Loading date and time...

Premii şi distincţii

 

EPSA 2011

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” a primit o nouă certificare de bună practică în cadrul ediției 2011 a premiilor „European Public Sector Awards” (EPSA) din cadrul Institutului European de Administrație Publică.

Certificarea proiectului EBC ca „Best Practice” a venit în urma a trei etape de evaluare derulate până în prezent de un juriu experimentat desemnat de EPSA, rezultând o listă scurtă de 58 de nominalizați dintr-un total de 274 de proiecte din 33 de țări participante la ediția din acest an. Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, prin Unitatea de Management a Proiectului, a concurat la premiile EPSA 2011 la categoria „Smart Public Service in a Cold Economic Climate” – Servicii publice inteligente într-un context economic dificil. Dinstincția de bună practică oferită în acest an recompensează și certifică rezultatele remarcabile pe care le-a avut proiectul EBC până în prezent.

 

COMPUTERWORLD Honors Program

Unitatea de Management a Proiectului, din cadrul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, a fost desemnată ca Laureat în cadrul ComputerWorld Honors Program 2011.

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” se alătură altor 254 de proiecte nominalizate din 23 de țări, dintr-un total de peste 1000 de aplicanți din întreaga lume.

Evenimentul de decernare a premiilor va avea loc pe data de 20 iunie 2011, la Washington D.C., SUA.

 

ASOCIATIA NATIONALA A FUNCTIONARILOR PUBLICI

Premiul I în cadrul Competiţiei Naţionale a celor mai bune practici din Administraţia Publică, la categoria "Îmbunătăţirea serviciilor publice printr-un management organizaţional şi al calităţii performanţei", organizată de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în 2010.

Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică în administraţia publică din România datorită rezultatelor remarcabile obţinute, a eficienţei demonstrate şi a practicilor inovative diseminate.

 

THE HIGHEST HONOR IN PROJECT MANAGEMENT

Finalist în cadrul competiției International Project Excellence Award 2010, la categoria "Project Excellence in Medium-Sized Projects", organizată de Asociația Internațională de Project Management.

Rigurozitatea implementării şi succesul înregistrat de Programul de instruire TIC în şcoală şi afaceri şi Portalul eComunitate, ce fac parte din proiectul "Economia Bazată pe Cunoaştere", au impresionat juriul IPMA (Asociaţia Internaţională de Project Management), care le recomandă drept una dintre cele mai importante realizări în domeniul managementului de proiect.

 

e-Inclusion 2008

Medalie în cadrul Competiției e-Inclusion organizată de Comisia Europeană, la secţiunea "Geographic Inclusion", Viena, 2008. Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică pentru utilizarea eficientă a IT&C şi a tehnologiei digitale pentru combaterea dezavantajelor sociale şi a excluziunii digitale.

 

Premiile IT&C ale Romaniei 2006

Economia Bazată pe Cunoaştere a fost considerat "Proiectul cu cel mai bun conţinut informaţional" în cadrul Premiilor IT&C ale României – Bucurerști, 2006, pentru contribuţia la amplul proces de extindere a accesului la tehnologii informaţionale şi comunicaţii moderne pentru comunităţile rurale - Bucureşti, 2006.

Școala și biblioteca – cele mai importante intervenții pentru EBC în 2012

27.02.2013

Educația și cultura au constituit domeniile de intervenție majoră a programului ”Economia Bazată pe Cunoaștere” în anul 2012. Derulat pe tot parcursul anului trecut, programul ”Asistență Tehnică pentru utilizarea TIC în școlile și bibliotecile din mediul rural” le-a adresat cadrelor didactice și elevilor din comunitățile și școlile EBC provocarea de a participa la un exerciţiu inovativ de adoptare a noilor tehnologii TIC la clasă şi de a utiliza resursele educaționale deschise (OER) și mijloacele TIC în procesul didactic. De asemenea, toți aceștia au fost implicați, alături de alți factori de decizie și execuție locală, şi în activităţi de dezvoltare comunitară prin atragerea de fonduri în școlile și bibliotecile locale.

