Loading date and time...

Premii şi distincţii

 

EPSA 2011

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” a primit o nouă certificare de bună practică în cadrul ediției 2011 a premiilor „European Public Sector Awards” (EPSA) din cadrul Institutului European de Administrație Publică.

Certificarea proiectului EBC ca „Best Practice” a venit în urma a trei etape de evaluare derulate până în prezent de un juriu experimentat desemnat de EPSA, rezultând o listă scurtă de 58 de nominalizați dintr-un total de 274 de proiecte din 33 de țări participante la ediția din acest an. Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, prin Unitatea de Management a Proiectului, a concurat la premiile EPSA 2011 la categoria „Smart Public Service in a Cold Economic Climate” – Servicii publice inteligente într-un context economic dificil. Dinstincția de bună practică oferită în acest an recompensează și certifică rezultatele remarcabile pe care le-a avut proiectul EBC până în prezent.

 

COMPUTERWORLD Honors Program

Unitatea de Management a Proiectului, din cadrul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, a fost desemnată ca Laureat în cadrul ComputerWorld Honors Program 2011.

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” se alătură altor 254 de proiecte nominalizate din 23 de țări, dintr-un total de peste 1000 de aplicanți din întreaga lume.

Evenimentul de decernare a premiilor va avea loc pe data de 20 iunie 2011, la Washington D.C., SUA.

 

ASOCIATIA NATIONALA A FUNCTIONARILOR PUBLICI

Premiul I în cadrul Competiţiei Naţionale a celor mai bune practici din Administraţia Publică, la categoria "Îmbunătăţirea serviciilor publice printr-un management organizaţional şi al calităţii performanţei", organizată de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în 2010.

Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică în administraţia publică din România datorită rezultatelor remarcabile obţinute, a eficienţei demonstrate şi a practicilor inovative diseminate.

 

THE HIGHEST HONOR IN PROJECT MANAGEMENT

Finalist în cadrul competiției International Project Excellence Award 2010, la categoria "Project Excellence in Medium-Sized Projects", organizată de Asociația Internațională de Project Management.

Rigurozitatea implementării şi succesul înregistrat de Programul de instruire TIC în şcoală şi afaceri şi Portalul eComunitate, ce fac parte din proiectul "Economia Bazată pe Cunoaştere", au impresionat juriul IPMA (Asociaţia Internaţională de Project Management), care le recomandă drept una dintre cele mai importante realizări în domeniul managementului de proiect.

 

e-Inclusion 2008

Medalie în cadrul Competiției e-Inclusion organizată de Comisia Europeană, la secţiunea "Geographic Inclusion", Viena, 2008. Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică pentru utilizarea eficientă a IT&C şi a tehnologiei digitale pentru combaterea dezavantajelor sociale şi a excluziunii digitale.

 

Premiile IT&C ale Romaniei 2006

Economia Bazată pe Cunoaştere a fost considerat "Proiectul cu cel mai bun conţinut informaţional" în cadrul Premiilor IT&C ale României – Bucurerști, 2006, pentru contribuţia la amplul proces de extindere a accesului la tehnologii informaţionale şi comunicaţii moderne pentru comunităţile rurale - Bucureşti, 2006.

229 de şcoli EBC au devenit campioni în scrierea de proiecte educaţionale

20.03.2012
Școlile care fac parte din programul Economia Bazată pe Cunoaștere au depus până în acest moment 149 de proiecte educaţionale pentru atragerea de finanţări nerambursabile în comunităţile EBC. În total, s-au realizat un număr de peste 300 de proiecte din 229 de şcoli EBC, iar programele identificate ca prioritare au fost: Comenius, Grundtvig, POSDRU, Educaţia 2000+ şi Tineret în acţiune.

Pentru a crește șansele școlilor de a atrage finanțări și de a stabili parteneriate cu alte comunităţi din România sau din străinătate, Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, prin intermediul programului Economia Bazată pe Cunoaştere, a organizat un stagiu de formare pentru scrierea de proiecte eligibile în vederea obţinerii de finanţări, dedicat tuturor celor 229 de şcoli incluse în acest program.

“Evoluţia comunităţilor, în special a celor de la nivel rural, ţine de avantajul competitiv pe care acestea îl deţin prin implicarea şcolii şi a dascălilor săi în procesul de dezvoltare comunitară. Asimilarea de tehnici şi concepte inovatoare de TIC, precum şi afilierea la specificităţile locale conduc aceste comunităţi către performanţă şi progres”, a declarat Răzvan Mustea-Şerban, Ministrul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale.

