Loading date and time...

Premii şi distincţii

 

EPSA 2011

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” a primit o nouă certificare de bună practică în cadrul ediției 2011 a premiilor „European Public Sector Awards” (EPSA) din cadrul Institutului European de Administrație Publică.

Certificarea proiectului EBC ca „Best Practice” a venit în urma a trei etape de evaluare derulate până în prezent de un juriu experimentat desemnat de EPSA, rezultând o listă scurtă de 58 de nominalizați dintr-un total de 274 de proiecte din 33 de țări participante la ediția din acest an. Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, prin Unitatea de Management a Proiectului, a concurat la premiile EPSA 2011 la categoria „Smart Public Service in a Cold Economic Climate” – Servicii publice inteligente într-un context economic dificil. Dinstincția de bună practică oferită în acest an recompensează și certifică rezultatele remarcabile pe care le-a avut proiectul EBC până în prezent.

 

COMPUTERWORLD Honors Program

Unitatea de Management a Proiectului, din cadrul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, a fost desemnată ca Laureat în cadrul ComputerWorld Honors Program 2011.

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” se alătură altor 254 de proiecte nominalizate din 23 de țări, dintr-un total de peste 1000 de aplicanți din întreaga lume.

Evenimentul de decernare a premiilor va avea loc pe data de 20 iunie 2011, la Washington D.C., SUA.

 

ASOCIATIA NATIONALA A FUNCTIONARILOR PUBLICI

Premiul I în cadrul Competiţiei Naţionale a celor mai bune practici din Administraţia Publică, la categoria "Îmbunătăţirea serviciilor publice printr-un management organizaţional şi al calităţii performanţei", organizată de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în 2010.

Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică în administraţia publică din România datorită rezultatelor remarcabile obţinute, a eficienţei demonstrate şi a practicilor inovative diseminate.

 

THE HIGHEST HONOR IN PROJECT MANAGEMENT

Finalist în cadrul competiției International Project Excellence Award 2010, la categoria "Project Excellence in Medium-Sized Projects", organizată de Asociația Internațională de Project Management.

Rigurozitatea implementării şi succesul înregistrat de Programul de instruire TIC în şcoală şi afaceri şi Portalul eComunitate, ce fac parte din proiectul "Economia Bazată pe Cunoaştere", au impresionat juriul IPMA (Asociaţia Internaţională de Project Management), care le recomandă drept una dintre cele mai importante realizări în domeniul managementului de proiect.

 

e-Inclusion 2008

Medalie în cadrul Competiției e-Inclusion organizată de Comisia Europeană, la secţiunea "Geographic Inclusion", Viena, 2008. Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică pentru utilizarea eficientă a IT&C şi a tehnologiei digitale pentru combaterea dezavantajelor sociale şi a excluziunii digitale.

 

Premiile IT&C ale Romaniei 2006

Economia Bazată pe Cunoaştere a fost considerat "Proiectul cu cel mai bun conţinut informaţional" în cadrul Premiilor IT&C ale României – Bucurerști, 2006, pentru contribuţia la amplul proces de extindere a accesului la tehnologii informaţionale şi comunicaţii moderne pentru comunităţile rurale - Bucureşti, 2006.

Un proiect marca PAPI Valea Moldovei: Centru de sprijin şi consiliere pentru rromii aflaţi în situaţie de risc

07.12.2013
Personalul PAPI Valea Moldovei (jud. Suceava) s-a implicat în întocmirea unui proiect cu finanțare UNICEF, ale cărui prime rezultate se vor vedea în următoarele cinci luni de zile. Primăria din localitate, în parteneriat cu Şcoala Gimnazială, Cabinetul medical individual Valea Moldovei, Postul de Poliţie și Parohia Valea Moldovei vor să înființeze un Centrul de sprijin şi consiliere pentru copii şi părinţi aflaţi în situaţie de risc.

