Loading date and time...

Premii şi distincţii

 

EPSA 2011

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” a primit o nouă certificare de bună practică în cadrul ediției 2011 a premiilor „European Public Sector Awards” (EPSA) din cadrul Institutului European de Administrație Publică.

Certificarea proiectului EBC ca „Best Practice” a venit în urma a trei etape de evaluare derulate până în prezent de un juriu experimentat desemnat de EPSA, rezultând o listă scurtă de 58 de nominalizați dintr-un total de 274 de proiecte din 33 de țări participante la ediția din acest an. Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, prin Unitatea de Management a Proiectului, a concurat la premiile EPSA 2011 la categoria „Smart Public Service in a Cold Economic Climate” – Servicii publice inteligente într-un context economic dificil. Dinstincția de bună practică oferită în acest an recompensează și certifică rezultatele remarcabile pe care le-a avut proiectul EBC până în prezent.

 

COMPUTERWORLD Honors Program

Unitatea de Management a Proiectului, din cadrul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, a fost desemnată ca Laureat în cadrul ComputerWorld Honors Program 2011.

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” se alătură altor 254 de proiecte nominalizate din 23 de țări, dintr-un total de peste 1000 de aplicanți din întreaga lume.

Evenimentul de decernare a premiilor va avea loc pe data de 20 iunie 2011, la Washington D.C., SUA.

 

ASOCIATIA NATIONALA A FUNCTIONARILOR PUBLICI

Premiul I în cadrul Competiţiei Naţionale a celor mai bune practici din Administraţia Publică, la categoria "Îmbunătăţirea serviciilor publice printr-un management organizaţional şi al calităţii performanţei", organizată de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în 2010.

Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică în administraţia publică din România datorită rezultatelor remarcabile obţinute, a eficienţei demonstrate şi a practicilor inovative diseminate.

 

THE HIGHEST HONOR IN PROJECT MANAGEMENT

Finalist în cadrul competiției International Project Excellence Award 2010, la categoria "Project Excellence in Medium-Sized Projects", organizată de Asociația Internațională de Project Management.

Rigurozitatea implementării şi succesul înregistrat de Programul de instruire TIC în şcoală şi afaceri şi Portalul eComunitate, ce fac parte din proiectul "Economia Bazată pe Cunoaştere", au impresionat juriul IPMA (Asociaţia Internaţională de Project Management), care le recomandă drept una dintre cele mai importante realizări în domeniul managementului de proiect.

 

e-Inclusion 2008

Medalie în cadrul Competiției e-Inclusion organizată de Comisia Europeană, la secţiunea "Geographic Inclusion", Viena, 2008. Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică pentru utilizarea eficientă a IT&C şi a tehnologiei digitale pentru combaterea dezavantajelor sociale şi a excluziunii digitale.

 

Premiile IT&C ale Romaniei 2006

Economia Bazată pe Cunoaştere a fost considerat "Proiectul cu cel mai bun conţinut informaţional" în cadrul Premiilor IT&C ale României – Bucurerști, 2006, pentru contribuţia la amplul proces de extindere a accesului la tehnologii informaţionale şi comunicaţii moderne pentru comunităţile rurale - Bucureşti, 2006.

Comunitate: Vaideeni

Amplasare în teritoriu
Coordonatele geografice ale localităţii o situează la întretăierea paralelei de 45º10'30'' latitudine nordică cu meridianul 23º55'30'' longitudine estică şi, deci, ca întreaga noastră ţară, în mijlocul celui de-al doilea fus orar. Satul de reşedinţă al comunei Vaideeni are - la centrul administrativ – altitudinea de 567,744 m (Marea Baltică), satul Recea 650 m, satul Cerna 610 m, rezultând o altitudine medie de 610 m.

Componenţă
Teritoriul administrative al comunei cuprinde un număr de cinci localităţi:  Vaideeni, atestat pentru prima dată în anul 1504, Izvorul Rece, Cornet, Marita şi Cerna, aflate la o distanţă de cca 4 km, 6 km, 8 Km respectiv 10 km.

Climă
Comuna se afla într-un climat temperat continental, temperatura medie anuală fiind de 6°C. Anual pe teritoriul comunei cad precipitaţii ce ating un nivel mediu de 900 litri pe mp.

poza

Istoric

Prima atestare documentara a satului Vaideeni datează din sec. al XVI-lea, din timpul lui Radu cel Mare și se referă la una din întâmplările cere aveau loc în mod frecvent în viața satelor – o “judecată” pentru pământ.

mai multe detalii...

Resurse locale

Fiind o zonă colinară, resursele sunt specifice mediului montan; bogăția locurilor este reprezentată în principal de fauna și flora deosebit de diversificate și abundente care populează pădurea, pajiștile și pășunile, dar rețelele hidrografice și soluri fertile.

mai multe detalii...

Tradiţii

Din cauza vieţii dure a păstorilor, necazurilor pricinuite lor de natura înconjurătoare, dar şi de anumite întâmplări nefericite ce s-au abătut asupra turmelor, aceştia au păstrat cu sfinţenie anumite obiceiuri legate de anumite sărbători de peste an şi le-au transmis urmaşilor, din generaţie în generaţie.

mai multe detalii...

Salasu de Sus3

Comuna este situată în depresiunea Haţegului străjuită de masivul Retezat în partea de sud. Are un relief de şes şi colinar, fiind formată din 11 sate aşezate pe râurile ce izvorăsc din Retezat.citeşte tot textul

poza