Loading date and time...

Premii şi distincţii

 

EPSA 2011

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” a primit o nouă certificare de bună practică în cadrul ediției 2011 a premiilor „European Public Sector Awards” (EPSA) din cadrul Institutului European de Administrație Publică.

Certificarea proiectului EBC ca „Best Practice” a venit în urma a trei etape de evaluare derulate până în prezent de un juriu experimentat desemnat de EPSA, rezultând o listă scurtă de 58 de nominalizați dintr-un total de 274 de proiecte din 33 de țări participante la ediția din acest an. Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, prin Unitatea de Management a Proiectului, a concurat la premiile EPSA 2011 la categoria „Smart Public Service in a Cold Economic Climate” – Servicii publice inteligente într-un context economic dificil. Dinstincția de bună practică oferită în acest an recompensează și certifică rezultatele remarcabile pe care le-a avut proiectul EBC până în prezent.

 

COMPUTERWORLD Honors Program

Unitatea de Management a Proiectului, din cadrul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, a fost desemnată ca Laureat în cadrul ComputerWorld Honors Program 2011.

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” se alătură altor 254 de proiecte nominalizate din 23 de țări, dintr-un total de peste 1000 de aplicanți din întreaga lume.

Evenimentul de decernare a premiilor va avea loc pe data de 20 iunie 2011, la Washington D.C., SUA.

 

ASOCIATIA NATIONALA A FUNCTIONARILOR PUBLICI

Premiul I în cadrul Competiţiei Naţionale a celor mai bune practici din Administraţia Publică, la categoria "Îmbunătăţirea serviciilor publice printr-un management organizaţional şi al calităţii performanţei", organizată de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în 2010.

Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică în administraţia publică din România datorită rezultatelor remarcabile obţinute, a eficienţei demonstrate şi a practicilor inovative diseminate.

 

THE HIGHEST HONOR IN PROJECT MANAGEMENT

Finalist în cadrul competiției International Project Excellence Award 2010, la categoria "Project Excellence in Medium-Sized Projects", organizată de Asociația Internațională de Project Management.

Rigurozitatea implementării şi succesul înregistrat de Programul de instruire TIC în şcoală şi afaceri şi Portalul eComunitate, ce fac parte din proiectul "Economia Bazată pe Cunoaştere", au impresionat juriul IPMA (Asociaţia Internaţională de Project Management), care le recomandă drept una dintre cele mai importante realizări în domeniul managementului de proiect.

 

e-Inclusion 2008

Medalie în cadrul Competiției e-Inclusion organizată de Comisia Europeană, la secţiunea "Geographic Inclusion", Viena, 2008. Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică pentru utilizarea eficientă a IT&C şi a tehnologiei digitale pentru combaterea dezavantajelor sociale şi a excluziunii digitale.

 

Premiile IT&C ale Romaniei 2006

Economia Bazată pe Cunoaştere a fost considerat "Proiectul cu cel mai bun conţinut informaţional" în cadrul Premiilor IT&C ale României – Bucurerști, 2006, pentru contribuţia la amplul proces de extindere a accesului la tehnologii informaţionale şi comunicaţii moderne pentru comunităţile rurale - Bucureşti, 2006.

PLAN DE LECTIE - Limba romana

Data: 22.05.2009, Autor: SVARBPAHOMIL, Categorie: Şcoală comentarii: 4

 

PLAN DE LECŢIE

DATA: 20. 05.2009

CLASA: a VII-a

OBIECT: LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

SUBIECT: „Iapa lui Vodă” de Mihail Sadoveanu ( 4 ore )

TIPUL LECŢIEI: transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe


 OBIECTIV – CADRU: dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului scris.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

 

 1. COGNITIVE:

  • să motiveze apartenenţa textului la genul epic;

  • să sesizeze în structura textului cele două planuri narative;

  • să formuleze ideile corespunzătoare celor două planuri narative;

  • să definească inserţia;

  • să identifice procedeele de legare a secvenţelor din text ( înlănţuirea / alternanţa );

  • să caracterizeze sumar personaje care apar în text;


 

B. AFECTIVE:

 • să manifeste dragoste faţă de lectură;

 • să-şi dezvolte gândirea creatoare şi sensibilitatea prin receptarea operei literare;

 • să fie dispuşi a integra noile cunoştinţe în propriul sistem de valori estetice.


 

RESURSE:

 • procedurale: conversaţia euristică, explicaţia, învăţarea prin descoperire, munca în echipă;

 • materiale: manualul, volume de povestiri, fişe, coli de hârtie;

 • organizatorice: activitate frontală, activitate pe grupe şi individuală.


