Loading date and time...

Premii şi distincţii

 

EPSA 2011

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” a primit o nouă certificare de bună practică în cadrul ediției 2011 a premiilor „European Public Sector Awards” (EPSA) din cadrul Institutului European de Administrație Publică.

Certificarea proiectului EBC ca „Best Practice” a venit în urma a trei etape de evaluare derulate până în prezent de un juriu experimentat desemnat de EPSA, rezultând o listă scurtă de 58 de nominalizați dintr-un total de 274 de proiecte din 33 de țări participante la ediția din acest an. Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, prin Unitatea de Management a Proiectului, a concurat la premiile EPSA 2011 la categoria „Smart Public Service in a Cold Economic Climate” – Servicii publice inteligente într-un context economic dificil. Dinstincția de bună practică oferită în acest an recompensează și certifică rezultatele remarcabile pe care le-a avut proiectul EBC până în prezent.

 

COMPUTERWORLD Honors Program

Unitatea de Management a Proiectului, din cadrul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, a fost desemnată ca Laureat în cadrul ComputerWorld Honors Program 2011.

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” se alătură altor 254 de proiecte nominalizate din 23 de țări, dintr-un total de peste 1000 de aplicanți din întreaga lume.

Evenimentul de decernare a premiilor va avea loc pe data de 20 iunie 2011, la Washington D.C., SUA.

 

ASOCIATIA NATIONALA A FUNCTIONARILOR PUBLICI

Premiul I în cadrul Competiţiei Naţionale a celor mai bune practici din Administraţia Publică, la categoria "Îmbunătăţirea serviciilor publice printr-un management organizaţional şi al calităţii performanţei", organizată de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în 2010.

Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică în administraţia publică din România datorită rezultatelor remarcabile obţinute, a eficienţei demonstrate şi a practicilor inovative diseminate.

 

THE HIGHEST HONOR IN PROJECT MANAGEMENT

Finalist în cadrul competiției International Project Excellence Award 2010, la categoria "Project Excellence in Medium-Sized Projects", organizată de Asociația Internațională de Project Management.

Rigurozitatea implementării şi succesul înregistrat de Programul de instruire TIC în şcoală şi afaceri şi Portalul eComunitate, ce fac parte din proiectul "Economia Bazată pe Cunoaştere", au impresionat juriul IPMA (Asociaţia Internaţională de Project Management), care le recomandă drept una dintre cele mai importante realizări în domeniul managementului de proiect.

 

e-Inclusion 2008

Medalie în cadrul Competiției e-Inclusion organizată de Comisia Europeană, la secţiunea "Geographic Inclusion", Viena, 2008. Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică pentru utilizarea eficientă a IT&C şi a tehnologiei digitale pentru combaterea dezavantajelor sociale şi a excluziunii digitale.

 

Premiile IT&C ale Romaniei 2006

Economia Bazată pe Cunoaştere a fost considerat "Proiectul cu cel mai bun conţinut informaţional" în cadrul Premiilor IT&C ale României – Bucurerști, 2006, pentru contribuţia la amplul proces de extindere a accesului la tehnologii informaţionale şi comunicaţii moderne pentru comunităţile rurale - Bucureşti, 2006.

Strategii locale: Valea Sării

Resurse umane

Centrul PAPI din comuna Valea Sării, judeţul Vrancea, organizează în fiecare lună câte o bursă a locurilor de muncă.

Anul trecut, a fost încheiat parteneriatul dintre primărie, prin centrul PAPI şi AJOFM, în scopul colaborării la derularea programelor de ocupare a forţei de muncă pentru anul 2010. Atunci, la PAPI a fost organizată o primă Bursă a Locurilor de Muncă pentru Absolvenţi, urmată de alte două burse pentru localnici. Apoi, bursele au început să fie organizate lunar, atât pentru locuitorii celor cinci sate componente ale localităţii, Valea Sării, Matacina, Colacu, Prisaca şi Poduri, dar şi pentru locuitorii din comunele învecinate.

Dezvoltarea unor astfel de programe de ocupare a forţei de muncă face parte din strategia asigurării sustenabilităţii Centrului PAPI Valea Sării prin dezvoltarea sistematică a unor parteneriate cu instituţii administrative pentru dezvoltarea unor activităţi care să ofere soluţii concrete problemelor cu care confruntă publicul beneficiar al serviciilor sale. În acest context, mai sunt organizate şi alte generi de activităţi PAPI.

Strategiei de Dezvoltare a judeţului Vrancea 2008-2013

Obiectivul general de dezvoltare al Vrancei, stabilit prin Strategia de Dezvoltare 2008-2013, aprobată de Consiliul Judeţean, este creşterea accelerată a Produsului Intern Brut judeţean "prin valorificarea durabilă a avantajelor competitive ale judeţului referitoare la capitalul natural, cultural şi uman". Strategia de Dezvoltare arată că Vrancea trebuie să îşi dezvolte turismul montan deoarece are un capital natural, păduri, rezervaţii şi arii protejate, care nu se regăsesc în alte judeţe din Sud-Estul României. Prioritare pentru administraţia judeţeană vor fi reabilitarea şi modernizarea infrastructurii care asigură accesul în zonele izolate şi dezvoltarea economiei din satele sărace. Una dintre primele măsuri propuse de realizatorii Strategiei de dezvoltare este dezvoltarea şi ameliorarea reţelei de drumuri. Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii vor asigura susţinerea dezvoltării şi diversificării economice în localităţile judeţului.

Salasu de Sus3

Comuna este situată în depresiunea Haţegului străjuită de masivul Retezat în partea de sud. Are un relief de şes şi colinar, fiind formată din 11 sate aşezate pe râurile ce izvorăsc din Retezat.citeşte tot textul

poza