Loading date and time...

Premii şi distincţii

 

EPSA 2011

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” a primit o nouă certificare de bună practică în cadrul ediției 2011 a premiilor „European Public Sector Awards” (EPSA) din cadrul Institutului European de Administrație Publică.

Certificarea proiectului EBC ca „Best Practice” a venit în urma a trei etape de evaluare derulate până în prezent de un juriu experimentat desemnat de EPSA, rezultând o listă scurtă de 58 de nominalizați dintr-un total de 274 de proiecte din 33 de țări participante la ediția din acest an. Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, prin Unitatea de Management a Proiectului, a concurat la premiile EPSA 2011 la categoria „Smart Public Service in a Cold Economic Climate” – Servicii publice inteligente într-un context economic dificil. Dinstincția de bună practică oferită în acest an recompensează și certifică rezultatele remarcabile pe care le-a avut proiectul EBC până în prezent.

 

COMPUTERWORLD Honors Program

Unitatea de Management a Proiectului, din cadrul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, a fost desemnată ca Laureat în cadrul ComputerWorld Honors Program 2011.

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” se alătură altor 254 de proiecte nominalizate din 23 de țări, dintr-un total de peste 1000 de aplicanți din întreaga lume.

Evenimentul de decernare a premiilor va avea loc pe data de 20 iunie 2011, la Washington D.C., SUA.

 

ASOCIATIA NATIONALA A FUNCTIONARILOR PUBLICI

Premiul I în cadrul Competiţiei Naţionale a celor mai bune practici din Administraţia Publică, la categoria "Îmbunătăţirea serviciilor publice printr-un management organizaţional şi al calităţii performanţei", organizată de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în 2010.

Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică în administraţia publică din România datorită rezultatelor remarcabile obţinute, a eficienţei demonstrate şi a practicilor inovative diseminate.

 

THE HIGHEST HONOR IN PROJECT MANAGEMENT

Finalist în cadrul competiției International Project Excellence Award 2010, la categoria "Project Excellence in Medium-Sized Projects", organizată de Asociația Internațională de Project Management.

Rigurozitatea implementării şi succesul înregistrat de Programul de instruire TIC în şcoală şi afaceri şi Portalul eComunitate, ce fac parte din proiectul "Economia Bazată pe Cunoaştere", au impresionat juriul IPMA (Asociaţia Internaţională de Project Management), care le recomandă drept una dintre cele mai importante realizări în domeniul managementului de proiect.

 

e-Inclusion 2008

Medalie în cadrul Competiției e-Inclusion organizată de Comisia Europeană, la secţiunea "Geographic Inclusion", Viena, 2008. Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică pentru utilizarea eficientă a IT&C şi a tehnologiei digitale pentru combaterea dezavantajelor sociale şi a excluziunii digitale.

 

Premiile IT&C ale Romaniei 2006

Economia Bazată pe Cunoaştere a fost considerat "Proiectul cu cel mai bun conţinut informaţional" în cadrul Premiilor IT&C ale României – Bucurerști, 2006, pentru contribuţia la amplul proces de extindere a accesului la tehnologii informaţionale şi comunicaţii moderne pentru comunităţile rurale - Bucureşti, 2006.

RECL Calafindeşti se implică în eliminarea abandonului şcolar

26.01.2011
Un număr de 35 de localnici din Calafindești, județul Suceava, care au abandonat studiile vor fi reintergrați în sistemul educațional şi formați profesional. Acest lucru va fi posibil cu ajutorul RECL Calafindeşti, care pregăteşte semnarea contractului de parteneriat pentru participarea primăriei din localitate la un proiect naţional de prevenire şi combatere a abandonului şcolar.

Proiectul naţional “Educaţia, şansa noastră pentru viitor!”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, are ca obiectiv general prevenirea şi corectarea fenomenului de părăsire timpurie a şcolii, prin adoptarea unor strategii, planuri de acţiune şi programe în domeniul educaţiei, în vederea menţinerii şi reintegrării elevilor şi tinerilor într-un sistem educaţional deschis şi incluziv. Proiectul este implementat de Asociaţia Gedeon din Bucureşti.

Potrivit managerului RECL Calafindeşti, Rodica Leuciuc, la nivelul regiunilor de implementare ale proiectului, vor fi organizate acţiuni de conştientizare şi responsabilizare a elevilor, părinţilor, precum şi a cadrelor didactice, în vederea dezvoltării şi implementăriii programelor educaţionale de tip „A doua şansă” şi „Şcoală după şcoală”. Elevilor cu risc de abandon şcolar timpuriu li se vor acorda burse pe o perioadă de doi ani, în vederea îmbunătăţirii condiţiilor de trai necesare unei educaţii de calitate. „În graficul de lucru al proiectului este prevăzută crearea şi promovarea unei reţele interregionale de promovare a parteneriatelor între şcoli, instituţii locale, servicii de ocupare profesională, în vederea prevenirii fenomenului de părăsire timpurie a şcolii şi de reintegrare în educaţie a celor care au părăsit timpuriu şcoala”, a explicat Rodica Leuciuc.

