localităţii

    
  • Facilitarea de proiecte de parteneriat între comunităţile EBC şi organizaţii exterioare comunităţilor si oferirea de suport logistic şi administrativ pentru dezvoltarea unor iniţiative sustenabile în asocierea între comunităţi;

  • Întărirea rolului Managerului în comunitate cu sprijinul factorilor de decizie locali (participarea la întâlniri ale Consiliului Local unde poate prezenta oportunităţile de dezvoltare comunitară prin accesarea de finanţări europene, activităţile şi serviciile PAPI, activităţile iniţiate de MCSI, etc);

  • Transformarea PAPI în Centru de Resurse pentru Dezvoltare Comunitară, pentru creşterea capacitaţii de sustenabilitate

   Accesul la calculator

Înapoi

Premii şi distincţii

 

EPSA 2011

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” a primit o nouă certificare de bună practică în cadrul ediției 2011 a premiilor „European Public Sector Awards” (EPSA) din cadrul Institutului European de Administrație Publică.

Certificarea proiectului EBC ca „Best Practice” a venit în urma a trei etape de evaluare derulate până în prezent de un juriu experimentat desemnat de EPSA, rezultând o listă scurtă de 58 de nominalizați dintr-un total de 274 de proiecte din 33 de țări participante la ediția din acest an. Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, prin Unitatea de Management a Proiectului, a concurat la premiile EPSA 2011 la categoria „Smart Public Service in a Cold Economic Climate” – Servicii publice inteligente într-un context economic dificil. Dinstincția de bună practică oferită în acest an recompensează și certifică rezultatele remarcabile pe care le-a avut proiectul EBC până în prezent.

 

COMPUTERWORLD Honors Program

Unitatea de Management a Proiectului, din cadrul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, a fost desemnată ca Laureat în cadrul ComputerWorld Honors Program 2011.

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” se alătură altor 254 de proiecte nominalizate din 23 de țări, dintr-un total de peste 1000 de aplicanți din întreaga lume.

Evenimentul de decernare a premiilor va avea loc pe data de 20 iunie 2011, la Washington D.C., SUA.

 

ASOCIATIA NATIONALA A FUNCTIONARILOR PUBLICI

Premiul I în cadrul Competiţiei Naţionale a celor mai bune practici din Administraţia Publică, la categoria "Îmbunătăţirea serviciilor publice printr-un management organizaţional şi al calităţii performanţei", organizată de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în 2010.

Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică în administraţia publică din România datorită rezultatelor remarcabile obţinute, a eficienţei demonstrate şi a practicilor inovative diseminate.

 

THE HIGHEST HONOR IN PROJECT MANAGEMENT

Finalist în cadrul competiției International Project Excellence Award 2010, la categoria "Project Excellence in Medium-Sized Projects", organizată de Asociația Internațională de Project Management.

Rigurozitatea implementării şi succesul înregistrat de Programul de instruire TIC în şcoală şi afaceri şi Portalul eComunitate, ce fac parte din proiectul "Economia Bazată pe Cunoaştere", au impresionat juriul IPMA (Asociaţia Internaţională de Project Management), care le recomandă drept una dintre cele mai importante realizări în domeniul managementului de proiect.

 

e-Inclusion 2008

Medalie în cadrul Competiției e-Inclusion organizată de Comisia Europeană, la secţiunea "Geographic Inclusion", Viena, 2008. Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică pentru utilizarea eficientă a IT&C şi a tehnologiei digitale pentru combaterea dezavantajelor sociale şi a excluziunii digitale.

 

Premiile IT&C ale Romaniei 2006

Economia Bazată pe Cunoaştere a fost considerat "Proiectul cu cel mai bun conţinut informaţional" în cadrul Premiilor IT&C ale României – Bucurerști, 2006, pentru contribuţia la amplul proces de extindere a accesului la tehnologii informaţionale şi comunicaţii moderne pentru comunităţile rurale - Bucureşti, 2006.

Tormac0

Comuna Tormac se situează în sud-estul judeţului Timiş, în câmpia cu acelaşi nume.Comuna are în administrare localităţile Cadăr, Şipet şi centrul administrativ – Tormac. Din punct de vedere al formei principale de relief comuna Tormac se încadrează în categoria câmpie.citeşte tot textul

poza