Loading date and time...

Premii şi distincţii

 

EPSA 2011

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” a primit o nouă certificare de bună practică în cadrul ediției 2011 a premiilor „European Public Sector Awards” (EPSA) din cadrul Institutului European de Administrație Publică.

Certificarea proiectului EBC ca „Best Practice” a venit în urma a trei etape de evaluare derulate până în prezent de un juriu experimentat desemnat de EPSA, rezultând o listă scurtă de 58 de nominalizați dintr-un total de 274 de proiecte din 33 de țări participante la ediția din acest an. Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, prin Unitatea de Management a Proiectului, a concurat la premiile EPSA 2011 la categoria „Smart Public Service in a Cold Economic Climate” – Servicii publice inteligente într-un context economic dificil. Dinstincția de bună practică oferită în acest an recompensează și certifică rezultatele remarcabile pe care le-a avut proiectul EBC până în prezent.

 

COMPUTERWORLD Honors Program

Unitatea de Management a Proiectului, din cadrul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, a fost desemnată ca Laureat în cadrul ComputerWorld Honors Program 2011.

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” se alătură altor 254 de proiecte nominalizate din 23 de țări, dintr-un total de peste 1000 de aplicanți din întreaga lume.

Evenimentul de decernare a premiilor va avea loc pe data de 20 iunie 2011, la Washington D.C., SUA.

 

ASOCIATIA NATIONALA A FUNCTIONARILOR PUBLICI

Premiul I în cadrul Competiţiei Naţionale a celor mai bune practici din Administraţia Publică, la categoria "Îmbunătăţirea serviciilor publice printr-un management organizaţional şi al calităţii performanţei", organizată de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în 2010.

Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică în administraţia publică din România datorită rezultatelor remarcabile obţinute, a eficienţei demonstrate şi a practicilor inovative diseminate.

 

THE HIGHEST HONOR IN PROJECT MANAGEMENT

Finalist în cadrul competiției International Project Excellence Award 2010, la categoria "Project Excellence in Medium-Sized Projects", organizată de Asociația Internațională de Project Management.

Rigurozitatea implementării şi succesul înregistrat de Programul de instruire TIC în şcoală şi afaceri şi Portalul eComunitate, ce fac parte din proiectul "Economia Bazată pe Cunoaştere", au impresionat juriul IPMA (Asociaţia Internaţională de Project Management), care le recomandă drept una dintre cele mai importante realizări în domeniul managementului de proiect.

 

e-Inclusion 2008

Medalie în cadrul Competiției e-Inclusion organizată de Comisia Europeană, la secţiunea "Geographic Inclusion", Viena, 2008. Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică pentru utilizarea eficientă a IT&C şi a tehnologiei digitale pentru combaterea dezavantajelor sociale şi a excluziunii digitale.

 

Premiile IT&C ale Romaniei 2006

Economia Bazată pe Cunoaştere a fost considerat "Proiectul cu cel mai bun conţinut informaţional" în cadrul Premiilor IT&C ale României – Bucurerști, 2006, pentru contribuţia la amplul proces de extindere a accesului la tehnologii informaţionale şi comunicaţii moderne pentru comunităţile rurale - Bucureşti, 2006.

Implementarea tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor în şcoli

Obiectiv: Creşterea calităţii procesului educaţional din şcolile gimnaziale, prin integrarea şi extinderea mijloacelor de tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor( TIC) în procesul didactic şi formarea resurselor umane în domeniul TIC. Amplificarea ponderii culturii digitale în cadrul ciclului primar şi gimnazial.

Generalităţi: Dotarea şcolilor cu mijloace didactice şi echipamente informatice destinate procesului didactic (calculatoare, softuri educaţionale, echipamente multimedia) ca şi conectarea acestor şcoli la Internet şi la Reţeaua Electronică a Comunităţilor Locale (RECL), contribuie nemijlocit la dezvoltarea mediului educaţional şi a condiţiilor de învăţare. Rezultate: creşterea atractivităţii procesului de învăţare, diversificarea metodelor şi practicilor didactice şi la deplasarea accentului de la caracterul informativ la cel formativ. Prin construirea de competenţe specifice, elevii vor avea posibilitatea să contribuie în mod activ la valoarea adăugată a procesului educaţional şi să-şi dezvolte criterii personale de selectare şi utilizare a informaţiei.

Stadiul de realizare

 • Politicile publice pentru integrarea TIC în învăţământul pre-universitar, au fost adoptate, în mod oficial, de către Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale (MCSI) şi Ministerul Educaţiei, Cercetării si Inovării (MECTI) şi vizate de către Secretariatul General al Guvernului României;

 • A fost implementat Proiectul pentru înfiinţarea comunităţilor de bună practică între şcolile participante. Rezultate:

 • Proiectele au acoperit toate regiunile ţării şi au constituit iniţiative ale şcolilor în utilizarea inovativă şi colaborativă a resurselor TIC pentru dezvoltarea şcolară. De asemenea, proiectele au motivat cadrele didactice să participe activ în proiecte de dezvoltare profesională şi de parteneriat cu şcoli din reţeaua EBC;

 • Activităţile desfăşurate în cadrul procesului de “School Networking”, în scopul de a îmbunătăţi aptitudinile de management al proiectului şi management educaţional, vizează dezvoltarea relaţiilor de colaborare între şcolile participante la proiectul EBC şi instituţii similare din spaţiul european. În urma experienţelor derulate în cadrul acestora, se va lansa o extindere a activităţilor din cadrul procesului de “School Networking”, punând accentul pe găsirea resurselor necesare pentru a corela activităţile formale din cadrul şcolii cu alte activităţi extracurriculare şi mijloacele TIC.