Cursul organizat în cadrul proiectului Asistenţă tehnică pentru utilizarea TIC în școli și biblioteci desfăşurat la Braşov în luna decembrie 2011 a găzduit 229 de cadre didactice participante din comunitățile EBC şi a avut ca obiective:

 sprijinirea procesului de dezvoltare şcolară prin validarea modelului educativ European al şcolii în comunitate, model emergent de dezvoltare locală;
 utilizarea eficientă a resurselor TIC atât de către elevi şi profesori, cât şi de către alţi reprezentanţi ai comunităţii;
 integrarea abilităţilor dobândite în gestiunea instituţională şi comunitară.

Programul de grant-uri “Parteneriat pentru educație! Granturi pentru școli în dificultate!”, organizat de Fundația Centrul Educația 2000+ şi-a stabilit deja câştigătorii. Dintre 26 de proiecte ce au fost scrise în cadrul stagiului de formare de la Braşov, 15 şcoli EBC au câştigat prin proiectele lor, urmând să obţină finanţare pentru implementarea planului de activităţi.

“Programul ne oferă posibilitatea să putem derula proiectul ”Studiați trecutul cu tehnologia viitorului”, proiect ce constă în realizarea monografiei comunei Nistorești. Ne bazăm pe echipamentele IT cu care școala a fost dotată în cadrul Proiectului EBC și, cu ajutorul aplicațiilor informatice dedicate, vom putea realiza o reconstituire a trecutului Nistoreştiului cu holograme care ne pot induce o imagine cât mai reală a comunităţii de acum o sută de ani. Urmărim, de fapt, să atingem trei obiective specifice, primul dintre acestea fiind creşterea cu 20% a randamentului şcolar a elevilor implicaţi în proiect la patru discipline: Istorie, Limba şi Literatura Română, Cultura Civică şi TIC. Se mai intenţionează obţinerea, pentru elevii care fac parte din grupul ţintă, a unei reduceri cu 10% a absenteismului şcolar şi cu 20% a abandonului şcolar.”, a declarat dl. Dan Ionuţ Teleanu, profesor în cadrul şcolii EBC din comunitatea EBC Nistorești, şcoală a cărui proiect va fi finanţat prin programul Educaţia 2000+.

Performanţele înregistrate după încheierea stagiului de formare reprezintă un fundament solid pentru toate cele peste 300 de proiecte scrise şi se datorează:

• cadrului şi modului de elaborare a selecţiei şi metodologiei de formare;
• intervenţiei formatorilor din interiorul atelierelor de lucru;
• integrării critice şi creative a instrumentelor TIC în specificitatea locală, a grupurilor dezavantajate;
• dobandirea de noi construcţii cognitive individuale şi socio-cognitive (schimbare de comportamente de învăţare, dezvoltare personală, e-incluziune şi incluziune socială, învăţare antreprenorială, tehnici de marketing, economie bazata pe cunoastere, interculturalitate).

“Ce este sigur este că EBC a făcut totul posibil. Și nu numai să avem - ca şi comunitate - acces la cunoaştere, ci să și profităm din plin de beneficiile tehnologiei informaţiei. Accesul la o nouă tehnologie, iar prin ea, la informaţie, a deschis orizonturi noi membrilor acestor comunităţi, iar ei şi-au putut îmbogăţi nu doar viaţa profesională, dar şi cultura şi au beneficiat, totodată, de experienţe pe care altfel nu le-ar fi putut avea.”, a spus Corina Ciobanu, profesoară la şcoala din Teiu, iniţiatoarea unui proiect educaţional Comenius.
Ca urmare a stagiului de instruire, toţi cei 229 de participanţi din comunităţile EBC sunt acreditaţi ca persoane resursă pentru comunitate, generatori de bune practici, consultanți locali pentru scriere şi implementare de proiecte, devenind adevăraţi factori de sinergie educaţională şi de mentorat pentru ceilalţi parteneri de dezvoltare comunitară. Pe lângă cele 149 de aplicaţii depuse, alte 200 de proiecte sunt în lucru pentru apelurile următoare.

Articole similare

Educaţia 2000+ la Chiojdeni mizeză pe apropierea elevilor de şcoală

15 şcoli EBC au câştigat finanţări în cadrul proiectului Educaţia 2000+

Economia bazată pe Cunoaştere deschide calea proiectelor europene Comenius

Voturi: 1

Salasu de Sus3

Comuna este situată în depresiunea Haţegului străjuită de masivul Retezat în partea de sud. Are un relief de şes şi colinar, fiind formată din 11 sate aşezate pe râurile ce izvorăsc din Retezat.citeşte tot textul

poza