Loading date and time...

Premii şi distincţii

 

EPSA 2011

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” a primit o nouă certificare de bună practică în cadrul ediției 2011 a premiilor „European Public Sector Awards” (EPSA) din cadrul Institutului European de Administrație Publică.

Certificarea proiectului EBC ca „Best Practice” a venit în urma a trei etape de evaluare derulate până în prezent de un juriu experimentat desemnat de EPSA, rezultând o listă scurtă de 58 de nominalizați dintr-un total de 274 de proiecte din 33 de țări participante la ediția din acest an. Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, prin Unitatea de Management a Proiectului, a concurat la premiile EPSA 2011 la categoria „Smart Public Service in a Cold Economic Climate” – Servicii publice inteligente într-un context economic dificil. Dinstincția de bună practică oferită în acest an recompensează și certifică rezultatele remarcabile pe care le-a avut proiectul EBC până în prezent.

 

COMPUTERWORLD Honors Program

Unitatea de Management a Proiectului, din cadrul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, a fost desemnată ca Laureat în cadrul ComputerWorld Honors Program 2011.

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” se alătură altor 254 de proiecte nominalizate din 23 de țări, dintr-un total de peste 1000 de aplicanți din întreaga lume.

Evenimentul de decernare a premiilor va avea loc pe data de 20 iunie 2011, la Washington D.C., SUA.

 

ASOCIATIA NATIONALA A FUNCTIONARILOR PUBLICI

Premiul I în cadrul Competiţiei Naţionale a celor mai bune practici din Administraţia Publică, la categoria "Îmbunătăţirea serviciilor publice printr-un management organizaţional şi al calităţii performanţei", organizată de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în 2010.

Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică în administraţia publică din România datorită rezultatelor remarcabile obţinute, a eficienţei demonstrate şi a practicilor inovative diseminate.

 

THE HIGHEST HONOR IN PROJECT MANAGEMENT

Finalist în cadrul competiției International Project Excellence Award 2010, la categoria "Project Excellence in Medium-Sized Projects", organizată de Asociația Internațională de Project Management.

Rigurozitatea implementării şi succesul înregistrat de Programul de instruire TIC în şcoală şi afaceri şi Portalul eComunitate, ce fac parte din proiectul "Economia Bazată pe Cunoaştere", au impresionat juriul IPMA (Asociaţia Internaţională de Project Management), care le recomandă drept una dintre cele mai importante realizări în domeniul managementului de proiect.

 

e-Inclusion 2008

Medalie în cadrul Competiției e-Inclusion organizată de Comisia Europeană, la secţiunea "Geographic Inclusion", Viena, 2008. Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică pentru utilizarea eficientă a IT&C şi a tehnologiei digitale pentru combaterea dezavantajelor sociale şi a excluziunii digitale.

 

Premiile IT&C ale Romaniei 2006

Economia Bazată pe Cunoaştere a fost considerat "Proiectul cu cel mai bun conţinut informaţional" în cadrul Premiilor IT&C ale României – Bucurerști, 2006, pentru contribuţia la amplul proces de extindere a accesului la tehnologii informaţionale şi comunicaţii moderne pentru comunităţile rurale - Bucureşti, 2006.

Raport CPI

Implementarea modelului de instruire proiectat

Modelul pentru evaluarea activitatilor de instruire a fost proiectat si prezentat inca din Raportul 1 , fiind particularizat pentru grupul tinta « Users » in raportul 4 cap. 8 si cap 10

In cadrul acestui proiect modelul de evaluare a fost aplicat si experimentat in doua etape :

pentru grupul tinta « AdminIT&C », rezultatele acestei evaluari fiind prezentate in raportul nr. 3, cap7 ;

pentru grupul tinta « Users », cu o arie de aplicare mai larga, in cadrul celor 9 sesiuni de instruire desfasurate in comunitatile pilot ; rezultatele acestei evaluari sunt prezentate in prezentul raport, in cele ce urmeaza.