  Progrese ]n utilizarea de către profesori a calculatorului în activitatea şcolară.
 • Atât profesorii cât şi elevii au avut ocazia de a-şi îmbunătăţi substanţial experienţa profesională în domeniul TIC participând la concursul e-Vacanţă, ajuns la a 4-a ediţie (2006, 2007, 2008, 2009). Concursul a fost realizat în parteneriat cu MECI şi a oferit participanţilor posibilitatea de a experimenta metode noi, creative de învăţare în mediul virtual, pe durata vacanţei de vară. Primele 2 ediţii s-au adresat şcolilor din faza-pilot a proiectului, dar în anul 2008 s-au alăturat alte 43 de şcoli din comunităţile beneficiare EBC;

  Şcoala cu clasele I-VIII Rafaila.
 • În perioada 12-14 Noiembrie 2008 a avut loc conferinţa naţională „Mediul virtual si parteneriatul şcolar” la care au participat peste 300 de cadre didactice, care au diseminat rezultatele concursului e-Vacanţă şi au împărtăşit experienţe comune de bună practică;

Perspective

 • Extinderea participării la nivel national, un proces sustinut de platforma “eVacanta” din portalul eComunitate;

  Impactul proiectului e-Vacanţă ]n evaluarea profesorilor.
 • Activităţile lansate sub titlul “Asistenţă tehnică pentru integrarea TIC în şcolile EBC” cuprind următoarele componente:

  • Asistarea a 255 de unităţi şcolare EBC în vederea integrării TIC în procesul educaţional;

  • Elaborarea unui ghid pentru profesori pentru utilizarea TIC în educaţie;

  • Instruirea a 255 de cadre didactice în elaborarea de propuneri de proiecte spre finanţare, în beneficiul şcolii;

  • Implementarea unor activităţi de parteneriat şi networking şcolar;

  • Dezvoltarea de proiecte culturale pentru bibliotecile comunale şi şcolile EBC cu asistenţă tehnologică;

Înapoi

Premii şi distincţii

 

EPSA 2011

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” a primit o nouă certificare de bună practică în cadrul ediției 2011 a premiilor „European Public Sector Awards” (EPSA) din cadrul Institutului European de Administrație Publică.

Certificarea proiectului EBC ca „Best Practice” a venit în urma a trei etape de evaluare derulate până în prezent de un juriu experimentat desemnat de EPSA, rezultând o listă scurtă de 58 de nominalizați dintr-un total de 274 de proiecte din 33 de țări participante la ediția din acest an. Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, prin Unitatea de Management a Proiectului, a concurat la premiile EPSA 2011 la categoria „Smart Public Service in a Cold Economic Climate” – Servicii publice inteligente într-un context economic dificil. Dinstincția de bună practică oferită în acest an recompensează și certifică rezultatele remarcabile pe care le-a avut proiectul EBC până în prezent.

 

COMPUTERWORLD Honors Program

Unitatea de Management a Proiectului, din cadrul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, a fost desemnată ca Laureat în cadrul ComputerWorld Honors Program 2011.

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” se alătură altor 254 de proiecte nominalizate din 23 de țări, dintr-un total de peste 1000 de aplicanți din întreaga lume.

Evenimentul de decernare a premiilor va avea loc pe data de 20 iunie 2011, la Washington D.C., SUA.

 

ASOCIATIA NATIONALA A FUNCTIONARILOR PUBLICI

Premiul I în cadrul Competiţiei Naţionale a celor mai bune practici din Administraţia Publică, la categoria "Îmbunătăţirea serviciilor publice printr-un management organizaţional şi al calităţii performanţei", organizată de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în 2010.

Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică în administraţia publică din România datorită rezultatelor remarcabile obţinute, a eficienţei demonstrate şi a practicilor inovative diseminate.

 

THE HIGHEST HONOR IN PROJECT MANAGEMENT

Finalist în cadrul competiției International Project Excellence Award 2010, la categoria "Project Excellence in Medium-Sized Projects", organizată de Asociația Internațională de Project Management.

Rigurozitatea implementării şi succesul înregistrat de Programul de instruire TIC în şcoală şi afaceri şi Portalul eComunitate, ce fac parte din proiectul "Economia Bazată pe Cunoaştere", au impresionat juriul IPMA (Asociaţia Internaţională de Project Management), care le recomandă drept una dintre cele mai importante realizări în domeniul managementului de proiect.

 

e-Inclusion 2008

Medalie în cadrul Competiției e-Inclusion organizată de Comisia Europeană, la secţiunea "Geographic Inclusion", Viena, 2008. Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică pentru utilizarea eficientă a IT&C şi a tehnologiei digitale pentru combaterea dezavantajelor sociale şi a excluziunii digitale.

 

Premiile IT&C ale Romaniei 2006

Economia Bazată pe Cunoaştere a fost considerat "Proiectul cu cel mai bun conţinut informaţional" în cadrul Premiilor IT&C ale României – Bucurerști, 2006, pentru contribuţia la amplul proces de extindere a accesului la tehnologii informaţionale şi comunicaţii moderne pentru comunităţile rurale - Bucureşti, 2006.

Ţăndărei11

Ţăndărei este un oraş din judeţul Ialomiţa, Muntenia, România. În anul 1968, prin Legea nr. 2 din 16.02.1968, emisă de Marea Adunare Naţională, localitatea Ţăndărei a fost declarată oraş, format prin contopirea a trei sate: Ţăndărei, Ţăndărei Gară şi Strachina.citeşte tot textul

poza