Având ca ţintă unităţile de învăţământ şi bibliotecile locale din cele opt regiuni de dezvoltare ale ţării, proiectul a implicat activitatea a peste 8000 de cadre didactice precum şi a elevilor acestora, sub îndrumarea facilitatorilor e-educaţie - profesori cu experienţă la catedră, dar şi în activităţi de formare şi mentorat, care acţionează la nivel local. Proiectul de Asistenta Tehnica a avut ca scop maximizarea efectelor intervenţiilor educaţionale ale programului EBC, valorificând în egală măsură rezultatele etapelor anterioare desfăşurate, din 2008, în comunităţile implicate şi reprezintă un rezultat al bunei colaborări interinstituționale dintre Ministerul pentru Societatea Informațională și Ministerul Educației Naționale.

În derularea acestui vast program s-a pornit de la ideea că inovaţia în educaţie reprezintă un răspuns atât la nevoile şi problemele din sistemul de învăţământ (reduceri şi constrângeri bugetare, oportunităţi neegale în procesul de predare-învăţare), cât şi pentru idealurile şi aspiraţiile populaţiei. În acest sens, toți cei implicați în acest program educațional au fost pionierii utilizării unor practici bazate pe tehnologii digitale în procesul educațional și cultural, fiind mentoraţi în activitatea lor de către facilitatori educaţionali de-a lungul întregului an 2012.

Componenta de asistență tehnică în educație a luat în considerare trei dimensiuni: curriculare (inovaţie în programele şcolare), pedagogice (inovaţie în procesul de învăţare) şi organizaţionale (inovaţie structurală, roluri şi funcţii îndeplinite de persoanele din domeniul educaţiei).

Au fost concepute și derulate o serie de activități ce au inclus atât stagii de formare profesională adresate cadrelor didactice, concursuri şcolare şi extraşcolare, numeroase seminarii și schimburi de experiență, vizite de studiu naționale și internaționale – toate acestea având ca scop acumularea de informații și crearea de competențe necesare în vederea găsirii celor mai bune idei pentru inovația în educație și, apoi, diseminarea și punerea acestora în practică.

229 de persoane resursă pentru comunitățile locale, generatori de bune practici

Programul ”Asistență Tehnică pentru utilizarea TIC în școlile și bibliotecile din mediul rural” a debutat în decembrie 2011 cu un stagiu de formare, organizat de Ministerul pentru Societatea Informațională la Brașov, pentru scrierea de proiecte educaţionale în scopul atragerii de finanţări nerambursabile în comunităţile EBC. Nu mai puțin de 229 de cadre didactice au participat la acest curs. Rezultatele au fost peste așteptări, după încheierea stagiului de formare fiind scrise 372 de proiecte în valoare de 2.3 mil Euro, din care 229 au fost declarate eligibile, iar 64 dintre acestea fost acceptate spre finanțare prin programe precum: “Parteneriat pentru educaţie! Granturi pentru școli în dificultate!”, organizat de Fundaţia Centrul Educaţia 2000+, Comenius, Grundtvig, POSDRUşi Tineret în acţiune.

Noţiunile însuşite au fost dintre cele mai diverse. Pentru a răspunde cerinţelor, cursanţii au făcut apel la cunoştinţele lor de tehnologia informaţiei şi de limbă străină.

“Proiectul este cuprins în totalitate în componenta antreprenorială cu trimiteri la partea de limbi străine sau la competenţele digitale. Pe parcursul cursului au învăţat şi noţiuni cu totul noi cum ar fi cele de marketing online ori au aflat cum să identifice un brand”, a declarat Octavia Costea, expert cheie în derularea proiectului “Asistenţă tehnică pentru utilizarea TIC în şcoli şi biblioteci”.

În plus, ca urmare a stagiului de instruire, toţi cei 229 de participanţi din comunităţile EBC sunt acreditaţi acum ca persoane resursă pentru comunitate, generatori de bune practici, consultanți locali pentru scriere şi implementare de proiecte, devenind adevăraţi factori de sinergie educaţională şi de mentorat pentru ceilalţi parteneri de dezvoltare comunitară.

Aceasta este și concluzia pe care au tras-o majoritatea reprezentanților EBC. “Cea mai mare satisfacţie este faptul că, prin EBC, se întâmplă astfel de proiecte. Beneficiul comunităţii locale este acela că instituţia creşte, este condusă de o persoană în care poţi avea încredere din punct de vedere profesional, pentru că ştie să scrie un proiect care să aducă beneficii comunităţii, şi în cele din urmă, persoana respectivă poate sta la dispoziţia oricui din comunitate cu răspunsuri privind scrierea de proiecte”, a spus Vlăduţ Andreescu, profesor din Urzicuța (județul Dolj).

