Loading date and time...

Premii şi distincţii

 

EPSA 2011

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” a primit o nouă certificare de bună practică în cadrul ediției 2011 a premiilor „European Public Sector Awards” (EPSA) din cadrul Institutului European de Administrație Publică.

Certificarea proiectului EBC ca „Best Practice” a venit în urma a trei etape de evaluare derulate până în prezent de un juriu experimentat desemnat de EPSA, rezultând o listă scurtă de 58 de nominalizați dintr-un total de 274 de proiecte din 33 de țări participante la ediția din acest an. Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, prin Unitatea de Management a Proiectului, a concurat la premiile EPSA 2011 la categoria „Smart Public Service in a Cold Economic Climate” – Servicii publice inteligente într-un context economic dificil. Dinstincția de bună practică oferită în acest an recompensează și certifică rezultatele remarcabile pe care le-a avut proiectul EBC până în prezent.

 

COMPUTERWORLD Honors Program

Unitatea de Management a Proiectului, din cadrul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, a fost desemnată ca Laureat în cadrul ComputerWorld Honors Program 2011.

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” se alătură altor 254 de proiecte nominalizate din 23 de țări, dintr-un total de peste 1000 de aplicanți din întreaga lume.

Evenimentul de decernare a premiilor va avea loc pe data de 20 iunie 2011, la Washington D.C., SUA.

 

ASOCIATIA NATIONALA A FUNCTIONARILOR PUBLICI

Premiul I în cadrul Competiţiei Naţionale a celor mai bune practici din Administraţia Publică, la categoria "Îmbunătăţirea serviciilor publice printr-un management organizaţional şi al calităţii performanţei", organizată de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în 2010.

Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică în administraţia publică din România datorită rezultatelor remarcabile obţinute, a eficienţei demonstrate şi a practicilor inovative diseminate.

 

THE HIGHEST HONOR IN PROJECT MANAGEMENT

Finalist în cadrul competiției International Project Excellence Award 2010, la categoria "Project Excellence in Medium-Sized Projects", organizată de Asociația Internațională de Project Management.

Rigurozitatea implementării şi succesul înregistrat de Programul de instruire TIC în şcoală şi afaceri şi Portalul eComunitate, ce fac parte din proiectul "Economia Bazată pe Cunoaştere", au impresionat juriul IPMA (Asociaţia Internaţională de Project Management), care le recomandă drept una dintre cele mai importante realizări în domeniul managementului de proiect.

 

e-Inclusion 2008

Medalie în cadrul Competiției e-Inclusion organizată de Comisia Europeană, la secţiunea "Geographic Inclusion", Viena, 2008. Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică pentru utilizarea eficientă a IT&C şi a tehnologiei digitale pentru combaterea dezavantajelor sociale şi a excluziunii digitale.

 

Premiile IT&C ale Romaniei 2006

Economia Bazată pe Cunoaştere a fost considerat "Proiectul cu cel mai bun conţinut informaţional" în cadrul Premiilor IT&C ale României – Bucurerști, 2006, pentru contribuţia la amplul proces de extindere a accesului la tehnologii informaţionale şi comunicaţii moderne pentru comunităţile rurale - Bucureşti, 2006.

Turism: Valea Sării

Bisericile din comună, Troiţa Eroilor, Casa muzeu din satul Colacu, pârâul Bozu, ocnele de sare sunt doar câteva din obiectivele turistice de pe raza comunei Valea Sării.

Obiective turistice:

Cascada Mişina (Cascada Boului)

Cascada face parte, la fel ca şi cascada Putnei, dintr-o arie protejată. Rezervaţia naturală Mişina este situată în bazinul superior al pârâului Mişina. Formarea acestei căderi de apă de circa 12 m într-un ansamblu peisagistic unic este consecinţa intenselor procese tectonice din trecut. Calea principală de acces la Cascada Mişina este drumul judetean DJ 205D Valea Sării – Naruja (care se desprinde din DN2D), continuat cu DC 78 până la Valea Neagră. Drumul forestier de pe vaile pâraielor Balosu şi în continuare, Mişina, conduce în aria protejată şi la Cascada Boului, situată la circa 1.000 m altitudine. De la capătul drumului forestier, pe poteci tainice, se poate urca direct spre Zboina Frumoasa, un vârf de 1.657 m, unul din "farurile" Munţilor Vrancei, de pe care se pot admira multe din frumuseţile zonei.

