Loading date and time...

Premii şi distincţii

 

EPSA 2011

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” a primit o nouă certificare de bună practică în cadrul ediției 2011 a premiilor „European Public Sector Awards” (EPSA) din cadrul Institutului European de Administrație Publică.

Certificarea proiectului EBC ca „Best Practice” a venit în urma a trei etape de evaluare derulate până în prezent de un juriu experimentat desemnat de EPSA, rezultând o listă scurtă de 58 de nominalizați dintr-un total de 274 de proiecte din 33 de țări participante la ediția din acest an. Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, prin Unitatea de Management a Proiectului, a concurat la premiile EPSA 2011 la categoria „Smart Public Service in a Cold Economic Climate” – Servicii publice inteligente într-un context economic dificil. Dinstincția de bună practică oferită în acest an recompensează și certifică rezultatele remarcabile pe care le-a avut proiectul EBC până în prezent.

 

COMPUTERWORLD Honors Program

Unitatea de Management a Proiectului, din cadrul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, a fost desemnată ca Laureat în cadrul ComputerWorld Honors Program 2011.

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” se alătură altor 254 de proiecte nominalizate din 23 de țări, dintr-un total de peste 1000 de aplicanți din întreaga lume.

Evenimentul de decernare a premiilor va avea loc pe data de 20 iunie 2011, la Washington D.C., SUA.

 

ASOCIATIA NATIONALA A FUNCTIONARILOR PUBLICI

Premiul I în cadrul Competiţiei Naţionale a celor mai bune practici din Administraţia Publică, la categoria "Îmbunătăţirea serviciilor publice printr-un management organizaţional şi al calităţii performanţei", organizată de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în 2010.

Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică în administraţia publică din România datorită rezultatelor remarcabile obţinute, a eficienţei demonstrate şi a practicilor inovative diseminate.

 

THE HIGHEST HONOR IN PROJECT MANAGEMENT

Finalist în cadrul competiției International Project Excellence Award 2010, la categoria "Project Excellence in Medium-Sized Projects", organizată de Asociația Internațională de Project Management.

Rigurozitatea implementării şi succesul înregistrat de Programul de instruire TIC în şcoală şi afaceri şi Portalul eComunitate, ce fac parte din proiectul "Economia Bazată pe Cunoaştere", au impresionat juriul IPMA (Asociaţia Internaţională de Project Management), care le recomandă drept una dintre cele mai importante realizări în domeniul managementului de proiect.

 

e-Inclusion 2008

Medalie în cadrul Competiției e-Inclusion organizată de Comisia Europeană, la secţiunea "Geographic Inclusion", Viena, 2008. Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică pentru utilizarea eficientă a IT&C şi a tehnologiei digitale pentru combaterea dezavantajelor sociale şi a excluziunii digitale.

 

Premiile IT&C ale Romaniei 2006

Economia Bazată pe Cunoaştere a fost considerat "Proiectul cu cel mai bun conţinut informaţional" în cadrul Premiilor IT&C ale României – Bucurerști, 2006, pentru contribuţia la amplul proces de extindere a accesului la tehnologii informaţionale şi comunicaţii moderne pentru comunităţile rurale - Bucureşti, 2006.

Comunitate: Săruleşti

Comuna Săruleşti este alcătuită din 7 sate: Săruleşti - Gara (reşedinţa), Săruleşti-sat, Sandulita Măgureni,Polceşti,Solacolu şi Satucu. Vecinii comunei sunt comunele Ileana, Tămădău , Nicolae Bălcescu, Gurbăneşti şi Sohatu.

poza

Fiind aşezată pe o terasă a râului Mostiştea, valorile comunei Săruleşti sunt bălţile şi lacurile care o înconjoară. Lacurile din acesta zonă au o mare importanţă deoarece sunt o atracţie pentru pescarii amatori şi profesionişti din întreaga lume. Începând din anul 2004 la Săruleşti a fost organizat în fiecare an concursul "Cupa mondiala la crap" unde au participat reprezentanţi din 17 ţari, iar în anul 2009 se va organiza concursul "Cupa naţiunilor" unde vor participa aproximativ 20 de ţări. O valoare deosebită pentru comunitate o au şi solurile, cu o fertilitate ridicată, ceea ce permite practicarea pe scară largă a agriculturii, predominant fiind caracterul cerealier şi cel al producţiei vegetale.

Istoric

Prima atestare istorică a comunei Săruleşti datează din anul 1836 (conform unei hărţi militare austriece), document din care reiese faptul că în această zonă era organizat un spațiu de popas, unde solii sosiţi din Imperiul Otoman se opreau pentru odihnă cu o zi înainte de a ajunge în capitala ţarii Bucureşti.

mai multe detalii...

Resurse locale

Resursele local ale comunei Sărulești sunt reprezentate de lacurile şi bălțile aferente râului Mostiștea, de  terenurile agricole de pe teritoriul comunei cu o suprafața de 5981 ha, de pădurile cu o suprafaţă de77 ha,  de viile cu o suprafață de 85 ha,  de livezile, pășunile si fânețe.

mai multe detalii...

Tradiţii

Obiceiurile şi datinile din lumea satelor călărășene revin în forţă , parcă trezindu-se dintr-un lung somn, ele pierzându-şi acurateţea pe care o aveau altădată şi datorită eterogenităţii populaţiei rurale.

mai multe detalii...

Salasu de Sus3

Comuna este situată în depresiunea Haţegului străjuită de masivul Retezat în partea de sud. Are un relief de şes şi colinar, fiind formată din 11 sate aşezate pe râurile ce izvorăsc din Retezat.citeşte tot textul

poza