Loading date and time...

Premii şi distincţii

 

EPSA 2011

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” a primit o nouă certificare de bună practică în cadrul ediției 2011 a premiilor „European Public Sector Awards” (EPSA) din cadrul Institutului European de Administrație Publică.

Certificarea proiectului EBC ca „Best Practice” a venit în urma a trei etape de evaluare derulate până în prezent de un juriu experimentat desemnat de EPSA, rezultând o listă scurtă de 58 de nominalizați dintr-un total de 274 de proiecte din 33 de țări participante la ediția din acest an. Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, prin Unitatea de Management a Proiectului, a concurat la premiile EPSA 2011 la categoria „Smart Public Service in a Cold Economic Climate” – Servicii publice inteligente într-un context economic dificil. Dinstincția de bună practică oferită în acest an recompensează și certifică rezultatele remarcabile pe care le-a avut proiectul EBC până în prezent.

 

COMPUTERWORLD Honors Program

Unitatea de Management a Proiectului, din cadrul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, a fost desemnată ca Laureat în cadrul ComputerWorld Honors Program 2011.

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” se alătură altor 254 de proiecte nominalizate din 23 de țări, dintr-un total de peste 1000 de aplicanți din întreaga lume.

Evenimentul de decernare a premiilor va avea loc pe data de 20 iunie 2011, la Washington D.C., SUA.

 

ASOCIATIA NATIONALA A FUNCTIONARILOR PUBLICI

Premiul I în cadrul Competiţiei Naţionale a celor mai bune practici din Administraţia Publică, la categoria "Îmbunătăţirea serviciilor publice printr-un management organizaţional şi al calităţii performanţei", organizată de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în 2010.

Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică în administraţia publică din România datorită rezultatelor remarcabile obţinute, a eficienţei demonstrate şi a practicilor inovative diseminate.

 

THE HIGHEST HONOR IN PROJECT MANAGEMENT

Finalist în cadrul competiției International Project Excellence Award 2010, la categoria "Project Excellence in Medium-Sized Projects", organizată de Asociația Internațională de Project Management.

Rigurozitatea implementării şi succesul înregistrat de Programul de instruire TIC în şcoală şi afaceri şi Portalul eComunitate, ce fac parte din proiectul "Economia Bazată pe Cunoaştere", au impresionat juriul IPMA (Asociaţia Internaţională de Project Management), care le recomandă drept una dintre cele mai importante realizări în domeniul managementului de proiect.

 

e-Inclusion 2008

Medalie în cadrul Competiției e-Inclusion organizată de Comisia Europeană, la secţiunea "Geographic Inclusion", Viena, 2008. Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică pentru utilizarea eficientă a IT&C şi a tehnologiei digitale pentru combaterea dezavantajelor sociale şi a excluziunii digitale.

 

Premiile IT&C ale Romaniei 2006

Economia Bazată pe Cunoaştere a fost considerat "Proiectul cu cel mai bun conţinut informaţional" în cadrul Premiilor IT&C ale României – Bucurerști, 2006, pentru contribuţia la amplul proces de extindere a accesului la tehnologii informaţionale şi comunicaţii moderne pentru comunităţile rurale - Bucureşti, 2006.

Documente oficiale

Procesul de selecţie al comunităţilor incluse în proiectul EBC

Categorie document :Diverse

Lista comunităţilor care au participat la procesul de selecţie: Comune, Oraşe

Ce comunităţi au putut  participa la procesul de selecţie?

La procesul de selecţie au putut  participa comunităţile dezavantajate din punctul de vedere al accesului la cunoaştere, care s-au încadrat într-una din urmatoarele categorii:

 • Categoria 1: comune, situate la cel putin 11 km de cel mai apropiat oraş cu peste 30.000 de locuitori;

 • Categoria 2: oraşe mici (cu cel mult 30.000 de locuitori).

Gradul de dezavantajare din punctul de vedere al accesului la cunoaştere a fost autoevaluat de către comunităţile participante pe baza matricei de calificare, cuprinsă în „Dosarul de Solicitare”. Acesta a fost transmis Primăriilor în urma completării şi expedierii „Solicitarii de participare la procesul de selecţie” pâna la data de 23 august a.c.

Beneficiile comunităţilor locale oferite prin Proiect ?

