Loading date and time...

Premii şi distincţii

 

EPSA 2011

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” a primit o nouă certificare de bună practică în cadrul ediției 2011 a premiilor „European Public Sector Awards” (EPSA) din cadrul Institutului European de Administrație Publică.

Certificarea proiectului EBC ca „Best Practice” a venit în urma a trei etape de evaluare derulate până în prezent de un juriu experimentat desemnat de EPSA, rezultând o listă scurtă de 58 de nominalizați dintr-un total de 274 de proiecte din 33 de țări participante la ediția din acest an. Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, prin Unitatea de Management a Proiectului, a concurat la premiile EPSA 2011 la categoria „Smart Public Service in a Cold Economic Climate” – Servicii publice inteligente într-un context economic dificil. Dinstincția de bună practică oferită în acest an recompensează și certifică rezultatele remarcabile pe care le-a avut proiectul EBC până în prezent.

 

COMPUTERWORLD Honors Program

Unitatea de Management a Proiectului, din cadrul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, a fost desemnată ca Laureat în cadrul ComputerWorld Honors Program 2011.

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” se alătură altor 254 de proiecte nominalizate din 23 de țări, dintr-un total de peste 1000 de aplicanți din întreaga lume.

Evenimentul de decernare a premiilor va avea loc pe data de 20 iunie 2011, la Washington D.C., SUA.

 

ASOCIATIA NATIONALA A FUNCTIONARILOR PUBLICI

Premiul I în cadrul Competiţiei Naţionale a celor mai bune practici din Administraţia Publică, la categoria "Îmbunătăţirea serviciilor publice printr-un management organizaţional şi al calităţii performanţei", organizată de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în 2010.

Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică în administraţia publică din România datorită rezultatelor remarcabile obţinute, a eficienţei demonstrate şi a practicilor inovative diseminate.

 

THE HIGHEST HONOR IN PROJECT MANAGEMENT

Finalist în cadrul competiției International Project Excellence Award 2010, la categoria "Project Excellence in Medium-Sized Projects", organizată de Asociația Internațională de Project Management.

Rigurozitatea implementării şi succesul înregistrat de Programul de instruire TIC în şcoală şi afaceri şi Portalul eComunitate, ce fac parte din proiectul "Economia Bazată pe Cunoaştere", au impresionat juriul IPMA (Asociaţia Internaţională de Project Management), care le recomandă drept una dintre cele mai importante realizări în domeniul managementului de proiect.

 

e-Inclusion 2008

Medalie în cadrul Competiției e-Inclusion organizată de Comisia Europeană, la secţiunea "Geographic Inclusion", Viena, 2008. Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică pentru utilizarea eficientă a IT&C şi a tehnologiei digitale pentru combaterea dezavantajelor sociale şi a excluziunii digitale.

 

Premiile IT&C ale Romaniei 2006

Economia Bazată pe Cunoaştere a fost considerat "Proiectul cu cel mai bun conţinut informaţional" în cadrul Premiilor IT&C ale României – Bucurerști, 2006, pentru contribuţia la amplul proces de extindere a accesului la tehnologii informaţionale şi comunicaţii moderne pentru comunităţile rurale - Bucureşti, 2006.

Comunitate: Valea Viilor

Valea Viilor – „o bucată de pământ din Transilvania. Valea unui pârâu cuminte, care se varsă în râul Târnava Mare, o valea străjuită de dealuri împădurite, cu pante domoale, cu pășuni și fânețe, cu pământ bun pentru întemeierea unor așezăminte omenești. Pădurea „smeilor și balaurilor”, „gaura caldă” asupra căreia au primit drept folosință și „oaspeții” sași. Locul unde aceștia s-au așezat mai bine de șapte secole și au lăsat ca moștenire patrimoniului cultural o remarcabilă biserică fortificată.

poza

Românii din Grui, lăcașurile lor de rugăciune, limba și obiceiurile păstrate peste generații și cântate de compozitorul Marțian Negrea, fiul al acestor locuri. Pământul în care românii și sașii au știut să se înțeleagă, să treacă peste urgiile vremii și să lase urmașilor un sat frumos, care păstrează valorile culturii și civilizației ambelor comunități. Un loc binecuvântat de Dumnezeu și de oameni.” - „Valea Viilor, Motiș-monografie”, Elena Jampa.

Istoric

Actuala comună Valea Viilor, fostă Vorumloc, a fost atestată pentru prima dată în sec. al XIII-lea, în jurul anului 1224, sub numele de  "Baromlak".

mai multe detalii...

Resurse locale

Comuna Valea Viilor se bucura de resurse locale multiple datorită reliefului zonei; centrul comunei este inclus în Patrimoniul UNESCO. Biserica evanghelică, casele din jur – toate marturii ale trecutului autentic, tradițiile și obiceiurile păstrate de populația autohtonă oferă un climat propice investițiilor în cultură, turism, agroturism, agricu

mai multe detalii...

Tradiţii

Tradițiile și obiceiurile românilor și a sașilor au fost păstrate și continuate de către urmașii acestora până în zilele noastre, uneori acestea îmbinându-se. Tradițiile marchează principalele momente din viața oamenilor, de la naștere și până la moarte, dar și sărbătorile religioase de peste an (Crăciunul, Paștele).

mai multe detalii...

Salasu de Sus3

Comuna este situată în depresiunea Haţegului străjuită de masivul Retezat în partea de sud. Are un relief de şes şi colinar, fiind formată din 11 sate aşezate pe râurile ce izvorăsc din Retezat.citeşte tot textul

poza