Conform acestui model pe tot parcursul implementarii componentei de training a in fiecare din cele 9 comunitati s-au facut monitorizari si evaluari privind:

 1. calitatea instruirii si respectarea tematicilor
 2. rezultatele instrurii.
 1. Evaluarea calitatii instruirii

  Pentru procedura de evaluare a calitatii activitatii de instruire , consultantul a pus la dispozitia formatorilor deplasati in fiecare localitate instrumente specifice spre a fi utilizate atat in timpul instruirii propriuzise cat si la finalul acesteia .

  Evaluarea instruirii pe parcursul desfasurarii ei a permis identificarea in timp util a abaterilor de la obiectivele instruirii ( rezultate , calitate, eficienta comunicarii formator –cursant ) si corectarea acestora imediat ce au fost identificate .

  Evaluarea instruirii la finalul ei permite o apreciere globala a masurii in care au fost atinse obiectivele cursului , atat cele propuse de consultant cat si cele propuse de cursanti .

  Acest proces s-a concretizat din partea fiecarui formator, intr-un raport de evaluare finala si intr-un raport de formator (vezi anexele 1.4, 2.4, 3.4, 5.4, 6.4, 7.4, 8.4, 9,4 « Evaluarea sesiunii de instruire de catre echipa de instruire » pentru fiecare comunitate in parte) cu doua segmente importante:

  • nivelul indeplinirii obiectivelor instruirii
  • constatari, observatii, recomandari deosebit de utile pentru expertii care se vor ocupa de implementarea urmatoarei faze a proiectului (vezi cap. 5.2.).

  Instrumentele care au fost utilizate de consultant pentru cele doua tipuri de evaluari a calitatii instruirii au fost particularizate conform specificului dat de tematica de curs si de grupul tinta ; in principal aceste instrumente au fost :

  • chestionare care au fost completate de trainer (vezi anexele 1.2, 2.2, 3.2, 5.2, 6.2, 7.2, 8.2, 9,2 «Evaluarea cunostintelor initiale si finale». si 1.8, 2.8, 3.8, 5.8, 6.8, 7.8, 8.8, 9,8 « Catalogul final –confOG 129/2000 »);
  • chestionare care au fost completate de cursanti (vezi anexele 1.3, 2.3, 3.3, 5.3, 6.3, 7.3, 8.3, 9,3 « Formulare de feedback » si partial 1.2, 2.2, 3.2, 5.2, 6.2, 7.2, 8.2, 9.2 sectiunea completata de cursant in Formularul de evaluare a cunostintelor initiale si finale) ;
  • “ cutia postala “ a trainerului in care acesta a primit “ mesaje nesolicitate “ adresate de cursanti
  • scenarii de discutii intre trainer si cursanti .

  Evaluarea calitatii instruirii a generat concluzii globale ( valabile pentru toata sesiunea de instruire si pentru toata grupa de participanti ) dar si concluzii partiale exprimate procentual in functie de obiectivele evaluarii .

  In acelasi context, al evaluarii instruirii, s-au facut referiri colaterale (atit de catre formatori cit si de catre participantii la sesiunile de instruire) si la logistica utilizata in procesul de instruire :

  • necesitatea unui proiector in sala de instruire (observatie valabila pentru toate localitatile),
  • necesitatea rearanjarii posturilor de invatare astfel incit formatorul sa fie permanent vizibil de toti participantii la sesiunea de instruire (o localitate),
  • necesitatea respectarii configurarii hardware si mai ales software pentru sesiunea de instruire, conform specificatiilor initiale,
  • intirzierea conectarii salii de instruire la internet in 3 localitati i-a obligat pe formatori sa gaseasca si sa utilizeze solutii alternative pentru atingerea obiectivelor stabilite pentru modulul respectiv (schimbarea locatiei, lucrul cu grupuri mai mici intr-un program secvential, improvizarea unei retele locale cu un server personal),
 2. Rezultatele instruirii

  Aprecierea rezultatelor instruirii ( aprecierea nivelului de cunostinte si a deprinderilor acumulate de participantii la instruire ) s-a facut diferentiat pentru fiecare subgrup tinta in functie de obiectivele stabilite initial .