Managerul RECL Calafindeşti a şi participat la un prim eveniment organizat la Iaşi de Asociaţia Gedeon pentru partenerii din Regiunea Nord Est, conferinţa interregională cu tema “Abandonul şcolar, risc major al copiilor ce provin din grupuri dezavantajate, experienţe şi bune practici din alte state UE”. La acest prim workshop din cadrul proiectului au fost abordate teme de interes privind modul de lucru, bunele practici şi abordările concrete ale unor instituţii şi organizaţii portugheze, în domeniul prevenirii şi combaterii abandonului şcolar, ca urmare a vizitei de studiu realizată cu sprijinul partenerului transnaţional COOPETAPE – Cooperativa De Ensino C.R.L. Portugalia.

Grupul ţintă – tinerii care au abandonat şcoala ca să fie „zilieri”

Managerul RECL Calafindeşti și-a stabilit deja grupul ţintă şi strategia pe care o va adopta în cadrul proiectului. Situaţia este uşor diferită faţă de alte localităţi, în care abandonul şcolar este mai accentuat printre copiii ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate. La Calafindeşti, grupul ţintă este format din aproximativ 35 de tineri care au abandonat şcoala, preferând să muncească în agricultură, ca zilieri. „Şi la Calafindeşti sunt părinţi plecaţi la muncă în străinătate, dar totuşi copiii care sunt rămaşi în localitate şi locuiesc cu bunicii, frecventează şcoala, nu renunţă la ea. Dar mai sunt din cei care nu şi-au continuat studiile şi lucrează în agricultură şi noi vrem să ne axăm pe formarea profesională a lor”, ne-a declarat managerul RECL Calafindeşti.

Centrul PAPI, şansa formării profesionale a tinerilor reintegraţi

Strategia abordată va demara cu mai multe campanii de conştientizare, unul dintre obiective fiind utilizarea facilităţilor oferite de centrul PAPI pentru formarea profesională a tinerilor reintegraţi în şcoală: „Noi, prin RECL Calafindeşti, intenţionăm să organizăm o campanie printre cei care au părăsit timpuriu şcoala şi să reuşim ca aceştia să fie reintegraţi în procesul de învăţământ şi de formare profesională, pentru că dacă avem Centrul PAPI ne putem folosi de resursele de aici pentru a le acorda lor această a doua şansă. Vor fi campanii de conştientizare de tip caravană, iar pentru a veni în sprijinul acestor activităţi vom realiza un studiu care va avea în vedere implementarea eficientă a activităţilor. Campaniile de conştientizare vor fi legate de importanţa educaţiei în perspectiva unei dezvoltări locale şi regionale durabile”, a arătat Rodica Leuciuc.

Copiii, nevoiți să muncească în detrimentul studiilor

Abandonul şcolar reprezintă o problemă gravă cu care se confruntă societatea contemporană, iar prognozele arată că acest fenomen se va accentua din cauza crizei economice.

Numărul copiilor neșcolarizați crește semnificativ începând cu vârsta de 13 ani, în prima parte a ciclului gimnazial și atinge un maxim în jurul vârstei de 16-17 ani, ceea ce indică o tendință de creștere a ratei abandonului școlar începând cu această vârstă. „Criza economică cu care ne confruntăm atrage după sine o criză socială mult mai adâncă, iar copiii sunt cei mai vulnerabili. Privți de mijloace financiare pentru nevoile fundamentale, zilnice, părinții nu au ca prioritate școlarizarea acestor copii, care, ținuți în afara sistemului de educație, sunt lipsiți de șansa la un viitor onest”, atrage atenția Gabriela Alexandrescu, Președinte Executiv al Organizației Salvați Copiii România.

70.000 dintre copiii care provin din medii defavorizate sunt nevoiți să muncească în loc să învețe și doar un sfert dintre copiii din mediul rural ajug să urmeze liceul. În același timp, fenomenul abandonului școlar ia proporții îngrijorătoare, rata acestuia triplându-se între anii 2000 și 2007 (de la 0.6% în anul școlar 2000/2001 la 1,9% în anul 2007/2008), potrivit Raportului asupra Sistemului național de învățământ publicat de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, la jumătatea anului 2010.

Articole similare:

Şcolari la 20 de ani

Voturi: 0

Cuvinte cheie: Calafindeștijudețul Suceavaprevenirea abandonului școlarreintegrare profesionalăservicii PAPIincluziune socială

Adaugă comentariul tău

urgenta

Dată: 11.04.2011 Autor: teodora.iancu
Pai tocmai asta citesc. Ca in fine s-a inteles ca trebuie remediata de urgenta aceasta situatie nefericita.

viitorul nostru

Dată: 22.01.2011 Autor: magda.mihai
Of, ce groaznic suna ”tinerii care au abandonat şcoala ca să fie „zilieri””. Ce bine ca totusi incepe cineva sa se ocupe mai serios si de acesti copii. Ei reprezinta, totusi, viitorul nostru.

Salasu de Sus3

Comuna este situată în depresiunea Haţegului străjuită de masivul Retezat în partea de sud. Are un relief de şes şi colinar, fiind formată din 11 sate aşezate pe râurile ce izvorăsc din Retezat.citeşte tot textul

poza