Loading date and time...

Premii şi distincţii

 

EPSA 2011

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” a primit o nouă certificare de bună practică în cadrul ediției 2011 a premiilor „European Public Sector Awards” (EPSA) din cadrul Institutului European de Administrație Publică.

Certificarea proiectului EBC ca „Best Practice” a venit în urma a trei etape de evaluare derulate până în prezent de un juriu experimentat desemnat de EPSA, rezultând o listă scurtă de 58 de nominalizați dintr-un total de 274 de proiecte din 33 de țări participante la ediția din acest an. Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, prin Unitatea de Management a Proiectului, a concurat la premiile EPSA 2011 la categoria „Smart Public Service in a Cold Economic Climate” – Servicii publice inteligente într-un context economic dificil. Dinstincția de bună practică oferită în acest an recompensează și certifică rezultatele remarcabile pe care le-a avut proiectul EBC până în prezent.

 

COMPUTERWORLD Honors Program

Unitatea de Management a Proiectului, din cadrul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, a fost desemnată ca Laureat în cadrul ComputerWorld Honors Program 2011.

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” se alătură altor 254 de proiecte nominalizate din 23 de țări, dintr-un total de peste 1000 de aplicanți din întreaga lume.

Evenimentul de decernare a premiilor va avea loc pe data de 20 iunie 2011, la Washington D.C., SUA.

 

ASOCIATIA NATIONALA A FUNCTIONARILOR PUBLICI

Premiul I în cadrul Competiţiei Naţionale a celor mai bune practici din Administraţia Publică, la categoria "Îmbunătăţirea serviciilor publice printr-un management organizaţional şi al calităţii performanţei", organizată de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în 2010.

Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică în administraţia publică din România datorită rezultatelor remarcabile obţinute, a eficienţei demonstrate şi a practicilor inovative diseminate.

 

THE HIGHEST HONOR IN PROJECT MANAGEMENT

Finalist în cadrul competiției International Project Excellence Award 2010, la categoria "Project Excellence in Medium-Sized Projects", organizată de Asociația Internațională de Project Management.

Rigurozitatea implementării şi succesul înregistrat de Programul de instruire TIC în şcoală şi afaceri şi Portalul eComunitate, ce fac parte din proiectul "Economia Bazată pe Cunoaştere", au impresionat juriul IPMA (Asociaţia Internaţională de Project Management), care le recomandă drept una dintre cele mai importante realizări în domeniul managementului de proiect.

 

e-Inclusion 2008

Medalie în cadrul Competiției e-Inclusion organizată de Comisia Europeană, la secţiunea "Geographic Inclusion", Viena, 2008. Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică pentru utilizarea eficientă a IT&C şi a tehnologiei digitale pentru combaterea dezavantajelor sociale şi a excluziunii digitale.

 

Premiile IT&C ale Romaniei 2006

Economia Bazată pe Cunoaştere a fost considerat "Proiectul cu cel mai bun conţinut informaţional" în cadrul Premiilor IT&C ale României – Bucurerști, 2006, pentru contribuţia la amplul proces de extindere a accesului la tehnologii informaţionale şi comunicaţii moderne pentru comunităţile rurale - Bucureşti, 2006.

Comunitate: Recaş

Din totdeauna s-a ştiut de Recaş ca fiind o localitate primitoare, unde mulţi veniţi din alte locuri s-au stabilit şi au fost adoptaţi de băştinaşi. De-a lungul vremurilor, pacea şi liniştea a fost prezentă mereu. Rare au fost cazurile în care au existat conflicte. În prezent, oraşul Recaş are o suprafaţă administrativă de 22988,21 ha şi 7 localităţi, dintre care una, Nadăş, este depopulată.

Localităţile aparţinătoare sunt: Izvin, Bazoş, Petrovaselo, Herneacova, Stanciova si Nadăş. Din punct de vedere morfologic regiunea este alcătuită din dealuri cu coame domoale sau plane ce se constituie în martori ai eroziunii manifestate de-a lungul timpului. Localitatea este situată într-o zonă de coline însorite, favorabile agriculturii. Teritoriul oraşului este traversat la sud de râul Timiş şi de canalul Bega, iar la Nord se află dealurile cu vii.

Clima este temperat continentală cu o uşoară influenţă mediteraneană, iernile fiind în general blânde, verile călduroase, toamnele lungi, iar trecerile de la iarnă la vară destul de bruşte. Caracteristicile climatice şi ale solului fac această zonă deosebit de favorabilă viticulturii.

poza

Ne mândrim cu multietnicitatea noastră, cu viile Recaş care sunt foarte cunoscute, cu oamenii locului care sunt harnici şi serioşi, cu tot ceea ce ne înconjoară: instituţii şi oameni de valoare, cu mulţi tineri care au învăţat aici şi s-au realizat în ţară sau peste hotare.

Istoric

În istoria Recaşului există câteva perioade distincte:1318 – 1552 – domeniu feudal, cetate, târg (de care aparţineau 15 sate);1552 – 1716 – administraţie turceacă, perioadă în care ştirile lipsesc, negăsindu-se traduceri);1716 – 1778 – administraţie austriacă;1778 – 1921 – administraţie maghiară, comitatul de Timiş.1922 – 2004 – comună2004-prezent

mai multe detalii...

Resurse locale

Recaşul se află între câmpie şi deal. De aceea, noi considerăm fiecare element care ne înconjoară ca fiind o resursă care poate fi exploatată. Dintre resursele locale sunt prezente: Bega şi Timişul care curg la sud de Recaş respectiv Bazoş (un sat aparţinător), pădurile de la Bazoş, Nadăş, Herneacova, solurile propice pentru culturi de legume ş vi

mai multe detalii...

Tradiţii

Tradiţiile sunt ale oamenilor care locuiesc aici, adică: români, maghiari, nemţi, croaţi, sârbi, etc. Multe din tradiţii s-au şters datorită modernismului care a invadat ruralul. Cele mai multe tradiţii se referă la religiile oamenilor. Ca peste tot în ţară, cele mai păstrate datini sunt cele de Crăciun când creştinul merge la colindat sau când ar

mai multe detalii...

Salasu de Sus3

Comuna este situată în depresiunea Haţegului străjuită de masivul Retezat în partea de sud. Are un relief de şes şi colinar, fiind formată din 11 sate aşezate pe râurile ce izvorăsc din Retezat.citeşte tot textul

poza