  Evaluarea s-a facut:

  • prin urmarirea permanenta de catre trainer a reactiei cursantilor fata de notiuni noi bazate pe notiuni vechi ;
  • prin aprecierea trainerului fata de evolutia abilitatilor si deprinderilor fiecarui cursant (in formularul intitulat « Centralizator de Evaluare initiala, partiala si finala », prezentat in anexele 1.4, 2.4, 3.4, 5.4, 6.4, 7.4, 8.4, 9.4, formatorul a « adunat » observatii particulare pentru fiecare cursant);
  • prin autoevaluarea pe care si-o face fiecare cursant (vezi anexele 1.3, 2.3, 3.3, 5.3, 6.3, 7.3, 8.3, 9.3 « Formulare de feedback » si partial 1.2, 2.2, 3.2, 5.2, 6.2, 7.2, 8.2, 9.2 sectiunea completata de cursant in Formularul de evaluare a cunostintelor initiale si finale);
  • prin evaluarea ( cu nota si procentuala) efectuata de trainer impreuna cu fiecare cursant, a cunostintelor si deprinderilor acumulate la finalul fiecarui modul de curs ; evaluarea s-a facut comparand obiectivele invatarii cu ce stie cursantul sa faca efectiv ;
  • prin evaluarea ( cu nota ) efectuata de comisia de apreciere finala a nivelului la care se situeaza cursantul fata de obiectivele initial stabilite pentru grupul tinta din care face parte (vezi anexele 1.8, 2.8, 3.8, 5.8, 6.8, 7.8, 8.8, 9.8).

  Comisia de evaluare finala s-a constituit conform OG 129/2000 astfel incat pentru cursantii promovati din grupurile tinta "Users" sa se poata elibera certificatele de absolvire cu recunoastere nationala purtand antetul CNFPA pentru unitatea de competenta " Utilizarea calculatorului personal " din Standardul Ocupational.

 3. Structura « rapoartelor de formator » recomandata de echipa de coordonare a componentei educationale a proiectului

  Pentru redactarea observatiilor, recomandarilor si concluziilor finale fiecare formator trebuie sa redacteze un "raport de formator" pentru comunitatea in care a sustinut sesiunea de instruire, raport care sa contina:

  • localizarea, perioada, programul efectiv de instruire
  • utilitatea concreta, constatata de formator, a includerii localitatii respective in proiectul EBC,
  • referiri / recomandari cu privire la sala de instruire, la dotari (mobilier, echipamente, configuratii, dispunere in incapere, facilitati etc.)
  • referiri / recomandari cu privire la materialele de instruire prin prisma experimentarii lor IN CONTEXTUL DAT (atit observatiile formatorului cit si ale cursantilor)
  • referiri / recomandari cu privire la tematica de instruire prin prisma experimentarii ei IN CONTEXTUL DAT (atit observatiile formatorului cit si ale cursantilor)
  • referiri / recomandari cu privire la durata sesiunii de instruire prin prisma experimentarii ei IN CONTEXTUL DAT (atit observatiile formatorului cit si ale cursantilor); formatorul apreciaza daca este fezabila prelungirea duratei(din punct de vedere al timpului disponibil alocat de participanti pentru acest tip de instruire) , dar si eficienta eventualei prelungiri a duratei de instruire cu prezenta formatorului sau cu elaborarea unui plan de autoinstruire,
  • categoriile socio-profesionale reprezentate de participantii la instruire,
  • utilitatea constatata de Dvs. a sesiunii de instruire pentru localitatea respectiva in general si pentru fiecare categorie socio-profesionala in special,
  • implicarea cursantilor,
  • implicarea (sau neimplicarea) autoritatilor,
  • reactia scolii si a grupurilor profesorale fata de aceasta sesiune de instruire si fata de proiect
  • implicarea celor doi specialisti locali in asigurarea conditiilor de organizare si desfasurare a sesiunii de instruire,
  • efectele (poate chiar schimbarile) observate si / sau anticipate asupra comunitatii locale,
  • cum anticipati ca va fi valorificata de catre comunitatea locala includerea in proiectul EBC,
  • observatiile altor persoane decit cele care au participat la curs,
  • exceptiile si situatiile speciale ce merita a fi evidentiate,
  • propunerile preluate de la cei cu care ati venit in contact,
  • propunerile personale,
  • concluziile finale personale

  Acest raport intocmit de fiecare dintre formatori a fost inclus in raportul final general al fazei pilot fiind mentionat numele (si implicit meritele) autorului. Am cerut formatorilor sa nu se abtina in a fi critici daca este necesar; chiar avem nevoie de relevarea slabiciunilor si deficientelor din faza pilot; nimeni nu va fi "pedepsit" dar vom sti , pentru viitor, la ce sa ne asteptam si cum trebuie sa facem mai bine.