 • Extinderea accesului la tehnologiile moderne informaţionale şi de comunicaţii;

 • Formarea de resurse umane locale cu competente în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor;

 • Îmbunatatirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului pentru cetăţenii comunitătilor selectate;

 • Accesul cetăţenilor şi întreprinzătorilor la serviciile de e-government;

 • Modernizarea procesului educational;

 • Dezvoltarea mediului de afaceri local prin promovarea comertului electronic şi adoptarea soluţiilor inovatoare.

În acest sens, Proiectul a oferit servicii de acces la cunoaştere si  finanţarea infrastructurii necesară.

Servicii oferite în cadrul Proiectului :

Servicii de bază:

 • Acces la calculator;

 • Acces la Internet;

 • Servicii de telefonie/fax;

 • Multiplicare/copiere;

 • Scanare

Servicii specializate şi facilităţi:

 • Servicii publice furnizate prin mijloace electronice, sisteme de predare-învatare asistate de calculator,  servicii de gestionare şi dezvoltare a afacerilor prin mijloace electronice;

 • Instruirea şi acordarea de asistenţă pentru dezvoltarea competenţelor resurselor umane locale;

 • Acordarea de finanţări nerambursabile pentru stimularea întreprinderilor mici şi mijlocii şi utilizarea tehnologiei în dezvoltarea afacerilor.

Infrastructura a constat  în minimum 4 noduri dotate cu echipament IT de ultimă generaţie, conectate la Internet de mare viteză, dupa cum urmează:

Proiectul a finanţat conectarea echipamentelor la Internet de mare vitezã prin intermediul unor dispozitive de comunicaţii ce au  inclus printre altele: switch-uri, routere, convertoare etc. şi a acoperit costurile abonamentelor Internet, asistenţă tehnica a RECL, precum şi instruirea managerului RECL şi a administratorului IT RECL. De asemenea, Proiectul a asigurat, în scolile gimnaziale din satele aparţinătoare, dotarea cu un calculator.

Cu ce a trebuit sa participe comunitatile locale?

Prin contributia locală comunităţile şi-au manifestat determinarea de a stabili un parteneriat durabil şi activ, constând în urmatoarele:

1. Asigurarea tuturor spaţiilor destinate RECL:

 • o încapere din sediul Primariei;

 • sediul bibliotecii locale;

 • o sală de curs în fiecare din scolile gimnaziale din satul-centru de comuna/oraşul participant la procesul de selectie şi din satele aparţinătoare;

 • un sediu separat, cu destinaţia „Punct de Acces Public la Informatie” (PAPI).

Toate spaţiile menţionate mai sus au fost  amenajate conform cerintelor tehnice ale Proiectului: prize multiple, sistem de încălzire, grupuri sanitare interioare, sistem de alarmă, parchet/gresie, geamuri de tip termopan, lambriuri, sistem de ventilaţie, indicator luminos PAPI.

2. Suportarea cheltuielilor curente aferente procesului de functionare şi întretinere a spaţiilor (utilităti, consumabile, asigurări etc.).

3. Asigurarea plătii drepturilor salariale ale personalului reţelei - managerul RECL şi administratorul IT RECL.

Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, împreuna cu instituţiile abilitate, a analizat  posibilitatea sprijinirii autorităţilor locale în această privinţă.

Care au fost  etapele procesului de selecţie?

Etapa I: Primăria şi-a exprimat interesul de participare prin completarea şi transmiterea „Solicitării de participare la procesul de selecţie";

Etapa a II-a: Primăria a primit   „Dosarul de Solicitare" de la Unitatea de Management a Proiectului „Economia Bazată pe Cunoastere” prin poştă;

Etapa a III-a: Primăria a stabilit  eligibilitatea comunităţii prin aplicarea matricei de calificare cuprinsă în „Dosarul de Solicitare";

Etapa a IV-a: Primăria a completat   „Dosarul de Solicitare" şi l-a  transmite către Unitatea de Management a Proiectului „Economia Bazată pe Cunoaştere”. În aceasta etapă, primăriile au ataşat şi o copie a Hotarârii Consiliului Local prin care s-a aprobat  implicarea comunitãţii în Proiect, în conformitate cu toate condiţiile menţionate în Invitatia de Participare;

Etapa a V-a:  Dosarele de solicitare au fost evaluate în acord cu procedurile Proiectului;

Etapa a VI-a: În urma procesului de evaluare, s-au selectat un număr de aproximativ 200 de comunităţi şi o listă de rezervă, pentru cazurile în care s-a dovedit că o parte dintre cei selectaţi au furnizat date false sau, din anumite motive, contribuţia locală nu s-a putut  realiza ;

Etapa a VII-a: Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei - Unitatea de Management a Proiectului a transmis tuturor comunitatilor participante rezultatele finale ale procesului de selecţie.

