Loading date and time...

Premii şi distincţii

 

EPSA 2011

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” a primit o nouă certificare de bună practică în cadrul ediției 2011 a premiilor „European Public Sector Awards” (EPSA) din cadrul Institutului European de Administrație Publică.

Certificarea proiectului EBC ca „Best Practice” a venit în urma a trei etape de evaluare derulate până în prezent de un juriu experimentat desemnat de EPSA, rezultând o listă scurtă de 58 de nominalizați dintr-un total de 274 de proiecte din 33 de țări participante la ediția din acest an. Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, prin Unitatea de Management a Proiectului, a concurat la premiile EPSA 2011 la categoria „Smart Public Service in a Cold Economic Climate” – Servicii publice inteligente într-un context economic dificil. Dinstincția de bună practică oferită în acest an recompensează și certifică rezultatele remarcabile pe care le-a avut proiectul EBC până în prezent.

 

COMPUTERWORLD Honors Program

Unitatea de Management a Proiectului, din cadrul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, a fost desemnată ca Laureat în cadrul ComputerWorld Honors Program 2011.

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” se alătură altor 254 de proiecte nominalizate din 23 de țări, dintr-un total de peste 1000 de aplicanți din întreaga lume.

Evenimentul de decernare a premiilor va avea loc pe data de 20 iunie 2011, la Washington D.C., SUA.

 

ASOCIATIA NATIONALA A FUNCTIONARILOR PUBLICI

Premiul I în cadrul Competiţiei Naţionale a celor mai bune practici din Administraţia Publică, la categoria "Îmbunătăţirea serviciilor publice printr-un management organizaţional şi al calităţii performanţei", organizată de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în 2010.

Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică în administraţia publică din România datorită rezultatelor remarcabile obţinute, a eficienţei demonstrate şi a practicilor inovative diseminate.

 

THE HIGHEST HONOR IN PROJECT MANAGEMENT

Finalist în cadrul competiției International Project Excellence Award 2010, la categoria "Project Excellence in Medium-Sized Projects", organizată de Asociația Internațională de Project Management.

Rigurozitatea implementării şi succesul înregistrat de Programul de instruire TIC în şcoală şi afaceri şi Portalul eComunitate, ce fac parte din proiectul "Economia Bazată pe Cunoaştere", au impresionat juriul IPMA (Asociaţia Internaţională de Project Management), care le recomandă drept una dintre cele mai importante realizări în domeniul managementului de proiect.

 

e-Inclusion 2008

Medalie în cadrul Competiției e-Inclusion organizată de Comisia Europeană, la secţiunea "Geographic Inclusion", Viena, 2008. Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică pentru utilizarea eficientă a IT&C şi a tehnologiei digitale pentru combaterea dezavantajelor sociale şi a excluziunii digitale.

 

Premiile IT&C ale Romaniei 2006

Economia Bazată pe Cunoaştere a fost considerat "Proiectul cu cel mai bun conţinut informaţional" în cadrul Premiilor IT&C ale României – Bucurerști, 2006, pentru contribuţia la amplul proces de extindere a accesului la tehnologii informaţionale şi comunicaţii moderne pentru comunităţile rurale - Bucureşti, 2006.

Turism: Tulgheş

Datorită amplasării ei în zona montană, comuna oferă un cadru natural mirific, cu peisaje deosebite, izvoare de apă minerală, etaje pure de stejar şi păduri de conifere şi foioase, precum şi stânci calcaroase cu înălţimi de cca 1215 m, natura fiind astfel în sine un punct de atracţie turistică.

Amenajare traseu turistic prin proiectul ”Ocrotim natura”

• August 2012

Personalul centrului PAPI Tulgheș a realizat și câștigat o finanțare pentru proiectul ”Ocrotim natura”, prin care se amenajează un traseu turistic şi educativ, ce pornește de la izvorul de apă minerală “Attila”, străbate Rezervaţia naturală ”Piatra Roşie”, conducând turiştii prin Muntele Comarnic, unde aceștia pot vizita ”Stâna tradiţională”. Traseul se va finaliza pe Muntele Barasău, la aşa numita ”Stână europeană”.