Premii şi distincţii

 

EPSA 2011

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” a primit o nouă certificare de bună practică în cadrul ediției 2011 a premiilor „European Public Sector Awards” (EPSA) din cadrul Institutului European de Administrație Publică.

Certificarea proiectului EBC ca „Best Practice” a venit în urma a trei etape de evaluare derulate până în prezent de un juriu experimentat desemnat de EPSA, rezultând o listă scurtă de 58 de nominalizați dintr-un total de 274 de proiecte din 33 de țări participante la ediția din acest an. Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, prin Unitatea de Management a Proiectului, a concurat la premiile EPSA 2011 la categoria „Smart Public Service in a Cold Economic Climate” – Servicii publice inteligente într-un context economic dificil. Dinstincția de bună practică oferită în acest an recompensează și certifică rezultatele remarcabile pe care le-a avut proiectul EBC până în prezent.

 

COMPUTERWORLD Honors Program

Unitatea de Management a Proiectului, din cadrul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, a fost desemnată ca Laureat în cadrul ComputerWorld Honors Program 2011.

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” se alătură altor 254 de proiecte nominalizate din 23 de țări, dintr-un total de peste 1000 de aplicanți din întreaga lume.

Evenimentul de decernare a premiilor va avea loc pe data de 20 iunie 2011, la Washington D.C., SUA.

 

ASOCIATIA NATIONALA A FUNCTIONARILOR PUBLICI

Premiul I în cadrul Competiţiei Naţionale a celor mai bune practici din Administraţia Publică, la categoria "Îmbunătăţirea serviciilor publice printr-un management organizaţional şi al calităţii performanţei", organizată de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în 2010.

Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică în administraţia publică din România datorită rezultatelor remarcabile obţinute, a eficienţei demonstrate şi a practicilor inovative diseminate.

 

THE HIGHEST HONOR IN PROJECT MANAGEMENT

Finalist în cadrul competiției International Project Excellence Award 2010, la categoria "Project Excellence in Medium-Sized Projects", organizată de Asociația Internațională de Project Management.

Rigurozitatea implementării şi succesul înregistrat de Programul de instruire TIC în şcoală şi afaceri şi Portalul eComunitate, ce fac parte din proiectul "Economia Bazată pe Cunoaştere", au impresionat juriul IPMA (Asociaţia Internaţională de Project Management), care le recomandă drept una dintre cele mai importante realizări în domeniul managementului de proiect.

 

e-Inclusion 2008

Medalie în cadrul Competiției e-Inclusion organizată de Comisia Europeană, la secţiunea "Geographic Inclusion", Viena, 2008. Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică pentru utilizarea eficientă a IT&C şi a tehnologiei digitale pentru combaterea dezavantajelor sociale şi a excluziunii digitale.

 

Premiile IT&C ale Romaniei 2006

Economia Bazată pe Cunoaştere a fost considerat "Proiectul cu cel mai bun conţinut informaţional" în cadrul Premiilor IT&C ale României – Bucurerști, 2006, pentru contribuţia la amplul proces de extindere a accesului la tehnologii informaţionale şi comunicaţii moderne pentru comunităţile rurale - Bucureşti, 2006.

Tormac0

Comuna Tormac se situează în sud-estul judeţului Timiş, în câmpia cu acelaşi nume.Comuna are în administrare localităţile Cadăr, Şipet şi centrul administrativ – Tormac. Din punct de vedere al formei principale de relief comuna Tormac se încadrează în categoria câmpie.citeşte tot textul

poza