Amprente de ploaie de 6 milioane de ani

O descoperire cu adevărat senzaţională a fost făcută pe cursul pârâului Bozu, din comuna Valea Sării, de către geologii Nicolae Panin şi Emil Avram, care a dus ulterior la declararea zonei ca arie protejată. Importanţa ştiintifică a rezervaţiei naturale pârâul Bozu, care se întinde pe o suprafaţă de cinci hectare, constă în abundenţa de urme de animale şi plante de acum 5-7 milioane de ani, care s-au conservat perfect pe un ansamblu de gresii de aproximativ 10 metri pătraţi. Pe lespede au rămas imprimate urme de picături de ploaie preistorică, urme de îngheţ, dar şi paşi de vieţuitoare de la nu mai puţin de 40 de specii de vertebrate şi nevertebrate. Cele mai importante sunt urmele de paşi ale păsărilor acvatice (pescăruşi, raţe, gâşte, cocostârci, cocori) şi mamifere (paricopitate, feline, canine, dar mai ales de elefanţi). Se crede că amprentele provin de după o ploaie cu scurgerea rapida a apei, peste care s-au depus suspensii de nisip, păstrând astfel foarte bine imprimate urmele de paşi de mamifere şi păsări. Cimentarea gresiei trebuie să se fi făcut foarte rapid. Un rol l-a avut sulfatul de calciu frecvent întâlnit în zona Vrancei, faţă de zona de nord a Moldovei. Aceste impresiuni de paşi, spun cercetătorii, oferă informaţii foarte preţioase cu privire la condiţiile din acea vreme îndepărtată, când în zona noastră exista un bazin lacustru şi o climă caldă, bogată în precipitaţii.

Troiţa Eroilor (1877-1878 ş 1916-1918) sat Prisaca

Troiţa Eroilor, monument istoric, afost ridicatăla iniţativa unor locuitori din comuna Valea Sării în amintirea eroilor ce şi-au jerfit viaţa pe câmpurile de luptă atât în Războiul de Independenţă cât şi în Războiul pentru Reîntregirea Neamului. Monumentul a fost înălţat din lemn de stejar pe un soclu de beton în anul 1941.

Biserica din lemn din satul Prisaca

Biserica “Sfântul Nicolae”din Prisaca, a fost ctitorită în secolul al XVIII-lea folosindu-se o tehnică constructivă veche. Biserica s-a ridicat pe o temelie făcută din bolovani de râu, fiind înălţată din bârne din lemn de stejar. Întreg edificiu a fost pardosit cu scânduri de lemn folosidu-se cioplitura şi crestătura în realizarea unor ornamente geometrice, acoperişul fiind realizat din sarpantă de lemn cu învelitoare de şindrilă. În interior, încă se mai păstrează două fragmente din vechea catapeteasmă pictată în anul1820 şi donate de către „Tetorii bisericii acesteia, Gheorghe Enoiu”. Acest lăcaş de cult are şi utilitate funerară fiind amplasat în mijlocul cimitirului.

Biserica de lemn "Cuvioasa Paraschiva" sat Valea Sării

Biserica „Cuvioasa Paraschiva”, monument istoric, reprezintă un lăcaş de închinăciune realizat din lemn de către meşterii locali între anii 1772-1773. Planul bisericii este unul de tip navă, cu abside poligonale nedecrosate. Meşterii locali au folosit bârne de lemn de stejar, încheiate în „coadă de rândunică” pentru pereţii edificiului, pe care l-au clădit pe un soclu din piatră de râu.

Accesul în biserică se face prin pridvorul lăsat deschis, pentru a se putea admira stâlpii frumos sculptaţi, fiecare cu altă decoraţie, precum şi fruntarul care are o bogată ornamentaţie. Acoperirea interioară este realizată prin desfăşurarea unei bolţi, decorată cu o cruce în relief şi încadrată de un chenar valuros. Acoperişul este de tip sarpantă cu învelitoare din şindrilă, răsărind din el turnul clopotniţă, învelit separat, având formă prismatică.

Interiorul este simplu, fiind reprezentat de uşile împărăteşti din lemn, şi de scenele pictate care redau în culori pastelate pe arhanghelul Gavril şi Fecioara Maria în cadrul Bunei-Vestiri. În biserică se mai păstrează fragmente de icoane pe pânză provenind de la o veche catapeteasmă în care sunt redate scenele „Judecata de apoi” şi „Împărtăşirea Mariei Elisabeta”, catapeteasmă pictată la finele veacului al-XIX-lea.

Salasu de Sus3

Comuna este situată în depresiunea Haţegului străjuită de masivul Retezat în partea de sud. Are un relief de şes şi colinar, fiind formată din 11 sate aşezate pe râurile ce izvorăsc din Retezat.citeşte tot textul

poza