Loading date and time...

Premii şi distincţii

 

EPSA 2011

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” a primit o nouă certificare de bună practică în cadrul ediției 2011 a premiilor „European Public Sector Awards” (EPSA) din cadrul Institutului European de Administrație Publică.

Certificarea proiectului EBC ca „Best Practice” a venit în urma a trei etape de evaluare derulate până în prezent de un juriu experimentat desemnat de EPSA, rezultând o listă scurtă de 58 de nominalizați dintr-un total de 274 de proiecte din 33 de țări participante la ediția din acest an. Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, prin Unitatea de Management a Proiectului, a concurat la premiile EPSA 2011 la categoria „Smart Public Service in a Cold Economic Climate” – Servicii publice inteligente într-un context economic dificil. Dinstincția de bună practică oferită în acest an recompensează și certifică rezultatele remarcabile pe care le-a avut proiectul EBC până în prezent.

 

COMPUTERWORLD Honors Program

Unitatea de Management a Proiectului, din cadrul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, a fost desemnată ca Laureat în cadrul ComputerWorld Honors Program 2011.

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” se alătură altor 254 de proiecte nominalizate din 23 de țări, dintr-un total de peste 1000 de aplicanți din întreaga lume.

Evenimentul de decernare a premiilor va avea loc pe data de 20 iunie 2011, la Washington D.C., SUA.

 

ASOCIATIA NATIONALA A FUNCTIONARILOR PUBLICI

Premiul I în cadrul Competiţiei Naţionale a celor mai bune practici din Administraţia Publică, la categoria "Îmbunătăţirea serviciilor publice printr-un management organizaţional şi al calităţii performanţei", organizată de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în 2010.

Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică în administraţia publică din România datorită rezultatelor remarcabile obţinute, a eficienţei demonstrate şi a practicilor inovative diseminate.

 

THE HIGHEST HONOR IN PROJECT MANAGEMENT

Finalist în cadrul competiției International Project Excellence Award 2010, la categoria "Project Excellence in Medium-Sized Projects", organizată de Asociația Internațională de Project Management.

Rigurozitatea implementării şi succesul înregistrat de Programul de instruire TIC în şcoală şi afaceri şi Portalul eComunitate, ce fac parte din proiectul "Economia Bazată pe Cunoaştere", au impresionat juriul IPMA (Asociaţia Internaţională de Project Management), care le recomandă drept una dintre cele mai importante realizări în domeniul managementului de proiect.

 

e-Inclusion 2008

Medalie în cadrul Competiției e-Inclusion organizată de Comisia Europeană, la secţiunea "Geographic Inclusion", Viena, 2008. Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică pentru utilizarea eficientă a IT&C şi a tehnologiei digitale pentru combaterea dezavantajelor sociale şi a excluziunii digitale.

 

Premiile IT&C ale Romaniei 2006

Economia Bazată pe Cunoaştere a fost considerat "Proiectul cu cel mai bun conţinut informaţional" în cadrul Premiilor IT&C ale României – Bucurerști, 2006, pentru contribuţia la amplul proces de extindere a accesului la tehnologii informaţionale şi comunicaţii moderne pentru comunităţile rurale - Bucureşti, 2006.

Comunitate: Valea Moldovei

Comuna Valea Moldovei este amplasată la contactul a două mari unităţi morfostructurale: orogenul carpatic pe de o parte şi Platforma Moldovenească pe de altă parte. În cadrul orogenului carpatic intră o mică porţiune din flişul neogen (Obcina Voroneţ) o porţiune ceva mai dezvoltată a Subcarpaţilor Moldovei, formată din conglomerate şi calcare. Altitudinea este cuprinsă între 400 m în lunca râului Moldova şi 970 m Dealul Moara Dracului.

Părţile mai joase ale teritoriului sunt formate din alternanţe de şisturi grezoase, argile, marne şi formaţiuni uşor alterabile, care au favorizat formarea unor soluri profunde prielnice vegetaţiei forestiere şi anumitor culturi agricole. Deşi acest teritoriu este restrâns ca suprafaţă, el cuprinde 4 unităţi geomorfologice bine conturate şi având caractere proprii:

1. Unitatea munţilor flişului Stânişoarei cu înălţime maximă, cu fragmentare şi energie de relief mare, dând o notă de dominanţă şi mai ales având în vedere spaţiul din afara limitelor comunei;

2. Unitatea subcarpatică, cu un relief fragmentat şi extrem de accidentat, mai ales datorită prezenţei conglomeratelor burdigaliene, conturându-se ca o unitate clară chiar dacă se află în partea cea mai nordică. Această unitate pare „sudată” de Carpaţi în timp ce spre exterior se termină printr-un abrupt veritabil (falia extracarpatică) de natură tecto-erozivă;

3. Piemontul extracarpatic;

VALEA MOLDOVEI- ASPECT

4. Câmpia piemontană Baia, cea mai coborâtă unitate şi în acelaşi timp cea mai netedă cu aspect cvasiorizontal. Formată din terase şi lunci este intens folosită de om în scopuri agrare şi intens umanizată.

poza

Comuna Valea Moldovei este situată la doar 5 km distanţă de Mănăstirea Slatina, ctitorie a domnitorului Moldovei Alexandru Lăpuşneanu.

Istoric

Urme care dovedesc existenţa unor aşezări umane încă din epoca prefeudală s-au identificat în comuna Valea Moldovei nu departe de Căminul Culturăl, unde s-a constituit situl arheologic ”Necropola Tumulară” datat în secolul III-IV după Hristos.

mai multe detalii...

Resurse locale

Pe teritoriul comunei, cele mai răspândite tipuri de soluri sunt: solurile brune, argilo-iluviale, care ocupă circa 85% din teritoriu şi solurile brune acide reprezentând 7%, iar restul de 8% din teritoriu este ocupat de soluri aluviale, puţin profunde specifice zonei de luncă şi soluri superficiale crude de pe terenurile degradate.

mai multe detalii...

Tradiţii

Meşteşugul prelucrării artistice a lemnului s-a materializat în obiecte de marefrumuseţe ca formă şi ornamentaţie, meşteşugul fiind practicat şi astăzi cuaceeaşi măiestrie.

mai multe detalii...

Salasu de Sus3

Comuna este situată în depresiunea Haţegului străjuită de masivul Retezat în partea de sud. Are un relief de şes şi colinar, fiind formată din 11 sate aşezate pe râurile ce izvorăsc din Retezat.citeşte tot textul

poza