„Concursul național de proiecte curriculare și extracurriculare”


Diana Voicu,directorul Unității de Management
al Proiectului EBC (mijloc), alături de profesorii
care au obținut performanțe deosebite
în domeniul educațional

În ceea ce privește dimensiunile curriculară și pedagogică, activitatea a fost la fel de intensă și a suscitat la fel de mult interesul cadrelor didactice.

Astfel, în paralel cu sesiunile de inițiere în scrierea de proiecte de finanțare, au fost derulate două competiții de proiecte curriculare și extracurriculare (iunie-iulie 2012, septembrie-noiembrie 2012), în cadrul cărora au fost depuse 561 de proiecte și au fost realizate și 250 de proiecte extracurriculare bazate pe utilizarea TIC și a resurselor OER și Web 2.0 în educație. Concursul s-a adresat profesorilor din şcolile EBC şi au fost definite categorii pentru fiecare disciplină în parte.

Dacă aceste acțiuni au fost adresate strict formării de competențe pentru cadrele didactice, elevii au fost și ei invitați să ia parte la acest efort colectiv prin participarea la competiția e-Vacanță!, dezvoltată de Ministerul pentru Societatea Informațională. Și în acest caz impactul s-a dovedit a fi pozitiv și semnificativ: EBC a dezvoltat până în prezent opt ediţii de e-Vacanţă! (2006 – 2012), dar la cea din 2012 au participat 152 de școli, 608 profesori și 1.520 de elevi – o mobilizare impresionantă față de anul 2011, când au participat 77 de scoli, 308 profesori si 770 de elevi.

Competiția a avut ca scop îmbunătăţirea bunelor practici din activităţile extracurriculare, caracterizate prin utilizarea creativă a calculatorului, comunicare şi dezvoltare de comunităţi educaţionale şi prin practici moderne de predare.

“EBC a venit cu o serie de idei noi pe care le putem aplica în lecţiile noastre şi aici mă refer la resurse digitale. Am descoperit aplicaţii digitale despre existența cărora nu ştiam nimic. Cu ajutorul acestora am putut să ne organizăm activităţile didactice într-un mod cât mai eficient, iar elevii, venind în contact cu ele, au fost mult mai încântaţi şi activi în timpul orelor de curs. Rezultatele noastre sunt mult mai bune de când le folosim”, a explicat impactul participării la aceste acțiuni Romeo Iştoc, profesor din Belin (județul Covasna).

Totodată, cu această ocazie, a fost urmărită dezvoltarea unei colaborări cât mai strânse între şcolile participante, ce este esențială pentru asimilarea de noi tehnici în utilizarea de TIC în educaţie şi atragerea de noi utilizatori din mediul rural (părinţi, bunici, antreprenori, localnici).

Programul de networking - model eficient de colaborare între cadrele didactice

În mod evident, pentru promovarea celor mai bune practici și integrarea acestora în activitatea cadrelor didactice din şcolile comunităţilor EBC și asigurarea, în acest fel, a sustenabilității reţelelor şcolare și după încheierea proiectului EBC, toate aceste rezultate trebuiau să fie diseminate în mod corespunzător, deci a fost necesar să fie creat și implementat un model eficient de colaborare între cadrele didactice din şcolile comunităţilor EBC.

Pentru aceasta a fost conceput un program de networking, în cadrul căruia au fost organizate schimburi de experiență naționale (ce au numărat 200 de participanți), tabere de creație (300 de participanți), dar și vizite de studiu internaționale (50 de participanți) în 5 țări (Ungaria, Cehia, Lituania, Finlanda şi Marea Britanie) care au obținut performanțe deosebite în domeniul educațional, adoptând strategii pedagogice inovative, cum ar fi resursele educaţionale deschise (OER), a tehnologiei informaţiei şi Web 2.0. ”O astfel de vizită de studiu a fost un mare câștig, atât pentru mine, cât și pentru colegii din grupul meu, dar, deopotrivă, pentru colegii din școala mea cu care voi împărtăși cele văzute în țara vizitată; însă cel mai mare câștig va fi pentru elevii din clasele la care predau, care vor beneficia de alternative educaționale moderne, împrospătate prin participarea mea la această vizită”, a explicat utilitatea unei astfel de vizite prof. Olimpiu-Cristian Purea, Lăpușnicu Mare, Caraș Severin.

