Loading date and time...

Premii şi distincţii

 

EPSA 2011

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” a primit o nouă certificare de bună practică în cadrul ediției 2011 a premiilor „European Public Sector Awards” (EPSA) din cadrul Institutului European de Administrație Publică.

Certificarea proiectului EBC ca „Best Practice” a venit în urma a trei etape de evaluare derulate până în prezent de un juriu experimentat desemnat de EPSA, rezultând o listă scurtă de 58 de nominalizați dintr-un total de 274 de proiecte din 33 de țări participante la ediția din acest an. Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, prin Unitatea de Management a Proiectului, a concurat la premiile EPSA 2011 la categoria „Smart Public Service in a Cold Economic Climate” – Servicii publice inteligente într-un context economic dificil. Dinstincția de bună practică oferită în acest an recompensează și certifică rezultatele remarcabile pe care le-a avut proiectul EBC până în prezent.

 

COMPUTERWORLD Honors Program

Unitatea de Management a Proiectului, din cadrul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, a fost desemnată ca Laureat în cadrul ComputerWorld Honors Program 2011.

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” se alătură altor 254 de proiecte nominalizate din 23 de țări, dintr-un total de peste 1000 de aplicanți din întreaga lume.

Evenimentul de decernare a premiilor va avea loc pe data de 20 iunie 2011, la Washington D.C., SUA.

 

ASOCIATIA NATIONALA A FUNCTIONARILOR PUBLICI

Premiul I în cadrul Competiţiei Naţionale a celor mai bune practici din Administraţia Publică, la categoria "Îmbunătăţirea serviciilor publice printr-un management organizaţional şi al calităţii performanţei", organizată de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în 2010.

Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică în administraţia publică din România datorită rezultatelor remarcabile obţinute, a eficienţei demonstrate şi a practicilor inovative diseminate.

 

THE HIGHEST HONOR IN PROJECT MANAGEMENT

Finalist în cadrul competiției International Project Excellence Award 2010, la categoria "Project Excellence in Medium-Sized Projects", organizată de Asociația Internațională de Project Management.

Rigurozitatea implementării şi succesul înregistrat de Programul de instruire TIC în şcoală şi afaceri şi Portalul eComunitate, ce fac parte din proiectul "Economia Bazată pe Cunoaştere", au impresionat juriul IPMA (Asociaţia Internaţională de Project Management), care le recomandă drept una dintre cele mai importante realizări în domeniul managementului de proiect.

 

e-Inclusion 2008

Medalie în cadrul Competiției e-Inclusion organizată de Comisia Europeană, la secţiunea "Geographic Inclusion", Viena, 2008. Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică pentru utilizarea eficientă a IT&C şi a tehnologiei digitale pentru combaterea dezavantajelor sociale şi a excluziunii digitale.

 

Premiile IT&C ale Romaniei 2006

Economia Bazată pe Cunoaştere a fost considerat "Proiectul cu cel mai bun conţinut informaţional" în cadrul Premiilor IT&C ale României – Bucurerști, 2006, pentru contribuţia la amplul proces de extindere a accesului la tehnologii informaţionale şi comunicaţii moderne pentru comunităţile rurale - Bucureşti, 2006.

Strategii locale: Rupea

Atragerea de investitori

Printre activităţile economice care se desfăşoară în prezent pe raza oraşului Rupea se numără cele de confecţii covoare din fibră naturală, mobilă antică, croitorie, fabrică traverse CFR din beton, comerţ, agricultură, mici ateliere meşteşugăreşti,activităţi bancare, servicii, turism etc.

Cu toate acestea, pentru ocuparea integrală a forţei de muncă disponibile, admninistraţia locală este interesată de atragerea unor investitori oferindu-le acestora multiple facilităţi: terenuri, resurse naturale, facilităţi fiscale în temei legal ş.a.. Se pot amenaja în zona oraşului Rupea ateliere de confecţii textile, confecţii încălţăminte, de artizanat, prelucrări mecanice, producţie mase platice ş.a., în care să fie angrenată forţă de muncă calificată şi necalificată de pe plan local.

Pădurile  oferă posibilitatea investiţiilor în exploatarea şi prelucrarea lemnului, domeniu pentru care există în comună forţă de muncă calificată. Se pot amenaja aici ateliere de mic mobilier, tâmplărie, confecţionarea de case din lemn ş.a.

Promovarea oraşului Rupea ca oraş turistic naţional

Având în vedere potenţialul turistic ridicat,  oraşul Rupea tinde să devină un centru  turistic important al zonei şi de ce nu al întregii regiuni,  bazându-se  pe moştenirile istorice şi culturale.  Autorităţile locale îşi  orientează  strategia de dezvoltare spre reabilitarea din punct de vedere economic prin promovarea turistică a localităţii, creându-se astfel premise pentru :

-dezvoltarea serviciilor agroturistice
-dezvoltarea meşteşugurilor tradiţionale -dezvoltarea cabinetelor şi atelierelor de prestări servicii.

În realizarea acestui obiectiv major pentru dezvoltarea durabilă a locatităţii, autorităţile locale au în vedere:

-Reabilitarea infrastructurii turistice a localităţii Rupea, proiect ce presupune creearea căilor de acces modernizate spre cetate, introducerea tuturor utilităţilor, reabilitarea cetăţii, şi introducerea acesteia în circuitul turistic.
-Reabilitarea băilor curative, amenajarea unei baze de tratament balnear, având în vedere calităţile terapeutice ale izvoarelor.
-Valorificarea întregului potenţial turistic al oraşului prin scoaterea în evidenţă a monumentelor arhitecturale şi rezervaţiilor naturale.
-Identificarea altor zone cu potenţial turistic
-Înfiinţarea unui centru de Informatii Turistice.
-Realizarea unei pagini web, dedicate turismului
-Promovarea turismului sportiv (pescuit si vânat).

Vărăşti58

Elementele ce individualizează în mod deosebit această comună faţă de alte aşezări de tip rural sunt: apropierea de capitală (20-30 km), situarea în Lunca Argeş-Şabăr, precum şi existenţa unei puternice baze pentru producţia agricolă (suprafaţa totală 4856,84 Ha din care intravilan 491.13 Ha).citeşte tot textul

poza