Loading date and time...

Premii şi distincţii

 

EPSA 2011

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” a primit o nouă certificare de bună practică în cadrul ediției 2011 a premiilor „European Public Sector Awards” (EPSA) din cadrul Institutului European de Administrație Publică.

Certificarea proiectului EBC ca „Best Practice” a venit în urma a trei etape de evaluare derulate până în prezent de un juriu experimentat desemnat de EPSA, rezultând o listă scurtă de 58 de nominalizați dintr-un total de 274 de proiecte din 33 de țări participante la ediția din acest an. Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, prin Unitatea de Management a Proiectului, a concurat la premiile EPSA 2011 la categoria „Smart Public Service in a Cold Economic Climate” – Servicii publice inteligente într-un context economic dificil. Dinstincția de bună practică oferită în acest an recompensează și certifică rezultatele remarcabile pe care le-a avut proiectul EBC până în prezent.

 

COMPUTERWORLD Honors Program

Unitatea de Management a Proiectului, din cadrul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, a fost desemnată ca Laureat în cadrul ComputerWorld Honors Program 2011.

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” se alătură altor 254 de proiecte nominalizate din 23 de țări, dintr-un total de peste 1000 de aplicanți din întreaga lume.

Evenimentul de decernare a premiilor va avea loc pe data de 20 iunie 2011, la Washington D.C., SUA.

 

ASOCIATIA NATIONALA A FUNCTIONARILOR PUBLICI

Premiul I în cadrul Competiţiei Naţionale a celor mai bune practici din Administraţia Publică, la categoria "Îmbunătăţirea serviciilor publice printr-un management organizaţional şi al calităţii performanţei", organizată de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în 2010.

Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică în administraţia publică din România datorită rezultatelor remarcabile obţinute, a eficienţei demonstrate şi a practicilor inovative diseminate.

 

THE HIGHEST HONOR IN PROJECT MANAGEMENT

Finalist în cadrul competiției International Project Excellence Award 2010, la categoria "Project Excellence in Medium-Sized Projects", organizată de Asociația Internațională de Project Management.

Rigurozitatea implementării şi succesul înregistrat de Programul de instruire TIC în şcoală şi afaceri şi Portalul eComunitate, ce fac parte din proiectul "Economia Bazată pe Cunoaştere", au impresionat juriul IPMA (Asociaţia Internaţională de Project Management), care le recomandă drept una dintre cele mai importante realizări în domeniul managementului de proiect.

 

e-Inclusion 2008

Medalie în cadrul Competiției e-Inclusion organizată de Comisia Europeană, la secţiunea "Geographic Inclusion", Viena, 2008. Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică pentru utilizarea eficientă a IT&C şi a tehnologiei digitale pentru combaterea dezavantajelor sociale şi a excluziunii digitale.

 

Premiile IT&C ale Romaniei 2006

Economia Bazată pe Cunoaştere a fost considerat "Proiectul cu cel mai bun conţinut informaţional" în cadrul Premiilor IT&C ale României – Bucurerști, 2006, pentru contribuţia la amplul proces de extindere a accesului la tehnologii informaţionale şi comunicaţii moderne pentru comunităţile rurale - Bucureşti, 2006.

Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere

Obiectivul proiectului este acela de a facilita participarea comunităţilor dezavantajate din punct de vedere al accesului la informaţie la societatea bazată pe cunoaştere, în acord cu strategia guvernamentală de integrare în Uniunea Europeană. Proiectul “Economia bazată pe cunoaştere” a fost iniţiat de Guvernul României, prin Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, cu sprijinul Băncii Mondiale. Proiectul contribuie la extinderea accesului la tehnologiile informaţionale şi de comunicaţii moderne şi la îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului pentru cetăţenii comunităţilor selectate, dezvoltarea şi promovarea serviciilor de e-government, modernizarea procesului educaţional precum şi la promovarea comerţului electronic şi adoptarea soluţiilor inovative în mediul de afaceri.

In orizontul de timp 2006-2010, Proiectul „Economia Bazată pe Cunoaştere” va crea un model de dezvoltare al societăţii informaţionale moderne în România declanşând un proces ireversibil de schimbare culturală şi de îmbunătăţire a calităţii vieţii.

Proiectul cuprinde următoarele componente:

 

1. Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului

 

1.1 Imbunătăţirea accesului la informaţie prin intermediul RECL
Obiectiv: îmbunătăţirea accesului la mijloacele de Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru comunităţile dezavantajate prin intermediul Reţelelor Electronice ale Comunită ţilor Locale (RECL).