Scopul final: recalibrarea procesului de învățare, folosind potențialul specific al tehnologiei informației

În mod cuantificabil și clar, la nivelul celor 229 şcoli vizate, programul de asistenţă tehnică în educație derulat în 2012 a implicat peste 8.000 de cadre didactice şi elevi în realizarea a peste 680 proiecte de finanţare scrise, 270 de proiecte depuse şi eligibile în valoare de 2,1 milioane euro, 10.000 elevi din mediul rural beneficiari; peste 300 de proiecte curriculare cu componentă TIC, OER şi Web 2.0 dezvoltate pe baza unităţilor de învăţare (pentru 30% din fiecare dintre ariile curriculare Limbă şi comunicare, Matematică şi Ştiinţe, Om şi Societate, Arte), 300 de proiecte extracurriculare utilizând mijloace virtuale, 132 de proiecte interdisciplinare, 475 de profesori participanţi la activităţi de networking şcolar; creşterea competenţelor profesorilor EBC - 60% dintre profesorii asistaţi au înregistrat nivel mediu şi superior de progres.

Evident, după parcurgerea tuturor acestor etape, se pune întrebarea: ”Care a fost scopul tuturor acestor eforturi complexe?

Răspunsul a fost dat de către Diana Voicu, directorul Unității de Management al Proiectului EBC, cu ocazia Conferinței Naționale intitulate “Campionii Educaţiei Digitale – soluții nelimitate de învățare”, ce a fost organizată la București, în perioada 19-20 noiembrie 2012, și care a marcat finalul programului de asistenţă tehnică în educație derulat în 229 de comunităţi din România: ”Concluzia comună rezultată din cercetările recente efectuate asupra consecințelor utilizării resurselor TIC este că dotarea unităților școlare cu echipamente TIC și aplicații software nu conduce automat la sporirea eficienței procesului de învățare. Totodată, nici inițierea digitală a cadrelor didactice nu este suficientă. Pentru a obține rezultate superioare unei predări tradiționale se impune o recalibrare a acestui proces de învățare, folosind potențialul specific al tehnologiei informației”. Ori, tocmai această recalibrare este rezultatul tuturor acțiunilor întreprinse în 2012 prin programul ”Asistență Tehnică pentru utilizarea TIC în școlile și bibliotecile din mediul rural”.

Cu alte cuvinte, dacă în 2011, 42% din cadrele didactice din școlile EBC nu utilizau calculatorul pentru activități de evaluare a elevului, 35 % dintre profesori utilizau calculatorul la orele de curs de cel mult de trei ori pe semestru , iar 90% dintre aceștia nu participaseră niciodată la activități de networking și colaboare, acum situația este schimbată. ” În acest an școlar, în 229 de școli din mediul rural, aflate în anii trecuți în rândul comunităților defavorizate din punct de vedere al acesului la informațiile digitale și de cunoaștere, se practică un nou model de proiectare curriculară, un nou model de dezvoltare instituțională și de atragere a finanțării cu preponderență din fonduri structurale. Și există o nouă perspectivă asupra învățării. Aceea a interdisciplinarității și transdisciplinarității. Inovația și învățarea centrată pe elev se realizează în școlile expuse acestui proces de abordare a programului Economia Bazată pe Cunoaștere”, a conchis Diana Voicu.

