Loading date and time...

Premii şi distincţii

 

EPSA 2011

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” a primit o nouă certificare de bună practică în cadrul ediției 2011 a premiilor „European Public Sector Awards” (EPSA) din cadrul Institutului European de Administrație Publică.

Certificarea proiectului EBC ca „Best Practice” a venit în urma a trei etape de evaluare derulate până în prezent de un juriu experimentat desemnat de EPSA, rezultând o listă scurtă de 58 de nominalizați dintr-un total de 274 de proiecte din 33 de țări participante la ediția din acest an. Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, prin Unitatea de Management a Proiectului, a concurat la premiile EPSA 2011 la categoria „Smart Public Service in a Cold Economic Climate” – Servicii publice inteligente într-un context economic dificil. Dinstincția de bună practică oferită în acest an recompensează și certifică rezultatele remarcabile pe care le-a avut proiectul EBC până în prezent.

 

COMPUTERWORLD Honors Program

Unitatea de Management a Proiectului, din cadrul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, a fost desemnată ca Laureat în cadrul ComputerWorld Honors Program 2011.

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” se alătură altor 254 de proiecte nominalizate din 23 de țări, dintr-un total de peste 1000 de aplicanți din întreaga lume.

Evenimentul de decernare a premiilor va avea loc pe data de 20 iunie 2011, la Washington D.C., SUA.

 

ASOCIATIA NATIONALA A FUNCTIONARILOR PUBLICI

Premiul I în cadrul Competiţiei Naţionale a celor mai bune practici din Administraţia Publică, la categoria "Îmbunătăţirea serviciilor publice printr-un management organizaţional şi al calităţii performanţei", organizată de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în 2010.

Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică în administraţia publică din România datorită rezultatelor remarcabile obţinute, a eficienţei demonstrate şi a practicilor inovative diseminate.

 

THE HIGHEST HONOR IN PROJECT MANAGEMENT

Finalist în cadrul competiției International Project Excellence Award 2010, la categoria "Project Excellence in Medium-Sized Projects", organizată de Asociația Internațională de Project Management.

Rigurozitatea implementării şi succesul înregistrat de Programul de instruire TIC în şcoală şi afaceri şi Portalul eComunitate, ce fac parte din proiectul "Economia Bazată pe Cunoaştere", au impresionat juriul IPMA (Asociaţia Internaţională de Project Management), care le recomandă drept una dintre cele mai importante realizări în domeniul managementului de proiect.

 

e-Inclusion 2008

Medalie în cadrul Competiției e-Inclusion organizată de Comisia Europeană, la secţiunea "Geographic Inclusion", Viena, 2008. Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică pentru utilizarea eficientă a IT&C şi a tehnologiei digitale pentru combaterea dezavantajelor sociale şi a excluziunii digitale.

 

Premiile IT&C ale Romaniei 2006

Economia Bazată pe Cunoaştere a fost considerat "Proiectul cu cel mai bun conţinut informaţional" în cadrul Premiilor IT&C ale României – Bucurerști, 2006, pentru contribuţia la amplul proces de extindere a accesului la tehnologii informaţionale şi comunicaţii moderne pentru comunităţile rurale - Bucureşti, 2006.

Comunitate: Mircea Vodă

Comuna Mircea Vodă este situată în partea de SE a României la intersecţia paralelei de 45˚ 55′ 24″ latitudine nordică cu meridianul de 27˚ 37′ 44″ longitudine estică, ceea ce o situează în emisfera nordică, în zona climei temperate. Suprafaţa totală a teritoriului comunei este de 10891,26 ha, ceea ce reprezintă 2,9% din suprafaţa judeţului Brăila, fiind cuprinsă între paralele de 45˚ 12′ 30″ şi 44˚ 59′ 30″ latitudine nordică şi meridianele de 27˚ 28′ 20″ şi 27˚ 19′ 10″ longitudine estică.

Teritoriul administrativ al comunei este situat în partea central-vestică a judeţului Brăila. Comuna se situează în cadrul subunităţii nord-estice a Câmpiei Române, şi anume în câmpia Brăilei.După natura depozitelor constituente şi a formelor de relief minore, câmpia Brăilei se poate împărţi în câteva compartimente, şi anume:
- câmpul Viziru;
- câmpul Movila Miresii;
- câmpul Mircea Vodă;
- câmpia ondulată Râmnicelu-Roman.

poza

Cele mai importante valori ale comunei Mircea Vodă sunt: suprafaţa mare de teren agricol calitatea I, parcul comunei care este aşezat în centrul localităţii cu o suprafaţă de 1000 m2, monumentul eroilor din centrul parcului.Consideram de asemenea ca cea mai mare valoare a comunitatii locuitorii comunei.Sunt oameni harnici, cu spirit gospodaresc.

Istoric

Satul reşedinţă de comună (Mircea Vodă) este atestat din anul 1921 când locuitorii din zona inundabilă a satului Nisipurile, judeţul Rm. Sărat s-au stabilit aici. Vatra satului este proiectata de catre un arhitect ceea ce face ca strazile sa fie aliniate pe qvartale,paralele si in centrul satului proiectat loc pentru institutiile publice ( biseric

mai multe detalii...

Resurse locale

Localitatea are o suprafaţă totală de 10.727 ha teren arabil din care 8.672 ha păşune 701 ha, vii 106 ha, terenuri degradabile 345 ha, terenuri cu ape şi stuf 342 ha, căi de comunicaţii şi căi ferate 132 ha, 429 ha curţi intravilanul localităţii.

mai multe detalii...

Tradiţii

Deşi avem locuitori din toate zonele ţării şi fiecare ar fi trebuit să păstreze tradiţiile din locurile natale, sau măcar să le împletească cu ale celorlalţi, la noi în sat sunt păstrate puţine tradiţii.

mai multe detalii...

Salasu de Sus3

Comuna este situată în depresiunea Haţegului străjuită de masivul Retezat în partea de sud. Are un relief de şes şi colinar, fiind formată din 11 sate aşezate pe râurile ce izvorăsc din Retezat.citeşte tot textul

poza