 

BIBLIOGAFIE:

 1. Limba română” – manual pentru clasa aVII-a, Editura Humanitas; Pentru comenzi accesați site-ul
  http://www.librarie.net/editura/Humanitas

 2. Sadoveanu, Mihail – „Hanu Ancuţei”, Editura Herra, Bucureşti;

 3. Istoria ilustrată a literaturii române” – album şcolar, Editura „Porţile Orientului”, Iaşi ;

 4. Popa I., Popa M. – „Literatura română” – manual preparator pentru clasa aVII-a, Editura Niculescu .


 


 

I. DESCIFRAREA TEXTULUI


 

 • Mihail Sadoveanu ( date sumare despre autor şi operă)             

 • Lectura textului

( Rezolvarea exerciţiilor de vocabular – pg. 47. )

 • Lectura pe fragmente corespunzătoare celor două planuri narative

( Delimitarea fragmentelor corespunzătoare celor două planuri narative:

A - / 1, 3, 5, 7 / – „într-o toamnă aurie”;

B - / 2, 4, 6 / – „vremea lui Mihai Vodă Sturza”).


 


 

II – III. INTERPRETAREA TEXTULUI


 

 • Încadrarea textului în genul epic – argumentarea apartenenţei la opera epică. ( Fişa nr. 1 )

 • Secvenţele textului

( Fişa nr. 2 )

 • Povestirea în ramă – inserţia.

( Fişa nr. 3 )

  • Procedee de legare a secvenţelor din text – înlănţuirea, alternanţa.


    


 

IV. CARACTERIZAREA SUMARĂ A PERSONAJElOR

 

  • Vodă Mihalache Sturza

  • Ancuţa cea tânără

  • Moş Leonte


 


 

 

FIŞA NR. 1


 

IAPA LUI VODĂ” - text epic - exprimă în mod indirect idei, gânduri, sentimente.

Există:

NARATOR


 

N1naratorul care relatează despre oamenii de la han şi ambianţa de aici, „într-o toamnă aurie” narator martor. N2comisul Ioniţă – naratorul care povesteşte o întâmplare din „vremea lui Mihai Vodă Sturza narator participant.

 

 ACŢIUNE

 

Faptele şi întâmplările se petrec pe două planuri narative:


 

Primul plan narativ, A ( N1):

 • locul: Hanul Ancuţei;

 • timpul: „într-o toamnă aurie”, „într-o depărtată vreme, demult”, „vremea petrecerilor şi a poveştilor”.


 

Al doilea plan narativ, B ( N2 ):

  • locul: Hanul Ancuţei;

  • timpul: „vremea lui Mihai Vodă Sturza”, „vremea tinereţelor mele”.


 

 

PERSONAJE

 

Prezente în planul A: Prezente în planul B:

  • hangiţaANCUŢA cea tânără; hangiţaANCUŢA cealaltă

  • comisul IONIŢĂ; comisul IONIŢĂ

   • moş LEONTE boierul VODĂ Mihalache

Sturza


  

MODURI DE EXPUNERE


 

   • NARAŢIUNEA - modul de expunere dominant - relatează faptele şi

întâmplările;

- pe parcursul ei găsim:

 • DESCRIEREA - accentuează atmosfera de legendă – descrierea hanului

( „ hanul acela al Ancuţei nu era han, - era cetate. Avea nişte ziduri groase ... şi

nişte porţi ferecate ...”);

caracterizează personaje – Ancuţa ( „ ... sprâncenată ... vi-

cleană, ..., rumănă la obraji,...” ), comisul Ioniţă ( „un om înalt, cărunt, cu faţa

uscată...”), Vodă ( „un boier mărunt la stat, cu barba roşă...);

 • DIALOGUL - evidenţiază oralitate exprimării ( interjecţii, vocative, interogaţii, exclamaţii, cuvinte populare, regionalisme etc.

  Autor: Pahomi Lucica Domnica
  Comunitate: Arbore

Număr voturi:

44

Votează:

Comentarii

Autor/Dată: Voinescu Dumitru | 27/06/2009
Comentariu: Sadoveanu avea geniu descriptiv. Pe undeva prin La Medeleni a lui Ionel Teodoreanu e o povestire despre cum vedea şi scria Sadoveanu, fără a face caz de "frumuseţile naturii" doar cu exclamaţii.
Autor/Dată: Nastase Ion | 29/06/2009
Comentariu: tu spui de o preluare din memoriile lui ibrăileanu parcă.
Autor/Dată: Popescu Petru | 30/06/2009
Comentariu: mie îmi plac alea scurte ale lui sadoveanu. ţara de dincolo de negură, parcă.
Autor/Dată: Paraschiv Stan | 30/06/2009
Comentariu: in afara de neamul soimarestilor sunt bata :)

Produlesti0

Comuna Produleşti este situată la 47,7 grade latitudine nordică şi 25,5 grade longitudine estică, la o altitudine de 150 m faţă de nivelul mării. Se compune din satele Produleşti, Broşteni şi Costeşti din Deal. Aşezarea este tipică Câmpiei Române, se află la 24 km de Târgovişte, la 9 km de Titu şi 55 km de Bucureşti, fiind situată în apropierea râurilor Dâmboviţa şi Argeş.citeşte tot textul

poza