Diseminarea celor mai bune practici de utilizare a TIC în şcoli

În urma experienţelor acumulate în cursul desfăşurării proiectului în cele 229 de şcoli, au fost elaborate două ghiduri ce tratează integrarea noilor tehnologii în educaţie, care se vor adresa tuturor unităţilor din învăţământul preuniversitar şi partenerilor educaţionali din România. Cele două ghiduri vor avea rolul de a prezenta viziunea MCSI și MECTS în domeniul inovării activităţii educaţionale prin valorizarea instrumentelor şi a resurselor TIC, precum şi exemplele de bună practică demonstrate în timpul derulării proiectului de asistenţă tehnică pentru şcoli, în privinţa integrării resurselor OER şi a tehnologiei Web 2.0 în atât la nivel curricular cât şi extracurricular:

  •  „Utilizarea Noilor Tehnologii în Educaţie. Ghid pentru şcoli”. Acesta prezintă instrumente practice pentru managementul instituțional, care pot orienta pe directorii și consiliile de conducere ale școlii în activitatea decizională. Totodată ghidul recomandă măsuri de valorificare a noilor tehnologii pentru marketingul instituțional și asigurare a vizibilității școlii în mediul virtual precum şi sugestii pentru armonizarea și dezvoltarea unei strategii instituționale consonante cu nevoile reale ale comunității locale și a principalilor actori socio-economici la nivel local.
  •  „Utilizarea TIC în activităţi educaţionale. Ghid pentru profesori”. Conceput ca un „manual” bazat pe bune practici reieşite din proiectul EBC, ghidul îşi propune să promoveze în rândul cadrelor didactice intrumente şi resurse TIC, OER şi web 2.0 care să le permită acestora adoptarea unei abordări inovative în activitatea didactică precum şi identificarea de noi oportunităţi în direcţia dezvoltării profesionale.

eCULTURĂ sau crearea bibliotecii viitorului

Dimensiunea operațională a acestui program de asistență tehnică a vizat însă și abordarea unor activităţi de dezvoltare comunitară prin atragerea de fonduri în bibliotecile locale.

În acest sens a fost derulată competiția eCULTURĂ, un program pentru acordarea de finanțări nerambursabile pentru bibliotecile locale și școlare din comunitățile incluse în programul Economia Bazata pe Cunoaștere.

La competiție au participat 64 de proiecte, dintre care 33 de proiecte au obținut finanțare pentru implementare. Fiecare proiect a atras o finanţare în valoare de maxim 16.000 lei și a vizat dezvoltarea locală prin derularea unor activități culturale de către bibliotecile din comunităţile EBC. Care este, în fapt, utilitatea acestui program aflam de la Maria Gripcă, managerul RECL Văleni (jud. Neamț): ”Ne propunem să contribuim la creşterea capacităţii comunităţii locale de a participa la activităţi culturale, îmbunătăţirea abilităţilor şi competenţelor TIC atât a bibliotecarilor, venind în sprijinul diversificării şi creării de servicii noi, care se pot desfăşura în cadrul bibliotecii, cât şi a beneficiarilor prin furnizarea de servicii culturale moderne către ei şi membrii comunităţii locale”.

E-skills reprezintă componenta cheie în contextul procesului de învăţare pe tot parcursul vieţii

Trebuie spus că promovarea unei învățături asistate prin tehnologii moderne, este una dintre cerințele specifice ale Uniunii Europene la care a încercat să răspundă, pe parcursul a opt ani, proiectul ”Economia Bazată pe Cunoaștere”, cerințe formulate prin Iniţiativa i2010 – ”O societate informaţională pentru toţi europenii”.

Aceasta a fost lansată de Comisia Europeană în 2005, în ideea susţinerii dezideratului Strategiei de la Lisabona – care îşi propune să combată diviziunea digitală la nivel de instituţii şi să promoveze incluziunea digitală la nivel de individ. „O societate a învăţării este cea mai valabilă garanţie împotriva excluderii. Cunoaşterea, competenţele şi deprinderile reprezintă principalul capital al cetăţenilor europeni iar e-competențele sau e-skills reprezintă componenta cheie în contextul procesului de învăţare pe tot parcursul vieţii. ICT are potenţialul ce poate permite învăţarea inovativă şi pe tot parcursul vieţii pentru toţi. Trebuie să ne asigurăm că acestea devin o realitate”, a declarat Ján Figel, fost comisar European pentru Educaţie şi Cultură.

”Cererea pentru angajați competenți în IT depășește oferta. Prin urmare, are un impact semnificativ. Într-un context economic dificil, mediul digital reprezintă forța principală pentru creștere și crearea de locuri de muncă. Dacă ne vom concentra asupra acestei chestiuni și statele membre vor implementa agenda digitală, vom asista la creșterea PIB-ul cu un procent semnificativ față de situația actuală”, a arătat la rândul său și Neelie Kroes, vice-președinte al Comisiei Europene, responsabil pentru portofoliul Agendei Digitale.