Premii şi distincţii

 

EPSA 2011

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” a primit o nouă certificare de bună practică în cadrul ediției 2011 a premiilor „European Public Sector Awards” (EPSA) din cadrul Institutului European de Administrație Publică.

Certificarea proiectului EBC ca „Best Practice” a venit în urma a trei etape de evaluare derulate până în prezent de un juriu experimentat desemnat de EPSA, rezultând o listă scurtă de 58 de nominalizați dintr-un total de 274 de proiecte din 33 de țări participante la ediția din acest an. Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, prin Unitatea de Management a Proiectului, a concurat la premiile EPSA 2011 la categoria „Smart Public Service in a Cold Economic Climate” – Servicii publice inteligente într-un context economic dificil. Dinstincția de bună practică oferită în acest an recompensează și certifică rezultatele remarcabile pe care le-a avut proiectul EBC până în prezent.

 

COMPUTERWORLD Honors Program

Unitatea de Management a Proiectului, din cadrul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, a fost desemnată ca Laureat în cadrul ComputerWorld Honors Program 2011.

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” se alătură altor 254 de proiecte nominalizate din 23 de țări, dintr-un total de peste 1000 de aplicanți din întreaga lume.

Evenimentul de decernare a premiilor va avea loc pe data de 20 iunie 2011, la Washington D.C., SUA.

 

ASOCIATIA NATIONALA A FUNCTIONARILOR PUBLICI

Premiul I în cadrul Competiţiei Naţionale a celor mai bune practici din Administraţia Publică, la categoria "Îmbunătăţirea serviciilor publice printr-un management organizaţional şi al calităţii performanţei", organizată de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în 2010.

Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică în administraţia publică din România datorită rezultatelor remarcabile obţinute, a eficienţei demonstrate şi a practicilor inovative diseminate.

 

THE HIGHEST HONOR IN PROJECT MANAGEMENT

Finalist în cadrul competiției International Project Excellence Award 2010, la categoria "Project Excellence in Medium-Sized Projects", organizată de Asociația Internațională de Project Management.

Rigurozitatea implementării şi succesul înregistrat de Programul de instruire TIC în şcoală şi afaceri şi Portalul eComunitate, ce fac parte din proiectul "Economia Bazată pe Cunoaştere", au impresionat juriul IPMA (Asociaţia Internaţională de Project Management), care le recomandă drept una dintre cele mai importante realizări în domeniul managementului de proiect.

 

e-Inclusion 2008

Medalie în cadrul Competiției e-Inclusion organizată de Comisia Europeană, la secţiunea "Geographic Inclusion", Viena, 2008. Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică pentru utilizarea eficientă a IT&C şi a tehnologiei digitale pentru combaterea dezavantajelor sociale şi a excluziunii digitale.

 

Premiile IT&C ale Romaniei 2006

Economia Bazată pe Cunoaştere a fost considerat "Proiectul cu cel mai bun conţinut informaţional" în cadrul Premiilor IT&C ale României – Bucurerști, 2006, pentru contribuţia la amplul proces de extindere a accesului la tehnologii informaţionale şi comunicaţii moderne pentru comunităţile rurale - Bucureşti, 2006.

Iara21

Comuna Iara este situată în sud-vestul judeţului Cluj, la limita dintre Depresiunea Transilvaniei şi Munţii Apuseni. Depresiunea de contact Iara, situată în partea centrală şi nordică a comunei, este sculptată în sedimente dominant paleogene ale „golfului Iara-Băişoara” şi este conturată în amonte de defileul Surduc. Masivul Muntele Mare este prezent prin extremitatea estică a sa în zona Ocoliş, iar Munţii Trascău sunt prezenţi prin prelungirile din partea estică, sud-estică şi sudică a comunei.citeşte tot textul

poza