Proiectul va dezvolta aproximativ 200 de reţele virtuale locale conectate la Internet de bandă largă servind ca „centre de cunoaştere”, furnizare de informaţii, servicii şi comunicare către cetăţeni, administraţia publică locală şi mediul de afaceri. Aceste reţele vor varia din punctul de vedere al modelului şi scopului tehnologic, în funcţie de nevoile identificate la nivelul fiecărei comunităţi locale selectate.

1.2 Dezvoltarea resurselor umane ale comunităţilor locale
Obiectiv: Susţinerea de activităţi menite să crească potenţialul pentru acumularea cunoaşterii prin mijloacele Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC)

Prin această subcomponentă se urmăreşte acumularea unui nivel optim de abilităţi, cunoştinţe şi competenţe în domeniul TIC, ceea ce va asigura o calitate superioară serviciilor implementate şi sustenabilitatea reţelei. Această subcomponentă va sprijini activităţile de formare pentru alfabetizare digitală şi implementarea unor proiecte culturale locale menite să susţină dezvoltarea comunităţilor vizate de proiect.

1.3 Implementarea tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor în şcoli
Obiectiv: Creşterea calităţii procesului educaţional din şcolile gimnaziale, prin integrarea şi extinderea mijloacelor de tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor( TIC) în procesul didactic şi formarea resurselor umane în domeniul TIC.

Dotarea şcolilor cu mijloace didactice şi echipamente informatice destinate procesului didactic (calculatoare, softuri educaţionale, echipamente multimedia) ca şi conectarea acestor şcoli la Internet şi la Reţeaua Electronică a Comunităţilor Locale (RECL), contribuie nemijlocit la dezvoltarea mediului educaţional şi a condiţiilor de învăţare. Introducerea TIC în şcoli va contribui totodată la creşterea atractivităţii procesului de învăţare, diversificarea metodelor şi practicilor didactice şi la deplasarea accentului de la caracterul informativ la cel formativ. Prin construirea de competenţe specifice, elevii vor avea posibilitatea să contribuie în mod activ la valoarea adăugată a procesului educaţional şi să îşi dezvolte criterii personale de selectare şi utilizare a informaţiei.

 

2. Dezvoltarea şi promovarea serviciilor de e-government

 

2.1 Sistem electronic pentru înregistrarea online a persoanelor fizice autorizate şi a asociaţiilor familiale
Obiectiv: Inlesnirea unei relaţii de calitate între administraţia locală şi mediul de afaceri prin reducerea proceselor consumatoare de resurse pentru obţinerea statutului de persoană fizică autorizată sau asociaţie familială.

Acest efect se va obţine introducând un sistem eficient, on-line, de comunicare între utilizator şi diferite instituţii implicate în procesul de înregistrare, operare şi arhivare a întreprinzătorilor particulari locali. Prin acest sistem se va asigura şi consolidarea unui flux organizat de tranzacţii şi activităţi gestionat prin implementarea unei aplicaţii locale de management de documente.

2.2 Sistem integrat pentru emiterea documentelor de stare civilă pentru cetăţeni
Obiectiv: Asigurarea deservirii rapide, transparente, corecte şi eficiente a cetăţenilor ce solicită administraţiilor locale emiterea documentelor de stare civilă.

Conceptul care stă la baza acestui sistem este ghişeul unic de servicii comunitare, aflate în cadrul primăriilor de comună şi oraş. Sistemul va asigura conexiuni cu baza de date de evidenţă informatizată a persoanei existentă actualmente la nivel central cu ramificaţii judeţene.

 

3. Promovarea comerţului electronic şi acordarea de asistenţă financiară şi tehnică pentru adoptarea soluţiilor inovative în IMM-uri

 

3.1 Crearea portalului pentru promovarea comerţului electronic şi a reţelelor de business (eStore)
Obiectiv: Promovarea interacţiunii în acelaşi spaţiu virtual a întreprinzătorilor din mediul de afaceri local

Sistemul va constitui un mediu prielnic de promovare a soluţiilor tip e-commerce şi e-business care crează o nouă cultură de inter-relaţionare între agenţii economici. Ponderea dominantă a agenţilor economici din mediul rural şi mic urban este reprezentată de persoanele fizice autorizate, asociaţii familiale şi microîntreprinderi care au astfel la dispoziţie un mecanism cu ajutorul căruia îţi pot eficientiza activitatea şi creşte nivelul de competitivitate economică.

3.2 Acordarea de finanţări nerambursabile întreprinzătorilor locali
Obiectiv: Familiarizarea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii cu tehnologii inovative, de înaltă productivitate, care pot asigura sustenabilitatea şi trecerea la un mediu de afaceri performant.

