Loading date and time...

Premii şi distincţii

 

EPSA 2011

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” a primit o nouă certificare de bună practică în cadrul ediției 2011 a premiilor „European Public Sector Awards” (EPSA) din cadrul Institutului European de Administrație Publică.

Certificarea proiectului EBC ca „Best Practice” a venit în urma a trei etape de evaluare derulate până în prezent de un juriu experimentat desemnat de EPSA, rezultând o listă scurtă de 58 de nominalizați dintr-un total de 274 de proiecte din 33 de țări participante la ediția din acest an. Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, prin Unitatea de Management a Proiectului, a concurat la premiile EPSA 2011 la categoria „Smart Public Service in a Cold Economic Climate” – Servicii publice inteligente într-un context economic dificil. Dinstincția de bună practică oferită în acest an recompensează și certifică rezultatele remarcabile pe care le-a avut proiectul EBC până în prezent.

 

COMPUTERWORLD Honors Program

Unitatea de Management a Proiectului, din cadrul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, a fost desemnată ca Laureat în cadrul ComputerWorld Honors Program 2011.

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” se alătură altor 254 de proiecte nominalizate din 23 de țări, dintr-un total de peste 1000 de aplicanți din întreaga lume.

Evenimentul de decernare a premiilor va avea loc pe data de 20 iunie 2011, la Washington D.C., SUA.

 

ASOCIATIA NATIONALA A FUNCTIONARILOR PUBLICI

Premiul I în cadrul Competiţiei Naţionale a celor mai bune practici din Administraţia Publică, la categoria "Îmbunătăţirea serviciilor publice printr-un management organizaţional şi al calităţii performanţei", organizată de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în 2010.

Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică în administraţia publică din România datorită rezultatelor remarcabile obţinute, a eficienţei demonstrate şi a practicilor inovative diseminate.

 

THE HIGHEST HONOR IN PROJECT MANAGEMENT

Finalist în cadrul competiției International Project Excellence Award 2010, la categoria "Project Excellence in Medium-Sized Projects", organizată de Asociația Internațională de Project Management.

Rigurozitatea implementării şi succesul înregistrat de Programul de instruire TIC în şcoală şi afaceri şi Portalul eComunitate, ce fac parte din proiectul "Economia Bazată pe Cunoaştere", au impresionat juriul IPMA (Asociaţia Internaţională de Project Management), care le recomandă drept una dintre cele mai importante realizări în domeniul managementului de proiect.

 

e-Inclusion 2008

Medalie în cadrul Competiției e-Inclusion organizată de Comisia Europeană, la secţiunea "Geographic Inclusion", Viena, 2008. Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică pentru utilizarea eficientă a IT&C şi a tehnologiei digitale pentru combaterea dezavantajelor sociale şi a excluziunii digitale.

 

Premiile IT&C ale Romaniei 2006

Economia Bazată pe Cunoaştere a fost considerat "Proiectul cu cel mai bun conţinut informaţional" în cadrul Premiilor IT&C ale României – Bucurerști, 2006, pentru contribuţia la amplul proces de extindere a accesului la tehnologii informaţionale şi comunicaţii moderne pentru comunităţile rurale - Bucureşti, 2006.

Procesul de monitorizare şi evaluare a proiectului

Un sistem electronic de e-monitorizare a fost creat şi este operaţional. Sistemul se bazează pe informaţii aflate în legătură directă cu gradul de folosire a reţelei electronice în cadrul comunităţilor beneficiare, oferind statistici şi elemente comparative.

Procesul de monitorizare şi evaluare a componentelor proiectului vizează parcurgerea mai multor etape, din care au fost realizate următoarele:

  • Elaborarea metodologiei şi instrumentelor de monitorizare si evaluare propuse a fi folosite pe toată perioada derulării contractului de monitorizare si evaluare (M&E) a proiectului EBC până în martie 2011;

  • Testarea şi validarea metodologiei şi a instrumentelor de colectare a datelor pentru toate comunităţile EBC şi pentru toate componentele proiectului;

  • Colectarea şi validarea datelor, crearea unei baze de date accesibile online în baza căreia se pot face prelucrări de date, se pot calcula şi se pot reprezenta grafic indicatorii propuşi;

  • Generarea unui instrument de semnalare a nonconformităţii şi validarea acurateţei datelor precum şi un ghid de completare a chestionarelor;

  • Colectarea datelor pentru fiecare componentă a proiectului la nivelul tuturor comunităţilor EBC precum şi la nivelul unui grup de 80 de comunităţi denumite generic grup de control;

  • Analiza stării iniţiale a implementării proiectului (raportul de analiză preliminară – baseline study), analiza evoluţiei proiectului EBC.

