Loading date and time...

Premii şi distincţii

 

EPSA 2011

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” a primit o nouă certificare de bună practică în cadrul ediției 2011 a premiilor „European Public Sector Awards” (EPSA) din cadrul Institutului European de Administrație Publică.

Certificarea proiectului EBC ca „Best Practice” a venit în urma a trei etape de evaluare derulate până în prezent de un juriu experimentat desemnat de EPSA, rezultând o listă scurtă de 58 de nominalizați dintr-un total de 274 de proiecte din 33 de țări participante la ediția din acest an. Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, prin Unitatea de Management a Proiectului, a concurat la premiile EPSA 2011 la categoria „Smart Public Service in a Cold Economic Climate” – Servicii publice inteligente într-un context economic dificil. Dinstincția de bună practică oferită în acest an recompensează și certifică rezultatele remarcabile pe care le-a avut proiectul EBC până în prezent.

 

COMPUTERWORLD Honors Program

Unitatea de Management a Proiectului, din cadrul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, a fost desemnată ca Laureat în cadrul ComputerWorld Honors Program 2011.

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” se alătură altor 254 de proiecte nominalizate din 23 de țări, dintr-un total de peste 1000 de aplicanți din întreaga lume.

Evenimentul de decernare a premiilor va avea loc pe data de 20 iunie 2011, la Washington D.C., SUA.

 

ASOCIATIA NATIONALA A FUNCTIONARILOR PUBLICI

Premiul I în cadrul Competiţiei Naţionale a celor mai bune practici din Administraţia Publică, la categoria "Îmbunătăţirea serviciilor publice printr-un management organizaţional şi al calităţii performanţei", organizată de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în 2010.

Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică în administraţia publică din România datorită rezultatelor remarcabile obţinute, a eficienţei demonstrate şi a practicilor inovative diseminate.

 

THE HIGHEST HONOR IN PROJECT MANAGEMENT

Finalist în cadrul competiției International Project Excellence Award 2010, la categoria "Project Excellence in Medium-Sized Projects", organizată de Asociația Internațională de Project Management.

Rigurozitatea implementării şi succesul înregistrat de Programul de instruire TIC în şcoală şi afaceri şi Portalul eComunitate, ce fac parte din proiectul "Economia Bazată pe Cunoaştere", au impresionat juriul IPMA (Asociaţia Internaţională de Project Management), care le recomandă drept una dintre cele mai importante realizări în domeniul managementului de proiect.

 

e-Inclusion 2008

Medalie în cadrul Competiției e-Inclusion organizată de Comisia Europeană, la secţiunea "Geographic Inclusion", Viena, 2008. Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică pentru utilizarea eficientă a IT&C şi a tehnologiei digitale pentru combaterea dezavantajelor sociale şi a excluziunii digitale.

 

Premiile IT&C ale Romaniei 2006

Economia Bazată pe Cunoaştere a fost considerat "Proiectul cu cel mai bun conţinut informaţional" în cadrul Premiilor IT&C ale României – Bucurerști, 2006, pentru contribuţia la amplul proces de extindere a accesului la tehnologii informaţionale şi comunicaţii moderne pentru comunităţile rurale - Bucureşti, 2006.

Proiecte: Valea Sării

Economia Bazată pe Cunoaştere (2007)

Tematică: General
Comuna Valea Sării participă în cadrul proiectului "Economia Bazată pe Cunoaştere” (2007 – 2010) care va sprijini mediul rural şi mic urban în vederea dezvoltării sectorului privat, a stimulării utilizării tehnologiei informaţionale în şcoli şi în mediul întreprinderilor mici şi mijlocii, a consolidării capitalului uman şi a reducerii decalajului rural-urban, în conformitate cu programul de integrare europeană.

Proiecte de investiţii

Tematică: Administraţie
Finalizarea construcţiei sediului nou al Primăriei - realizat
Finalizarea construcţiei Căminului Cultural Valea Sării
Construcţia Sălii de Sport în Valea Sării - realizat
Construcţia Grădiniţei în Valea Sării - realizat
Punţi pietonale în satele: Valea Sării, Prisaca - Oarza, Cătun - realizat
Construcţia Căminului Cultural Colacu - realizat  
Constructia noului sediu al Scolii cu clasele I-VIII Valea Sarii


1. Alimentare cu apă în satul Colacu
Titlul Proiectului: Prima înființare rețea de ape uzate , prima înființare rețea de    alimentare cu apă , modernizare drumuri comunale , achiziționare costume populare și prima înființare și dotare centru de îngrijire copii după programul școlar .
    Sursa de finanțare : Fonduri UE
    Beneficiari finali: Comuna Valea Sării
    Valoarea proiectului: 2,5 mil E
     Autoritatea Contractanta: Primăria Valea Sării
 
2. Modernizarea drumului comunal Colacu-Poduri - stadiul lucrărilor 30 %
Titlul Proiectului: Modernizare drum comunal DC 95 Colacu – Poduri
    Sursa de finanțare : H.G. 577 / 1997
    Beneficiari finali: Comuna Valea Sării
    Valoarea proiectului: 1908,956 mii lei
     Autoritatea Contractanta: Primăria Valea Sării
 
3. Modernizare drum de interes local în satul Matacina
Titlul Proiectului : Modernizare drum de interes local , sat Matacina , com. Valea Sării jud. Vrancea
    Sursa de finanțare : H.G. 577 / 1997
    Beneficiari finali: Comuna Valea Sării
    Valoarea proiectului: 7 miliarde lei
    Autoritatea Contractanta: Primăria Valea Sării

Salasu de Sus3

Comuna este situată în depresiunea Haţegului străjuită de masivul Retezat în partea de sud. Are un relief de şes şi colinar, fiind formată din 11 sate aşezate pe râurile ce izvorăsc din Retezat.citeşte tot textul

poza