Proiectul „Dezvoltarea şi eficientizarea activităţii Centrului de sprijin şi consiliere pentru copii şi părinţi aflaţi in situaţie de risc” a fost întocmit de către personalul PAPI din Valea Moldovei. Mihai Fedorovici, managerul RECL Valea Moldovei, spune că localitatea are în componenţă satul Mironu, sat care în statisticile oficiale are cel mai mare număr de cetăţeni rromi din judeţul Suceava.

Rezultatele de aici, diseminate la nivel local, judeţean şi naţional

Rromii din Mironu se confruntă cu probleme mari de sărăcie: 261 familii cu dosare de ajutor social, 3 copiii cu mame minore, 80 copiii din familii monoparentale, 33 copiii în familii cu părinţi migranţi, 134 copiii în familii numeroase, adică mai mult de 5 copii, iar familiile au o situaţie materială precară.

„Comunitatea de rromi din satul Mironu, de peste 1900 de persoane se confruntă cu probleme mari de sărăcie, 261 familii au dosare de ajutor social care includ toate categoriile de persoane aflate în situaţie de risc. Proiectul propune colaborarea între instituţiile publice locale în vederea dezvoltării Centrului de sprijin şi consiliere pentru copii şi părinţi aflaţi in situaţie de risc existent, pentru oferirea de servicii integrate pliate pe nevoile complexe ale grupului ţintă în vederea ameliorării situaţiei acestor grupuri, creşterea şanselor de integrare socială. În urma informării şi reevaluării situaţiilor de risc din comunitate se vor stabili coordonatele de intervenţie, oportunităţilor de acţiune a fiecărui partener implicat, sub coordonarea SPAS, rezultatele pozitive ale acestor activităţi vor fi monitorizate şi vor fi utilizate ca modele de bună practică, diseminate la nivel local, judeţean şi naţional”, a explicat Mihai Fedorovici.

El a arătat că în acest proiect, grupul țintă este format din 60 de persoane, 30 de copii și 30 de părinți, selectați astfel: 10 copiii din familii monoparentale şi părinţii lor, 10 copiii în familii cu părinţi migranţi şi rudele acestora, 10 copiii din familii numeroase şi cu situaţie materială precară şi familiile lor.

Primele servicii sociale, în cinci luni de zile

Conform proiectului, în termen de cinci luni de zile se vor înființa infrastructura şi serviciile sociale integrate în Centrului de sprijin şi consiliere pentru copii şi părinţi aflaţi in situaţie de risc.

Apoi, va urma dezvoltarea şi implementarea unei strategii eficiente de informare a comunităţii asupra modalităţilor prin care pot beneficia de sprijin în situaţii de risc, dar și a practicilor cu impact asupra reducerii tuturor formelor de violenţă asupra copilului în cadrul familiei şi în comunitate.

„Așteptăm ca impact al proiectului, modificarea pozitivă a mentalităţii privind rolul serviciilor sociale, înţelegerea rolului serviciilor sociale de sprijin al persoanelor vulnerabile, creşterea numărului de persoane dispuse sa apeleze la serviciile sociale pentru rezolvarea situaţiilor de risc, creşterea gradului de incluziune socială al populaţiei de rromi, creşterea gradului de implicare a comunităţii în rezolvarea problemelor sociale, creşterea gradului de colaborare între DGASPC Suceava şi SPAS Valea Moldovei”, a declarat Mihai Fedorovici, managerul RECL Valea Moldovei.

Articole similare:

Centru pentru incluziunea socială a romilor, la Roata de Jos

Proiect social pentru romii săraci din Ghindari

Voturi: 0

Tormac0

Comuna Tormac se situează în sud-estul judeţului Timiş, în câmpia cu acelaşi nume.Comuna are în administrare localităţile Cadăr, Şipet şi centrul administrativ – Tormac. Din punct de vedere al formei principale de relief comuna Tormac se încadrează în categoria câmpie.citeşte tot textul

poza