Ulterior raportului iniţial, va avea loc o urmărire a progresului pe baza indicatorilor de performanţă agreaţi, conform unui calendar de monitorizare lunară, semestrială cât şi o evaluare anuală a progresului.

Raportul de analiza preliminară – Baseline Study a realizat colectarea datelor pentru fiecare componentă a proiectului la nivelul tuturor comunităţilor EBC precum şi la nivelul unui grup de 80 de comunităţi denumite generic grup de control şi a prezentat succint analiza evoluţiei proiectului EBC de la începutul implementării acestuia şi până în prezent. Raportul se încheie cu o serie de concluzii şi recomandări menite să contribuie la creşterea progresului şi sustenabilităţii proiectului EBC precum şi asigurarea unei mai mari vizibilităţi a proiectului EBC la nivelul comunităţilor beneficiare.

În baza unei metodologi de Monitorizare si Evaluare s-au derulat o serie de activităţi care au dus la colectarea şi validarea datelor precum şi la crearea unei baze de date accesibile online în baza căreia se pot face prelucrări de date, se pot calcula şi se pot reprezenta grafic indicatorii propuşi. De asemenea, a fost creat un instrument de semnalare a nonconformităţii şi validarea acurateţei datelor precum şi un ghid de completare a chestionarelor pentru a sprijinii utilizarea si promovarea ulterioare a acestei metodologii.
Consecinţa finală a fost dezvoltarea completă a unei metodologi complexe de colectare, validare şi prelucrare a datelor precum şi prezentarea rezultatelor într-o formă grafică sugestivă. 

Atât în urma prelucrării datelor colectate cât şi în urma cercetărilor directe efectuate în comunităţi s-a constat că percepţia dominantă a actorilor din comunități este aceea că proiectul EBC este benefic înainte de toate pentru tineri, atât prin accesul acestora la serviciile PAPI cât şi datorită activităţilor derulate prin intermediul şcolilor. Două dintre declaraţiile extrase din raportul de Monitorizare şi Evaluare vor fi citate în sprijinul celor afirmate mai sus: „Proiectul reprezintă pentru noi mai mult decât putem spune în cuvinte”; „EBC aduce progresul în comuna noastră.

O altă concluzie importantă în urma dezvoltării acestei prime serii de activităţi a procesului de Monitorzare şi Evaluare a fost că vizitele pe teren reprezintă un instrument esenţial şi eficace de evaluare. S-a constatat faptul că discuţiile şi întâlnirile cu persoanele intervievate au întărit dimensiunea de învăţare şi îmbunătăţire. Viitoarele vizite pe teren vor include instrumente flexibile de intervievare colectivă care să permită schimbul de opinii şi posibilitatea ca participanţii să afle şi să primească păreri despre iniţiativele lor şi beneficiile potenţiale pentru comunitate.

Analizând datele pe cele patru componente principale ale proiectului EBC, componenta e-învăţare s-a dovedit a fi de departe zona cu cel mai mare succes înregistrat, şcolile raportând niveluri ridicate de acces şi de utilizare a resursele EBC. Una dintre concluzii referitoare la stadiul actual a fost aceea ca Reţeaua EBC este activă şi există o repartizare echilibrată a unităţilor active în întreaga ţară. Distribuţia rezultatelor acoperă toate regiunile de dezvoltare ale României si în consecinţă comparaţiile sunt posibile pentru a evalua diferenţele regionale în progress. Din analiza rezultatelor cercetării rezultă că, practic, nu sunt diferente care să fie corelate cu aspectul regional ci diferenţe care au cauze subiective cu caracter local.