Acest mecanism oferă sprijin întreprinzătorilor sau grupurilor de intreprinzatori particulari în efortul acestora de adoptare a soluţiilor inovatoare tip e-business cu scopul de a îmbunătăţi competitivitatea acestora pe pieţele naţionale şi internaţionale.
 

Economia Bazată pe cunoaştere este considerată un vector al dezvoltării unei politici educaţionale pentru integrarea mijloacelor IT&C în sistemul de învăţământ după cum se observă în articolul de mai jos.
http://www.mcti.ro/index.php?id=28&lege=1282&L=0

Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere a fost medaliat de Comisia Europeana. http://www.mcti.ro/index.php?id=1&art=764&L=0

Proiectul este un pas înainte pentru dezvoltarea învătământului românesc după cum se observă şi din articolul de mai jos :
http://portal.edu.ro/index.php/articles/mediacover/5152

Administraţiile locale au avut o mare contribuţie la dezvolarea proiectului prin toatalu susţinere a acestuia după cum se observă si în cazul primăriei Predeal:
Link Primărie Predeal

Premii şi distincţii

 

EPSA 2011

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” a primit o nouă certificare de bună practică în cadrul ediției 2011 a premiilor „European Public Sector Awards” (EPSA) din cadrul Institutului European de Administrație Publică.

Certificarea proiectului EBC ca „Best Practice” a venit în urma a trei etape de evaluare derulate până în prezent de un juriu experimentat desemnat de EPSA, rezultând o listă scurtă de 58 de nominalizați dintr-un total de 274 de proiecte din 33 de țări participante la ediția din acest an. Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, prin Unitatea de Management a Proiectului, a concurat la premiile EPSA 2011 la categoria „Smart Public Service in a Cold Economic Climate” – Servicii publice inteligente într-un context economic dificil. Dinstincția de bună practică oferită în acest an recompensează și certifică rezultatele remarcabile pe care le-a avut proiectul EBC până în prezent.

 

COMPUTERWORLD Honors Program

Unitatea de Management a Proiectului, din cadrul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, a fost desemnată ca Laureat în cadrul ComputerWorld Honors Program 2011.

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” se alătură altor 254 de proiecte nominalizate din 23 de țări, dintr-un total de peste 1000 de aplicanți din întreaga lume.

Evenimentul de decernare a premiilor va avea loc pe data de 20 iunie 2011, la Washington D.C., SUA.

 

ASOCIATIA NATIONALA A FUNCTIONARILOR PUBLICI

Premiul I în cadrul Competiţiei Naţionale a celor mai bune practici din Administraţia Publică, la categoria "Îmbunătăţirea serviciilor publice printr-un management organizaţional şi al calităţii performanţei", organizată de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în 2010.

Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică în administraţia publică din România datorită rezultatelor remarcabile obţinute, a eficienţei demonstrate şi a practicilor inovative diseminate.

 

THE HIGHEST HONOR IN PROJECT MANAGEMENT

Finalist în cadrul competiției International Project Excellence Award 2010, la categoria "Project Excellence in Medium-Sized Projects", organizată de Asociația Internațională de Project Management.

Rigurozitatea implementării şi succesul înregistrat de Programul de instruire TIC în şcoală şi afaceri şi Portalul eComunitate, ce fac parte din proiectul "Economia Bazată pe Cunoaştere", au impresionat juriul IPMA (Asociaţia Internaţională de Project Management), care le recomandă drept una dintre cele mai importante realizări în domeniul managementului de proiect.

 

e-Inclusion 2008

Medalie în cadrul Competiției e-Inclusion organizată de Comisia Europeană, la secţiunea "Geographic Inclusion", Viena, 2008. Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică pentru utilizarea eficientă a IT&C şi a tehnologiei digitale pentru combaterea dezavantajelor sociale şi a excluziunii digitale.

 

Premiile IT&C ale Romaniei 2006

Economia Bazată pe Cunoaştere a fost considerat "Proiectul cu cel mai bun conţinut informaţional" în cadrul Premiilor IT&C ale României – Bucurerști, 2006, pentru contribuţia la amplul proces de extindere a accesului la tehnologii informaţionale şi comunicaţii moderne pentru comunităţile rurale - Bucureşti, 2006.

Grădiştea19

Comuna Grădiştea este compusă din 9 sate şi anume: Grădiştea, Valea-Grădiştei, Dobricea, Turburea, Străchineşti, Linia, Obislavu, Diaconeşti şi Ţuţuru. Comuna este străbătută de la nord la sud de râul Olteţ, afluent de dreapta al râului Olt, pe o distanţă de 4 km, împărţind comuna în două.citeşte tot textul

poza