Aceste deziderate sunt urmărite şi în cadrul proiectului Economia Bazată pe Cunoaştere (EBC), iar derularea programului ”Asistență Tehnică pentru utilizarea TIC în școlile și bibliotecile din mediul rural” este unul dintre exemplele prin care se poate demonstra efortul pe care personalul EBC îl depune pentru îndeplinirea acestora.

Articole similare:

15 şcoli EBC au câştigat finanţări în cadrul proiectului Educaţia 2000 +

10 cadre didactice și manageri RECL au devenit ”Campioni ai Educației Digitale”

229 de şcoli EBC au devenit campioni în scrierea de proiecte educaţionale

Voturi: 0

Premii şi distincţii

 

EPSA 2011

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” a primit o nouă certificare de bună practică în cadrul ediției 2011 a premiilor „European Public Sector Awards” (EPSA) din cadrul Institutului European de Administrație Publică.

Certificarea proiectului EBC ca „Best Practice” a venit în urma a trei etape de evaluare derulate până în prezent de un juriu experimentat desemnat de EPSA, rezultând o listă scurtă de 58 de nominalizați dintr-un total de 274 de proiecte din 33 de țări participante la ediția din acest an. Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, prin Unitatea de Management a Proiectului, a concurat la premiile EPSA 2011 la categoria „Smart Public Service in a Cold Economic Climate” – Servicii publice inteligente într-un context economic dificil. Dinstincția de bună practică oferită în acest an recompensează și certifică rezultatele remarcabile pe care le-a avut proiectul EBC până în prezent.

 

COMPUTERWORLD Honors Program

Unitatea de Management a Proiectului, din cadrul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, a fost desemnată ca Laureat în cadrul ComputerWorld Honors Program 2011.

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” se alătură altor 254 de proiecte nominalizate din 23 de țări, dintr-un total de peste 1000 de aplicanți din întreaga lume.

Evenimentul de decernare a premiilor va avea loc pe data de 20 iunie 2011, la Washington D.C., SUA.

 

ASOCIATIA NATIONALA A FUNCTIONARILOR PUBLICI

Premiul I în cadrul Competiţiei Naţionale a celor mai bune practici din Administraţia Publică, la categoria "Îmbunătăţirea serviciilor publice printr-un management organizaţional şi al calităţii performanţei", organizată de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în 2010.

Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică în administraţia publică din România datorită rezultatelor remarcabile obţinute, a eficienţei demonstrate şi a practicilor inovative diseminate.

 

THE HIGHEST HONOR IN PROJECT MANAGEMENT

Finalist în cadrul competiției International Project Excellence Award 2010, la categoria "Project Excellence in Medium-Sized Projects", organizată de Asociația Internațională de Project Management.

Rigurozitatea implementării şi succesul înregistrat de Programul de instruire TIC în şcoală şi afaceri şi Portalul eComunitate, ce fac parte din proiectul "Economia Bazată pe Cunoaştere", au impresionat juriul IPMA (Asociaţia Internaţională de Project Management), care le recomandă drept una dintre cele mai importante realizări în domeniul managementului de proiect.

 

e-Inclusion 2008

Medalie în cadrul Competiției e-Inclusion organizată de Comisia Europeană, la secţiunea "Geographic Inclusion", Viena, 2008. Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică pentru utilizarea eficientă a IT&C şi a tehnologiei digitale pentru combaterea dezavantajelor sociale şi a excluziunii digitale.

 

Premiile IT&C ale Romaniei 2006

Economia Bazată pe Cunoaştere a fost considerat "Proiectul cu cel mai bun conţinut informaţional" în cadrul Premiilor IT&C ale României – Bucurerști, 2006, pentru contribuţia la amplul proces de extindere a accesului la tehnologii informaţionale şi comunicaţii moderne pentru comunităţile rurale - Bucureşti, 2006.

Salasu de Sus3

Comuna este situată în depresiunea Haţegului străjuită de masivul Retezat în partea de sud. Are un relief de şes şi colinar, fiind formată din 11 sate aşezate pe râurile ce izvorăsc din Retezat.citeşte tot textul

poza