Din punct de vedere al recomandărilor derivate din analizele şi concluziile aferente acestora s-au emis o serie de propuneri-ipoteze. Una dintre aceste recomandări constă în propunerea de a utiliza rezultatele informaţionale ale raportului Baseline in vederea sprijinirii comunităţilor locale din punct de vedere al alocării resurselor umane şi financiare. Concret, analiza sugerează că resursele umane şi financiare să fie alocate distinct diferitelor noduri (în particular la nivelul PAPI şi la cel al primăriilor) pentru ca acestea să lucreze eficient la activităţile de comunicare şi diseminare.

Înapoi

Premii şi distincţii

 

EPSA 2011

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” a primit o nouă certificare de bună practică în cadrul ediției 2011 a premiilor „European Public Sector Awards” (EPSA) din cadrul Institutului European de Administrație Publică.

Certificarea proiectului EBC ca „Best Practice” a venit în urma a trei etape de evaluare derulate până în prezent de un juriu experimentat desemnat de EPSA, rezultând o listă scurtă de 58 de nominalizați dintr-un total de 274 de proiecte din 33 de țări participante la ediția din acest an. Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, prin Unitatea de Management a Proiectului, a concurat la premiile EPSA 2011 la categoria „Smart Public Service in a Cold Economic Climate” – Servicii publice inteligente într-un context economic dificil. Dinstincția de bună practică oferită în acest an recompensează și certifică rezultatele remarcabile pe care le-a avut proiectul EBC până în prezent.

 

COMPUTERWORLD Honors Program

Unitatea de Management a Proiectului, din cadrul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, a fost desemnată ca Laureat în cadrul ComputerWorld Honors Program 2011.

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” se alătură altor 254 de proiecte nominalizate din 23 de țări, dintr-un total de peste 1000 de aplicanți din întreaga lume.

Evenimentul de decernare a premiilor va avea loc pe data de 20 iunie 2011, la Washington D.C., SUA.

 

ASOCIATIA NATIONALA A FUNCTIONARILOR PUBLICI

Premiul I în cadrul Competiţiei Naţionale a celor mai bune practici din Administraţia Publică, la categoria "Îmbunătăţirea serviciilor publice printr-un management organizaţional şi al calităţii performanţei", organizată de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în 2010.

Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică în administraţia publică din România datorită rezultatelor remarcabile obţinute, a eficienţei demonstrate şi a practicilor inovative diseminate.

 

THE HIGHEST HONOR IN PROJECT MANAGEMENT

Finalist în cadrul competiției International Project Excellence Award 2010, la categoria "Project Excellence in Medium-Sized Projects", organizată de Asociația Internațională de Project Management.

Rigurozitatea implementării şi succesul înregistrat de Programul de instruire TIC în şcoală şi afaceri şi Portalul eComunitate, ce fac parte din proiectul "Economia Bazată pe Cunoaştere", au impresionat juriul IPMA (Asociaţia Internaţională de Project Management), care le recomandă drept una dintre cele mai importante realizări în domeniul managementului de proiect.

 

e-Inclusion 2008

Medalie în cadrul Competiției e-Inclusion organizată de Comisia Europeană, la secţiunea "Geographic Inclusion", Viena, 2008. Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică pentru utilizarea eficientă a IT&C şi a tehnologiei digitale pentru combaterea dezavantajelor sociale şi a excluziunii digitale.

 

Premiile IT&C ale Romaniei 2006

Economia Bazată pe Cunoaştere a fost considerat "Proiectul cu cel mai bun conţinut informaţional" în cadrul Premiilor IT&C ale României – Bucurerști, 2006, pentru contribuţia la amplul proces de extindere a accesului la tehnologii informaţionale şi comunicaţii moderne pentru comunităţile rurale - Bucureşti, 2006.

Ţăndărei11

Ţăndărei este un oraş din judeţul Ialomiţa, Muntenia, România. În anul 1968, prin Legea nr. 2 din 16.02.1968, emisă de Marea Adunare Naţională, localitatea Ţăndărei a fost declarată oraş, format prin contopirea a trei sate: Ţăndărei, Ţăndărei Gară şi Strachina.citeşte tot textul

poza