Astfel, va fi creată o infrastructură a traseului turistic montan, care va putea duce la introducerea comunei Tulgheş în circuitul turistic judeţean şi naţional.

Proiectul face parte din Programul anual de colaborare a Consiliului Judeţean Harghita cu asociaţiile şi fundaţiile cu activitate de turism din judeţul Harghita, iar valoarea lui totală se ridică la 6.000 de lei.

Beneficiarii proiectului vor fi locuitorii din comuna Tulgheş, antreprenorii locali, crescătorii de animale care pot vinde produse la cele două construcţii zoopastorale, elevii şcolii generale, bolnavii internaţi la Spitalul de Psihiatrie Tulgheş, Centru de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Tulgheş, precum și turiştii care vizitează comuna, numărul acestora atingând 1 500 de persoane.

Pe termen lung, proiectul va genera creştere economică în comunitate, prin dezvoltarea turismului care va crea, în viitor, noi locuri de muncă. Totodată, va duce la mediatizarea zonei, la cunoaşterea destinaţiilor şi la implicarea tineretului în acţiuni locale.

Obiective turistice:

Castelul de vânătoare

Aflat în proprietatea Romsilva, situat într-un cadru natural deosebit, castelul este inclus în circuitul turistic. 

Casa tărănească

Datează din sec. XIX, inclusă în lista Monumentelor şi Ansamblurilor de Arhitectură din Patrimoniul Culturăl Naţional la poziţia 21.B.0271.

Cuptorul de var

Datează din sec. XVIII, inclus în lista Monumentelor şi Ansamblurilor de Arhitectură din Patrimoniul Culturăl Naţional la poziţia 21.B.0270

Moara de apă

Moara datează din sec XVIII, funcţionează şi astăzi şi este cuprinsă în Catalogul Monumentelor şi Ansamblurilor de Arhitectură incluse în Patrimoniul Culturăl Naţional la poziţia 21.B0268.

Biserica de lemn

Situată în centrul localităţii, datată de la sfârşitul sec. XVIII, este inclusă în lista Monumentelor şi Ansamblurilor de Arhitectură din Patrimoniul Culturăl Naţional la poziţia 21.B.0266.

Rezervatia naturală "Pietrele Roşii"

Constituită conform L.5/2000 ca Rezervaţie şi Monument al Naturii din fond forestier cu o suprafaţă de 14 ha, muntele Pietrele Roşii are o altitudine de 1215 m şi este format dintr-o stâncă de calcar. Rezervaţia prin speciile endemice prezintă o importantă fitogeografica, fiind descoperit aici în anul 1891 de Romer Endemismul Astragalus Romeri Simk, al cărui areal este foarte restrâns în ţara noastră. Dintre elementele floristice importante se pot aminti: delphinium simonkaianum, nieracium pojoritense, poa rechmani, silene zawadzkii, precum şi etajele montane de molidişuri pure. Speciile de mamifere cu habitatele în rezervaţie: cerbul comun, ursul brun, mistratul, căpriorul, lupul, vulpea, capra neagră şi pisica sălbatică; specii de păsări: cocoşul de munte şi ierunca; reptile: vipera berus, lacerta agilis, lacerta vivipera.

Produlesti0

Comuna Produleşti este situată la 47,7 grade latitudine nordică şi 25,5 grade longitudine estică, la o altitudine de 150 m faţă de nivelul mării. Se compune din satele Produleşti, Broşteni şi Costeşti din Deal. Aşezarea este tipică Câmpiei Române, se află la 24 km de Târgovişte, la 9 km de Titu şi 55 km de Bucureşti, fiind situată în apropierea râurilor Dâmboviţa şi Argeş.citeşte tot textul

poza